op mijn 17e ben ik uit huis gezet zonder financiele steun. nu heb ik een creditcardschuld opgebouwd. is mijn vader verantwoordelijk?

dit alles is voor mijn 21e gebeurd ik las dat ouders financieel verantwoordelijk zijn voor hun kind tot hun 21e. op mijn 17e stond ik er al alleen voor. Kom ik in aanmerking voor kwijtschelding?

Toegevoegd na 19 uur:
geintresseerd33


dit is iets van mijn Jeugd idd alles 15 jaar geleden. Moeder overleden aan kanker vader ging al vreemd verspeidt zijn kinderen door het hele land naar internaten en pleeggezinnen. Vader gaat ervandoor met een arts studentje die hem helemaal leeg trekt financieel. de roodstand van mij was ook van 15 jaar geleden. de creditcard schuld ook. Ik heb periodes daarvan geleefd eten gekocht winterjas gekocht enz enz. Wij zijn gewoon berooid achtergelaten en door die periode voor het leven getekend.
Vergis je niet het gaat nu goed en heb nooit meer schulden gemaakt. Nu wil ik een huis kopen en idd dit ding staat nog steeds geregistreerd.
Ik vind dat je as lje als ouder je verantwoordelijkheden ontloopt er een wet moet zijn die hem verplicht te zorgen voor zijn kind of dat er afdwingbaar moet zijn dat hij een studie en onderhoud eten en drinken en kleding krijgt. Je wilt niet weten wat voor emotionele bagage je aan je kind mee geeft en financiele druk en problemen. Ik vind het niet eerlijk.

Weet jij het antwoord?

/2500

Alleen als jij thuis woont, zijn zij je verplicht te onderhouden in alle levensonderhoud. Tevens (thuiswonend of niet:) Als je na je 18e nog niet uitgeleerd bent, dan zijn je ouders je verplicht om je studie te betalen tot je 21ste. Zie hier het stukje uit mijn bron. Iets anders is de financiële verantwoordelijkheid van ouders voor hun kroost. Deze stopt niet bij het 18de jaar. Artikel 395a boek 1 Burgerlijk Wetboek verplicht ook daarna te blijven bijdragen in de kosten van studie en levensonderhoud. Deze voortgezette onderhoudsplicht duurt tot het 21ste jaar en is opgenomen omdat veel kinderen met 18 jaar nog niet zijn uitgeleerd. Een hbo-opleiding of universitaire studie is niet goedkoop, duurt minimaal vier jaar, bovendien is de tijd die besteed kan worden aan bijbaantjes beperkt. Toegevoegd na 9 minuten: Lees ook deze bron; http://financieel.infonu.nl/diversen/22765-tot-wanneer-zijn-ouders-aansprakelijk-voor-hun-kinderen.html Staat ook erg veel in.

Bronnen:
http://www.geldenrecht.nl/artikel/2008-06-...

