tellen uitbetaalde reisuren mee voor het vakantiegeld?

Ik heb met me werk vaak te maken met reisuren. Deze worden altijd keurig netjes uitbetaald. Maar word dit nu gezien als loon en word daar ook een deel van aan het vakantiegeld toegevoegd?

Weet jij het antwoord?

/2500

Dat hangt helemaal van het bedrijf af. De wet stelt (artikel 15 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag): Artikel 15 "1. Uit de overeenkomst, waarop een dienstbetrekking berust, heeft de werknemer jegens de werkgever aanspraak op een vakantiebijslag ten minste tot een bedrag van 8% van zijn ten laste van de werkgever komende loon, alsmede van de uitkeringen waarop hij tijdens de dienstbetrekking krachtens de Ziektewet, hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg en de Werkloosheidswet aanspraak heeft, met dien verstande, dat het bedrag waarmede de som van dit loon en deze uitkeringen het drievoud van het minimumloon overschrijdt buiten beschouwing blijft." Dan komt de grote vraag: 'wat is loon?' Ergens in de CAO of het personeelshandboek moet gedefinieerd zijn wat als 'loon' telt als grondslag voor de vakantietoeslag, anders zou de werkgever ook vakantietoeslag moeten betalen over BHV-vergoedingen, overwerkloon, provisie en zelfs de bijtelling van de auto van de zaak. Want fiscaal is dat allemaal loon. Sla je zo'n handboek open, dan kan er zomaar in staan: "De vakantietoeslag bedraagt 8% van twaalf maal het bruto maandsalaris (exclusief toeslagen)." Bij die werkgever tellen de reisuren (dat is ook loon) niet mee als grondslag voor de vakantietoeslag. Maar iedere werkgever kan dat voor zichzelf bepalen. Ongebruikelijk is het wel om ook de 8% over de reisuren te geven.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100