Hoe berekent UWV je WW uitkering?

Ik ben werkloos geworden per 1 augustus 2014. Daarvoor heb ik vanaf 1-1-2014 fulltime gewerkt voor een school als leerkracht, waar ik daarvoor af en toe al inviel. In de jaren voor 1-1-2014 was mijn vaste baan een baan voor 28 uur bij een kinderdagverblijf.

Ik verbaasde mij over de lage uitkering die ik krijg (onder het minimum dagloon). Dit schijnt te komen doordat ze alleen naar je laatste werkgever kijken waaruit je werkloos bent geworden en wat je daar dus het afgelopen jaar gewerkt hebt. Daar baseren ze je WW uitkering op. Klopt dit wel?

Weet jij het antwoord?

/2500

Tot 1 juni 2013 werd gekeken naar het loon van 'het refertejaar'. Met de woorden van de wet: "Onder refertejaar wordt in dit hoofdstuk de periode verstaan van een jaar die eindigt op de laatste dag van het tweede aangiftetijdvak voorafgaande aan het aangiftetijdvak waarin de ziekte of het arbeidsurenverlies is ingetreden." Dus: werd je werkloos op 01-05-2013, dan liep het refertejaar van 01-02-2012 t/m 28-02-2013. Vanaf 1 juni 2013 geldt "1. Het dagloon van uitkeringen op grond van de ZW en WW is de uitkomst van de volgende berekening:[(A–B) x 108/100 + C] / D waarbij: A staat voor het loon dat de werknemer in het refertejaar heeft genoten bij een werkgever die vakantiebijslag reserveert; B staat voor de bedragen aan vakantiebijslag die de werknemer in het refertejaar heeft genoten; C staat voor het loon dat de werknemer in het refertejaar heeft genoten bij een werkgever die geen vakantiebijslag reserveert; en D staat voor 261 dan wel, indien de dienstbetrekking waaruit de werknemer ziek of werkloos is geworden is aangevangen na aanvang van het refertejaar, voor het aantal dagloondagen vanaf en met inbegrip van de dag waarop de dienstbetrekking is aangevangen tot en met de laatste dag van het refertejaar." Men gaat voor de dagloonberekening van jou dus uit van de periode 01-01-2014 t/m 31-05-2014 (= aanvang dienstbetrekking t/m eind mei, vanwege de eerder vermelde systematiek). Een refertejaar heeft 261 dagen. Maar de periode t/m 31-05-2014 heeft er: 5/12 * 261 = 108,75. Stel dat je over die periode van 5 maanden een loon voor de werknemersverzekeringen had (zonder vakantiegeld) van eur 10.000.- . Dan is het dagloon: (eur 10.000 * 1,08 /108,75) = eur 99,31. Het dagloon is derhalve een bedrag inclusief vakantiegeld. Bij de uitkering wordt dit eruitgehaald. Over een periode van 4 weken (ww is per 4 weken) krijg je dan: in de eerste 2 maanden: 75% * 20 (dagen) * 100/108 * eur 99,31 = eur 1379,31. Over de overige maanden: 70% * 20 * 85,14 = eur 1287,35 De vermenigvuldiging met 100/108 vanwege de reservering voor het vakantiegeld, dat je ook bij een WW-uitkering krijgt uitbetaald. Als je dagloon onder het sociaal minimum komt, kun je een toeslag aanvragen op basis van de Toeslagenwet. Toegevoegd na 4 minuten: 70% * 20 * 85,14 = eur 1287,35 -> mz 70% * 20 * 100/108 * eur 99,31 = 1287,35 Toegevoegd na 10 minuten: Met de bedragen uit mijn voorbeeld komt iemand niet onder het sociaal minimum. Dit sociaal minimum is nu eur 51,81 bruto/dag (bij alleenstaanden van 23 jaar en ouder)

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100