Wat zijn de gevolgen van inwonend student voor AOW?

k ben een 19-jarige student die reeds 2 jaar woont (en ingeschreven staat) bij mijn 77-jarige opa. Afgelopen week kreeg ik een brief van de SVB, met vragen omtrent het inwonen en onze onderlinge relatie. Tot nu toe was ik in de overtuiging dat zijn alleenstaande AOW (70%) niet verlaagd kan worden naar de variant van 50% voor samenwonende, daar ik student ben. Echter ben ik hier nu niet zeker van. Kort toegelicht:

- ik woon echt bij mijn opa, dus delen wij automatisch het huis en activiteiten ( het is overigens een koophuis)
- er is geen vergoeding vanuit mij (dus geen commerciële relatie o.i.d.)

Hieruit concludeer ik dat opa (dus ik) in onwetendheid verzuimd heeft om 2 jaar geleden deze veranderende samenstelling door te geven aan de SVB (enkel ingeschreven op hetzelfde adres), waardoor bij de SVB het recht ontstaat van het terugvorderen van zo'n 8.000 euro en wellicht iets van een boete.

Echter: ook lees ik over de kostendelersnorm die nog in moet gaan (wanneer is voor mij niet eenduidig te vinden). Stel dit 'voorval' valt daaronder, dan zou deze situatie pas op een later tijdstip financiële gevolgen hebben, lijkt mij.

Overigens: er zijn eveneens bronnen die de 21-jarige leeftijd aanhouden als leeftijd voor het delen van een huishouden, al ga ik er vanuit dat dit niet klopt gezien er ook 18 jaar genoemd wordt.

Is er hier iemand die mij duidelijk kan maken wat nou de gevolgen zullen zijn/zijn voor de AOW uitkering van opa?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De Participatiewet betreft niet uw situatie. Lees hierover vanwege de ruimte bij reacties. Uw opa en u hebben een ernstig probleem. U heeft een gemeenschappelijke huishouding zo te lezen. Allereerst: Informatie van de SVB: Als u samen met iemand anders in huis woont, kunt u een (hoger) AOW-pensioen voor een alleenstaande krijgen als u samen woont met een kleinkind dat jonger dan 18 is. U leest het goed. Het samenwonen van een volwassene met een kind dat jonger is dan 18 jaar kan leiden tot een hoger AOW-pensioen. Hoger dus dan pakweg € 14.000 bruto per jaar. Bijvoorbeeld als een grootouder samenwoont met een kleinkind dat jonger is dan 18 jaar. Ik weet niet of opa een verhoogde AOW voor alleenstaanden heeft gehad in de periode dat u nog geen 18 jaar was. Er was in elk geval wel recht op. Als de kleinzoon 18 jaar wordt, verandert de situatie nogal. U wordt volwassen. U heeft naast eventueel inkomen sowieso middelen zoals studiefinanciering. Het maakt hierbij geen verschil hoe hoog de studiefinanciering is en of er geleend wordt of niet. U wordt nu gezien als samenwonende partners. D.w.z. dat opa niet langer een AOW voor alleenstaanden ontvangt, maar een AOW voor gehuwden. Tenzij er vanaf het begin af aan sprake is geweest van onderhuur. Onderhuur moet bij de SVB worden aangegeven. En wordt alleen onder strikte voorwaarden geaccepteerd. Er moet een informatieformulier worden ingevuld. Er moet een commerciële huur worden betaald aan opa, minimaal zo'n € 300 per maand, onder te verdelen in huur en kosten bijvoorbeeld € 250 en € 50. Aan te tonen met bankafschriften o.i.d. Er moet ook een huurcontract zijn. Dit mag niet achteraf worden opgesteld. Zie de modelovereenkomst huurcontract van de SVB – 1e link. Lees u ook de algemene informatie: Wat verstaat de SVB onder samenwonen – 2e link De SVB heeft beleidsregels opgesteld wat er verstaan wordt onder commerciele relatie – onderhuur. Zie link 3. Conclusie: omdat u al twee jaar samenwoont zonder dat er een huurovereenkomst is, zal het zal voor u en opa niet gemakkelijk zijn met terugwerkende kracht onderhuur aan te tonen. Van onderhuur kan ook alleen sprake zijn als er zelfstandige voorzieningen zijn, zoals (minimaal) een kamer.

Bronnen:
https://www.svb.nl/Images/20000NT.pdf
https://www.svb.nl/int/nl/aow/wonen_met_ie...
https://www.svb.nl/int/nl/over_de_svb/actu...

Maar even het antwoord van de SVB erbij gepakt: Voor de SVB woont u samen als u: samen met iemand van 18 jaar of ouder meer dan de helft van de tijd in een woning verblijft én de kosten van het huishouden deelt óf voor elkaar zorgt. Wij noemen de persoon met wie u samen woont uw 'partner'. Dat kan uw echtgenoot, vriend of vriendin zijn, maar ook een broer, zus of kleinkind. Iemand die samen woont, krijgt een AOW-pensioen van 50% van het netto minimumloon. Als u samen met iemand anders in huis woont, kunt u toch een (hoger) AOW-pensioen voor een alleenstaande krijgen als: u een commerciële relatie heeft. u samen woont met uw kind (eigen kind, stief- of pleegkind). u samen woont met een kleinkind dat jonger dan 18 is. Als u gaat samen wonen om iemand te verzorgen of omdat u zelf zorg nodig heeft, kunt u soms toch een AOW-pensioen voor een alleenstaande krijgen. Als jij je opa helpt met het huishouden, of jouw opa kookt en wast voor jou, dan ben jij de partner van je opa en heeft je opa dus recht op 50% AOW Jullie kunnen dit oplossen door een kamer aan jou te verhuren, maar daar staat tegenover dat jullie dan niets meer voor elkaar mogen doen, geen vaat, niet koken en geen boodschapje, zelfs samen eten mag niet meer. Je kunt ook een bijbaan zoeken en zo je opa toch financieel helpen, terwijl jullie voor elkaar kunnen blijven zorgen.

Bronnen:
https://www.svb.nl/int/nl/aow/wonen_met_ie...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100