Moet je over erfenis die in vruchtgebruik is vermogensrendement betalen?

Wanneer mijn vader overlijdt, gaat de erfenis compleet naar zijn vrouw. Wij erven wel op papier, maar zij heeft het vruchtgebruik dus wij kunnen daar pas over beschikken als er tegen de tijd dat zij overlijdt nog iets van over is. Mijn vraag is of wij over dat bedrag dat wij dus op papier erven vermogensrendement moeten betalen. In dat geval kunnen wij ons natuurlijk afvragen of we de erfenis uberhaupt wel moeten accepteren. Indien het antwoord ja is, is het dan zo dat als zij op een zeker punt zoveel uitgegeven heeft dat het bedrag dat na haar dood naar ons gaat minder is dan wat we nu virtueel erven, wij ook minder vermogensrendement moeten betalen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Nee, dat hoeft niet. Het antwoord is te vinden in art. 5.4 lid 2 Wet inkomstenbelasting 2001. "Tot de bezittingen horen niet de goederen .... waarop een vruchtgebruik rust ten behoeve van de langstlevende echtgenoot...." Ik heb de tekst maar wat ingekort voor de leesbaarheid. Onder goederen valt ook te verstaan bankrekeningen e.d. (goederen zijn zaken en rechten). Kortom, geen vermogensrendementheffing dus. De wetgever heeft bewust er voor gekozen om vermogensbestanddelen uit nalatenschappen die je nog niet in handen hebt gekregen niet bij jou te belasten. Wel moet de vruchtgebruiker daar vermogensrendementsheffing over betalen. Dat staat in art. 5.4 lid 3 Wet Inkomstenbelasting 2001. Begrijp ik het overigens goed dat je vader is gehertrouwd? Bij hertrouwen is het namelijk vaak testamentair zo geregeld dat de kinderen een direct opeisbare vordering op de lanstlevende ouder krijgen ter grootte van het erfdeel van de eerststervende (je moeder) . Dit om te voorkomen dat het erfdeel van de eerststervende er doorgejaagd wordt.

Ik heb daar de volgende tekst over gevonden: Eigendom kinderen Als de kinderen wilsrechten uitoefenen, wordt de verkrijging voor zowel het successierecht als de inkomstenbelasting niet belast. De kinderen krijgen immers nog niets, ze oefenen alleen hun recht uit. Hierop is een uitzondering. Namelijk de voleigendomswilsrechten voor de inkomstenbelasting. Dat houdt in dat de kinderen een eigendom krijgen. Dat eigendom wordt belast in box 3. Vruchtgebruiktestament Bij een vruchtgebruiktestament erven de kinderen het bezit van een eigendom waarvan de langstlevende ouder het vruchtgebruik krijgt. Bij een vruchtgebruiktestament wordt de langstlevende als volgt in de inkomstenbelasting belast: • voor het vruchtgebruik van de eigen woning vallen het eigen-woningforfait, aftrek van financieringsrente en kapitaalverzekering eigen woning in box 1 • voor het vruchtgebruik van aanmerkelijk-belangaandelen in box 2 • voor het vruchtgebruik van overig vermogen in box 3 De kinderen moeten hier een forfaitaire rendementsheffing (fictief rendementsheffing) betalen, terwijl hun bezit geen rendement kan genereren. Dit kunt u voorkomen door in uw testament op te nemen dat de partner de belasting (dus de heffing) van de kinderen voorschiet. Dit valt dan niet onder een schenking. De kinderen moeten hun bloot eigendom (een bezit zonder vruchtgebruik) wel opgeven bij de inkomstenbelasting als vermogen in box 3.

Bronnen:
http://www.zibb.nl/10195148/Eigen-zaak/Eig...

Het vermogen dat je zou erven en waar je vaders vrouw het vruchtgebruik over heeft is in feite fiscaal een lening die je aan de vrouw in kwestie verstrekt,deze heeft dus een schuld aan de erven van . Zij dient deze zo te beheren dat het vermogen in stand blijft en kan er dus niet mee doen wat ze zou willen, en met de opbrengsten mag ze doen wat ze wil. Na overlijden van de vrouw is als er niets op de lening is afgelost een schuld open gebleven ter grootte van de erfenis,deze erf je dan alsnog. Al deze factoren spelen een rol bij de hoogtes van niet alleen de belasting in box 3 maar ook de hoogte van de successierechten, naar omdat alles afhankelijk is van de precieze situatie ,de hoogtes van de erfenis kun je deze vraag beter voorleggen aan een belasting adviseur of accountant daar deze ook weet hoe je de belasting zo laag mogelijk kunt houden en /of waarborgen dat de erfenis zo min mogelijk belast word en de hoofdsom in stand blijft.

Over dit onderwerp was laatst een item in tros radar. Daar werd het heel simpel uitgelegd. Misschien dat je daar wat aan hebt. http://www.trosradar.nl/uitzending/item/1498/successierecht/

Na de extra uitleg kan ik niet anders concluderen dan dat de antwoorden tot dusverre onjuist zijn. Even een voorbeeld (zonder testament): Stel: Arend en Bea zijn gehuwd en hebben 2 kinderen. Arend overlijdt. Nalatenschap € 120.000 Conform de wettelijke verdeling erven Bea en beide kinderen ieder een gelijk deel van € 40.000. De kinderen krijgen ieders een onderbedelingsvordering op Bea ter grootte van € 40.000. Bea krijgt dus de gehele nalatenschap van € 120.000 in handen. Doordat de kinderen nu een vordering hebben ter grootte van € 40.000 zou dit bij de belastingaangifte als box3 vermogen opgenomen moeten worden bij de kinderen. Dit zou een heel vervelende uitwerking kunnen hebben. De kinderen moeten dan namelijk vermogensrendementsheffing in box3 betalen over vermogen wat ze nog niet in handen hebben. In de Wet IB 2001 is geregeld dat een vordering die een kind op zijn ouder heeft, is gedefiscaliseerd. Dat wil zeggen dat het kind de vordering niet als box3 vermogen hoeft op te geven en dat de ouder deze ‘schuld’ ook niet hoeven aan te geven in box3. De onderbedelingsvordering kun je pas vorderen bij het overlijden van de langstlevende.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100