Mag de bewindvoerder na schone lei nog geld laten storten op boedelrekening, terwijl de schuldsanering is beeindigd?

Wij hebben recht op ontvangst belastingteruggave. Dit bedrag is echter, terwijl wij in mei 2013 uit schuldsanering kwamen en hier een schone lei voor hebben ontvangen + een eindverslag van de bewindvoerder, door de belast.dienst nog overgemaakt op boedelrekening. Gebeld met bewindvoerder (kreeg collega, zij was er zelf niet). Deze meldde dat wij dat geld niet krijgen omdat er nog geen slotuitdelingslijst was gemaakt en geld dat ons nog toekomt (bijv. belastingteruggave) ten goede moet komen aan de boedelrekening. Hoe kan dit? We zijn uit de schuldsanering. Ik krijg de indruk dat bewindvoerder bewust belastingdienst nog niet geinformeerd heeft dat wij er uit zijn, zodat ze nog even een bedrag konden innen.
Mijns insziens klopt dit niet. Mag dit zomaar en wat kunnen wij hier aan doen.

Weet jij het antwoord?

/2500

Zoals je het schrijft lijkt het alsof de bewindvoerder het standpunt heeft dat de belastingteruggave in de boedel valt omdat de slotuitdelingslijst nog niet opgemaakt was. Dat is geen goede reden: in een zaak waarbij er na het einde van de saneringsperiode nog een erfenis binnenkwam heeft de Hoge Raad in 2012 bepaald dat de periode van drie jaar ook de wettelijke grens is van wat er binnen en buiten de boedel valt (ECLI:NL:HR:2012:BV0890). Dat betekent dat de ontvangen teruggaaf in principe buiten de boedel valt. Er is echter wel een regeling in de faillissementswet, artikel 194, dat schuldeisers in staat stelt om zogenaamde nagekomen baten alsnog te laten verdelen. Dit artikel heeft een aantal voorwaarden die ik hieronder zal bespreken. 1. De baten op het moment van de vereffening niet bekend zijn De vraag is nu of de bewindvoerder wist dat er een teruggaaf aan zat te komen. Wist hij hiervan? Had hij bijvoorbeeld een kopie van de aangifte ontvangen? Als dat zo was, dan was de enige wijze waarop dit binnen de boedel had kunnen vallen als de bewindvoerder aan de rechter(commissaris) had gevraagd de WSNP te verlengen. * Artikel 194 kan dan niet van toepassing zijn. 2. De baten moeten tijdens de schuldsanering realiseerbaar geweest zijn Dit is een punt waar ik geen uitsluitsel over kan geven. Aan de ene kant gaat een belastingteruggaaf over een jaar waarin je in de WSNP zat natuurlijk over de boedel, want het is immers dat er teveel loonbelasting ingehouden is. Dat is de redenering van het hof in Arnhem in een zaak met een soortgelijke vraag (ECLI:NL:GHARN:2011:BR3497). Echter, dat ging over belastingjaren waarin de teruggaaf tijdens de schuldsanering gerealiseerd hadden kunnen worden. Over 2012 kan er pas vanaf 1 januari 2013 aangifte gedaan worden. Dan is te verwachten dat de betaling buiten de schuldsanering kan vallen. 3. De bewindvoerder mag dit alleen doen in opdracht van de rechtbank... ... en naar mijn weten mag de rechtbank dit alleen bevelen op verzoek van de schuldeisers die meedoen in de verdeling. Artikel 194 toepassen is niet een handeling die de bewindvoerder zelfstandig mag doen. Mijns inziens is de volgende stap een brief naar de bewindvoerder met het verzoek de belastingaangifte te betalen onder verwijzing naar het vonnis van de Hoge Raad. Mochten de schuldeisers alsnog via artikel 194 om verdeling vragen, dan zie ik aanknopingspunten om hiertegen verweer te voeren. Toegevoegd na 5 uur: Zie onderstaande reactie voor een aanvulling.

Bronnen:
http://maxius.nl/faillissementswet/artikel194
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendoc...
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendoc...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100