Wat is het verschil tussen bijstand en uitkering?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

'n Uitkering is een geldelijke vergoeding die je uitbetaald wordt uit hoofde van een eerder overeengekomen verzekering met 'n verzekeraar zodra daar recht op bestaat. Nu zijn er verschillende soorten verzekeringen. Vrijwillige verzekeringen; dat zijn verzekeringen die je zelf koopt om een bepaald risico af te dekken. De verzekeraar verplicht zich dan om bij een in de polis genoemde gebeurtenis een geldbedrag uit te keren. Bijv. de autoverzekering, brand-, inboedel en begrafenisverzekering... Er zijn ook verplichte verzekeringen die van staatswege zijn opgelegd. De deelnemer is dan verplicht daar premie voor te betalen via bijv. looninhoudingen of op belasting aanslagen. Voorbeelden van verplichte verzekeringen zijn de AWBZ, Ziektekosten Verzekering en de Volksverzekeringen waar ook de AOW en de WAO bij horen. De bijstand wordt grotendeels betaald uit de algemene middelen en bekostigd uit de ontvangen inkomstenbelasting. Daarvan wordt per gemeente een voor dat doel bestemd bedrag door de staat aan de gemeenten overgemaakt. De gemeenten moeten dan de WWB uitvoeren en bij tekorten op de uitkeringen dit uit eigen middelen bijpassen. Het is dan ook geen echte verzekering maar een voorziening. Betalingen aan rechthebbenden worden ook uitkering genoemd. De WW (WerkloosheidWet) was ooit een volledige (verplichte) werknemersverzekering maar is met de verzelfstandiging van het UWV omgevormd tot een werkgeversverzekering die de werkloosheidsuitkeringen (gecontroleerd door de staat) regelt. Naast de premies voor deze verzekering die door werkgevers wordt betaald moeten zij ook een deel van de uitkering aan de uitkeringsgerechtigde zelf betalen. Dus is een uitkering een uitbetaling uit een verzekering overeenkomst of een betaling uit staats- of gemeentefondsen die dan geen verzekering zijn maar een voorziening.

Bijstand is een soort uitkering.

Bijstand betekent letterlijk zoveel als 'hulp'. Van het werkwoord bijstaan. Bijstandsuitkering is een uitkering (somme gelds die je geschonken wordt) als bijstand (hulp) voor wie geen overige middelen van bestaan heeft, maar nwel in staat is die zelf te verwerven (gezond van lijf en leden). Het is dus maar één soort uitkering. Daarnaast heb je allerlei andere soorten uitkeringen. Als je niet kunt werken bijvoorbeeld, of tijdelijk werkloos bent, of ziek bent, of oud. Dat zijn ook allemaal uitkeringen, maar vallen niet onder de 'bijstandswet'. Iemand die in de bijstand zit, heeft dus altijd een uitkering (namelijk een bijstandsuitkering). Maar iemand die een uitkering heeft, zit niet altijd in de bijstand. Hij kan ook werkeloos zijn, of lichamelijk niet in staat om te werken, of lid van het koninklijk huis ;). Ook dat heet een uitkering. Zoiets als : wat is het verschil tussen een koe en een dier ? Elke koe is een dier, maar niet elk dier is een koe.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100