Ik wil na mijn zwangerschap 4 dagen werken. Kan mijn werkgever eisen dat het 5 dagen moeten zijn?

Ik heb een vast contract van nu 38 uur en ga nu naar 32 uur, omdat ik een dag vrij wil hebben en er voor mijn dochter wil zijn.

Weet jij het antwoord?

/2500

Je werkgever hoeft niet akkoord te gaan met een contract verandering. Dus als jij je contract wilt aanpassen naar 32 uur dan hoeft je werkgever dat niet te doen.

Nee, dat hoeft hij zeker niet. Jij wil veranderen, dus jij doet een voorstel, als hij daar niet mee akkoord gaat kan je wat anders gaan zoeken. Anders gezegd, wie betaalt, bepaald!!! Je kan natuurlijk dan zeggen dat je ontslag neemt en kijken wat de reactie is: echter als hij zegt: da's goed, dan moet je ook vertrekken.

Je kunt de werkgever inderdaad vragen om minder uren te gaan werken (zie de Wet aanpassing arbeidsduur) en in prinicipe moet dat verzoek gehonoreerd worden, tenzij een zwaarwegend bedrijfsbelang zich daartegen verzet: "Via de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) is geregeld dat werknemers kunnen verzoeken om meer of minder uren te gaan werken. Werkgevers mogen dit verzoek alleen afwijzen als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang of dienstbelang, zoals onvoldoende personeel om het werk op te vangen. Als werknemers minder willen werken, moeten zij aan een aantal voorwaarden voldoen: * zij moeten minimaal 1 jaar bij dezelfde werkgever werken; * het moet gaan om een verandering in de uren in de eigen functie; * als de werknemer ziek is als hij een verzoek om meer uren te werken indient, wordt de arbeidsduur pas aangepast als hij weer hersteld is. De WAA geldt alleen voor bedrijven met minimaal 10 werknemers en voor ambtenaren. Bedrijven met minder dan 10 werknemers hebben een eigen regeling. " In principe moet ook de, door de werknemer, gewenste urenspreiding worden gehonoreerd maar ook hier niet zonder meer. Een zwaarwegend bedrijfsbelang gaat namelijk voor een privébelang. Uit de wettekst, artikel 2, de leden 6, 7 en 8: “6. De werkgever stelt de spreiding van de uren vast overeenkomstig de wensen van de werknemer. De werkgever kan de gewenste spreiding van de uren wijzigen, indien hij daarbij een zodanig belang heeft dat de wens van de werknemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. 7. De beslissing op het verzoek om aanpassing van de arbeidsduur wordt door de werkgever schriftelijk aan de werknemer meegedeeld. Indien de werkgever het verzoek niet inwilligt of de spreiding van de uren vaststelt in afwijking van de wensen van de werknemer, wordt dit onder schriftelijke opgave van de redenen meegedeeld. 8. Bij vermindering van de arbeidsduur is in ieder geval sprake van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang, indien die vermindering leidt tot ernstige problemen: a. voor de bedrijfsvoering bij de herbezetting van de vrijgekomen uren; b. op het gebied van de veiligheid, of c. van roostertechnische aard.” Maar gelukkig geldt ook weer artikel 3 van deze wet: "De werkgever kan de arbeidsverhouding van een werknemer niet beëindigen wegens de omstandigheid dat de werknemer in of buiten rechte om aanpassing van de arbeidsduur heeft verzocht." Toegevoegd na 5 minuten: Dus: de wg kan eisen dat het 5 dagen zijn biji een zwaarwegend bedrijfsbelang.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100