Is deze leningsovereenkomst rechtgeldig ?

Ik heb in 2008 geld geleend aan een ex-vriend.
Ik heb alleen onderstaande document nog als kopietje, dus geen orgineel meer.
Ik heb nooit geld of rente gevraagd of gekregen in de tussentijd.
Mijn vraag is tweeledig:

1. Is onderstaande kopie overeenkomst rechtgeldig ?
2. Kan ik hier nog aanspraak op maken ?

inhoud LEENOVEREENKOMST

De ondergetekenden:

1. naam1, geboren te xxxx op xxx, thans wonende te adres.
en
2. naam2, geboren te xxxx op xxx, thans wonende adres.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

1. Dat naam1 aan naam2 een bedrag van € xxxx,- (ingetyptbedrag Euro) zal lenen.
2. Dat het te hanteren rentepercentage x % is.
3. Dat het rentebedrag jaarlijks voldaan dient te worden.

AANVULLENDE BEPALING

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle tussen partijen gerezen geschillen, waarover partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, zullen worden voorgelegd aan een competente rechter. te [plaats].

Aldus overeengekomen te plaats, datum.

naam1

naam2

Weet jij het antwoord?

/2500

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100