Moet je bij IFRS een octrooi activeren als ze die octrooi hebben gekocht?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja, tegen de reële waarde. "Immateriële vaste activa; Materiële vaste activa Invulling van de actuele waarde kan volgens IFRS alleen door middel van reële waarde terwijl volgens de Nederlandse wet- en regelgeving, afhankelijk van de situatie, invulling dient plaats te vinden door middel van vervangingswaarde, bedrijfswaarde of opbrengstwaarde. Indien er sprake is van vaste activa ‘held for sale’ vindt er geen afschrijving plaats en wordt een impairment test uitgevoerd. Op grond van Nederlandse wet en regelgeving zijn geen specifieke regels voorgeschreven en mag afschrijving niet worden gestaakt." Bron voor deze: [PDF] Vergelijking IFRS - Ernst & Young Elders nog dit gevonden: "Het octrooi op de balans Tot 1 januari 2007 waren ondernemingen verplicht om zowel aanschafkosten van immateriële activa als voortbrengingskosten van zelfontwikkelde immateriële activa te activeren op hun fiscale balans. Voor de zelfontwikkelde immateriële activa is deze verplichting vervallen. Ondernemers die vennootschapsbelasting moeten betalen, kunnen er nu voor kiezen om voor zelf ontwikkelde immateriële activa waarvoor na 1 januari 2007 octrooi is verleend gebruik te maken van de octrooibox. Deze houdt kortweg in dat de winst die toerekenbaar is aan zelf ontwikkelde immateriële activa slechts wordt belast tegen een tarief van 10% in plaats van het normale vennootschapsbelastingtarief van 25,5%. Voorwaarde is dan wel dat het octrooi voor tenminste 30% moet bijdragen aan de in totaal te verwachten opbrengsten van het immateriële activum. In andere landen zijn er vergelijkbare fiscale maatregelen van kracht. Bekijk hiervoor ons dossier Octrooibox." Bron: http://www.octrooicentrum.nl/index.php/Extra-informatie-algemeen/dossier-octrooistratefie-waarde-van-immateriele-activa.html In je vraag ging het echter om het 'aangeschafte' octrooi.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100