wat is het verschil tussen een grootboek en een dagboek?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Van oudsher werden alle mutaties in de dagboeken opgeschreven. Elke dag of periode, werden de totalen overgebracht naar het grootboek. Zo werd informatie ingedikt, verdicht. Op bepaalde tijdstippen word het grootboek afgesloten en een balans + verlies & winstrekening opgemaakt. Dat is de laatste slag van verdichting. Het bedrijf heeft dan overzicht over het reilen en zeilen. De techniek van het boekhouden, en de controleleer, is een erg grote uitvinding. Bedrijven konden toen worden bestuurd aan de hand van cijfers, in plaats van op ongewisse impulsen. Het leidde tot de grote bloei van Europa.

Een dagboek hou je bij voor jezelf, een grootboek wordt gebruikt in het bedrijfsleven bij de administratie. Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Grootboek

Grootboek is een boekhoudkundig iets wat men gebruikt in bedrijven om alle cijfertjes van een bepaalde rekening in bij te houden. Denk aan de hele boekhouding rondom gebouwen. Als men dit alsmaar apart zou doen, wordt het erg ingewikkeld. Een dagboek is een persoonlijk iets, waarin je al je zaken bijhoud, je mening en emoties opschrijft en die je in alle omstandigheden altijd beter maar privé kan houden.

"Met behulp van journaalposten uit het dagboek kan een grootboek worden samengesteld en tenslotte de jaarrekening worden opgemaakt." http://www.administratiekantoormak.nl/html/over_boekhouden__.html "In een boekhouding komen nagenoeg altijd de volgende dagboeken voor: kasboek bankboek inkoopboek verkoopboek diverse postenboek (memoriaal) Afhankelijk van de behoefte van het bedrijf kan een grotere verscheidenheid aan dagboeken in gebruik zijn. De aantekening vindt plaats aan de hand van de primaire documenten die op de gebeurtenissen betrekking hebben. Primaire documenten zijn bijvoorbeeld kwitanties, bankrekeningafschriften, inkoopfacturen, kopie-verkoopfacturen. De primaire documenten worden systematisch gearchiveerd. Bij de dagboekaantekening wordt een verwijzing geplaatst naar het primaire document. Periodiek worden de mutaties van het dagboek samengeteld en via het journaal op de verschillende rekeningen van het grootboek geboekt" http://nl.wikipedia.org/wiki/Dagboek_(financieel) Kortom: Een dagboek is een gedetailleerdere vorm van een grootboek.

Een dagboek is een subadministratie in een boekhouding. Bijvoorbeeld een kas- of bankboek. In de (sub)administratie worden alle mutaties bijgehouden op diverse grootboeken.

Een financieel dagboek is een onderdeel van de financiële boekhouding. In het dagboek vindt in chronologische volgorde aantekening plaats van alle bedrijfsgebeurtenissen die leiden tot wijzigingen in de grootte of de samenstelling van het vermogen. Het grootboek is de verzameling van alle grootboekrekeningen en hierin wordt van elke grootboekrekening afzonderlijk een overzicht bijgehouden van de wijzigingen die zich gedurende een bepaalde periode voordoen. Veelal worden deze wijzigingen in dagboeken geregistreerd, alvorens ze automatisch worden verwerkt in het grootboek. Aan de hand van bepaalde waarden in het grootboek kan de financiële situatie van een bedrijf op het betreffende moment worden bepaald. Kort gezegd: In een dagboek boek je alle posten (inkomsten, uitgaven) in het grootboek. Enkele voorbeelden van dagboeken zijn het bankboek (hier boek je de bankafschriften in het grootboek), het inkoopboek (hier boek je de inkoopfacturen in het grootboek). En zo heb je ook het verkoopboek, kasboek en nog het memoriaalboek (diverse verrichtingen), voor overige boekingen.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dagboek_(financieel)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grootboek

Het begrip grootboek en dagboek is administratie financieel. Zinds er financiele software is worden dagboeken veel gebruikt om de transacties (journaalposten in te voeren in het grootboek. Het grootboek bestaat uit een grote hoeveelheid rekeningen. Rekeningen van bezit, schuld, kosten en opbrengsten. Via dagboeken bankboek verkoopboek inkoopboek memoriaal worden de posten onderling gescheiden ingebracht. Hierop zijn dan weer selecties toepasbaar.

Grootboek: is de verzameling van alle grootboekrekeningen en hierin wordt van elke grootboekrekening afzonderlijk een overzicht bijgehouden van de wijzigingen die zich gedurende een bepaalde periode voordoen Dagboek: is een autobiografisch geschrift, waarin, vaak van dag tot dag, in chronologische volgorde, wordt opgetekend wat de schrijver meemaakt, denkt, waarneemt of overweegt. Dit in tegenstelling tot de autobiografie, die gebeurtenissen achteraf beschrijft.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100