Mag mijn werkgever wel de leverancier betalen en niet mijn salaris?

Door een tekort aan cashflow kiest mijn baas ervoor de leveranciers te betalen omdat zoals hij zegt er anders niet meer geleverd wordt. Hierdoor krijg ik geen salaris deze maand. Mag dat?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Eerst een echt theoretisch antwoord: Ja, dit kan/mag in de uitzonderlijke situatie dat in de arbeidsovereenkomst een maandsalaris is overeengekomen terwijl schriftelijk is overeengekomen dat het salaris eenmaal per kwartaal wordt uitbetaald: "BW 7:623 1. De werkgever is verplicht het in geld naar tijdruimte vastgestelde loon te voldoen telkens na afloop van het tijdvak waarover het loon op grond van de overeenkomst moet worden berekend, met dien verstande dat het tijdvak voor voldoening niet korter is dan één week en niet langer is dan één maand. 2. Het tijdvak na afloop waarvan het loon moet worden voldaan, kan bij schriftelijke overeenkomst worden verlengd, maar niet langer dan tot een maand wanneer het tijdvak waarover het loon op grond van de overeenkomst moet worden berekend, een week of korter is, en tot niet langer dan tot een kwartaal wanneer het tijdvak waarover het loon op grond van de overeenkomst moet worden berekend, een maand of langer is." Zo niet: NEE, natuurlijk mag dat niet. Hij is verplicht jullie op tijd te betalen, het is niet zo dat hij kan 'kiezen' aan wie hij deze maand zijn geld uitgeeft. Lukt dat niet, helpen andere maatregelen niet meer en lijkt de betalingsonmacht een blijvend karakter te krijgen dan kan hij surseance van betaling aanvragen bij de rechtbank. Maar da's meestal de voorbode van ontslagen en faillissement. Het UWV neemt dan onder voorwaarden de doorbetaling van lonen over. "Om ervoor te zorgen dat een werkgever tijdig het loon betaalt, bepaalt de wet dat een werkgever een verhoging van het loon moet betalen voor elke dag dat hij het loon te laat betaalt. Voor elke dag na de dag waarop het loon opeisbaar is geworden, bedraagt deze verhoging voor de vierde tot en met de achtste dag 5% van het brutoloon. Voor elke werkdag na de achtste werkdag komt daar 1% bij. Voor de eerste drie dagen geldt geen verhoging. Naast deze wettelijke kan een werknemer ook wettelijke rente verlangen. Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser in het algemeen kan vragen van een schuldenaar als deze te laat is met betalen. (...) Als de werkgever het loon niet tijdig betaalt, kan de werknemer de werkgever een (aangetekende) brief schrijven waarin hij de werkgever aangeeft hoeveel loon hij nog te goed heeft en de werkgever een termijn stelt om over te gaan tot betaling. (...) Als de werkgever daaraan geen gehoor geven kan de werknemer een loonvorderingsprocedure bij de kantonrechter beginnen."

Bronnen:
http://www.vanderhoevenadvocatuur.nl/te-la...

nee, dit mag niet. medewerkers van een bedrijf moeten hoe dan ook betaald krijgen dat staat vast. bij leveranciers werkt dit anders. je kan bij leveranciers uitstel van betaling aanvragen en daardoor kan het zijn dat jou baas de leverancier later mag betalen. jij daartegenin zoals ik al heb gezegd, jij moet uitbetaald krijgen. dit gaat wel anders als het bedrijf failliet is. zodra je bedrijf failliet is, moeten er andere partijen rollen gaan spelen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100