Nee, die schuld komt voor je eigen rekening. Ouders hebben onderhoudsplicht tot hun ( meerderjarige) kind 21 wordt, maar dat is niet meer dan kost en inwoning en geen zakgeld of geld voor telefoontjes of kleding of alle dingen die het leven leuk maken. Ze moeten je wettelijk in leven houden, meer niet. Je bent volwassen voor de wet! Iedereen is wettelijk gezien aansprakelijk voor zijn eigen schulden. Kwijtschelding kan je helemaal vergeten. Het enige is, als je niet betalen kunt, de crediteur te vragen of je in delen mag afbetalen, of dat je een andere betalingsregeling kunt treffen. Ook is er een kans dat de crediteur later alsnog bij je aanklopt als je inkomen hebt/krijgt. Zo makkelijk is het niet schulden kwijt te raken. Behalve door te betalen. Vergeet nooit de ouderwetse regel: wie zijn schulden betaalt, verarmt niet. Rente kost immers klauwen met geld. Vergeet evenmin, aan de andere kant staat iemand die zijn geld niet ontvangt, Vindt ie niet leuk. Als jij in zijn schoenen stond, zou je ook niet balen als je niet betaald krijgt waar je recht op hebt? Als je financieel nog niet zo handig bent, er zijn allerlei cursussen budgetteren, heel nuttig. Kijk eens op www.nibud.nl Toegevoegd na 11 minuten: En die onderhoudsplicht van de ouders gaat dan naast kost en inwoning ook nog over de studiekosten, maar de ouders kunnen stoppen met betalen daarvan ( alles!) als de student er met de pet naar gooit. Dat betreft het recht tot matiging/stopzetting onderhoudsverplichting, eveneens ogv art BW 1: 395a. Ouders hoeven echter geen schulden van hun kind te betalen behoudens tijdelijk de studieschuld met eventueel de rente.. Toegevoegd na 1 dag: Zojuist las ik je toevoeging. Ik begrijp dat je al een heel moeilijk leven achter de rug hebt en je erg in de steek gelaten voelt, helemaal begrijpelijk. En eerlijk was het al helemaal niet. Helaas zijn er massa's wetten die dan net niet van toepassing zijn. Meestal grijp je er naast. Ik zeg altijd: recht is krom. Je hebt een afschuwelijke start gemaakt en het litteken daarvan draag je altijd bij je. Ik kan alleen hopen dat het je verder goed zal gaan. Van je vader etc. heb je denkelijk verder weinig te verwachten. Helaas kan de wet je daarbij niet helpen.Jje zit met deze schuld/aantekening en zeker op dit moment is dan een huis kopen al helemaal een toestand.

Een kind onder de 18 jaar mag meestal geen overeenkomsten aangaan zonder toestemming van de ouders. Maar als het gaat een aankoop die voor kinderen van die leeftijd gebruikelijk is is het anders. Alleen wanneer er sprake is van een koopovereenkomst, waarvoor de ouder geen toestemming heeft verleend én het een aankoop betreft die voor zijn leeftijd niet gangbaar is, kan de koopovereenkomst achteraf vernietigd worden en zijn ouders niet meer aansprakelijk. Betalen met een creditcard kan als gebruikelijk worden gezien voor een minderjarige. Een leverancier of winkelier mag ervan uitgaan dat de uitgave plaatsvindt met toestemming van de ouder(s). Bijvoorbeeld het kopen van kleren of een i-pad. In zo’n geval is de aankoop niet terug te draaien. Voor een schuld is het kind hier zelf aansprakelijk.

Bronnen:
http://www.juridischloket.nl/vraagenantwoo...

Je stelt twee vragen: 1 Is mijn vader aansprakelijk voor mijn schulden die ik maakte voordat ik 21 jaar oud was? 2 Moet mijn vader bijdragen in mijn kosten van levensonderhoud tot ik 21 jaar ben? Het antwoord op je eerste vraag is dat als je zelf een lening kunt afsluiten als je minderjarig bent, je voor die rechtshandeling handelingsbekwaam wordt geacht. Iets anders is dat de bank wellicht een handtekening van je vader nodig had om rechtsgeldig een overeenkomst aan te gaan. Het kan dus zijn dat je de overeenkomst met de bank kunt vernietigen. Je vader zul je er waarschijnlijk niet meer op kunnen aanspreken. De tweede vraag kan positief worden beantwoord. Je vader is onderhoudsplichtig tot je 21 jaar oud bent, behalve als je in je eigen levensonderhoud voorziet. Ik weet niet of je toen al eigen inkomen had. Als dat niet zo was, had je tot de leeftijd van 21 jaar aan hem een bijdrage tot levensonderhoud en studie kunnen vragen bij de rechtbank. Dit heb je echter niet gedaan. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht een dergelijke bijdrage te laten vaststellen door de rechtbank. Je zult je eigen schulden dus zelf moeten betalen. Misschien kun je nog wel erven van je vader. Je hebt tenminste recht op je legitieme portie, zelfs als je bent onterfd.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Legitieme_portie

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100