Is alcgoholvergunning nodig voor dranken met minder dan 15% alcohol?

Wil verjaardag vieren in een gebouw zonder alcoholvergunning.
Wat mag ik wel schenken? B.V. Advocaat, wijn, bier enz.

Weet jij het antwoord?

/2500

Naar mijn weten heb je daar geen vergunning voor nodig. Naar mijn weten heeft het ook te maken met de functie van het gebouw. Is het een openbaar gebouw of is het een prive gebouw (loods/schuur) Voor een klein feestje/verjaardag kun je ook gewoon het risico nemen.

"Hoe zit het met alcoholhoudende dranken en besloten feesten? Wat is beslotenheid en is hier nu wel of geen vergunning voor nodig? Het besloten karakter van bijeenkomsten is niet benoemd in de Drank- en Horecawet. In de rechtspraak heeft de Raad van State wel een lijn bepaald. In de volgende situaties is er sprake van een besloten karakter:     De ruimte mag niet op afroep door een ieder gehuurd kunnen worden;     De ruimte mag slechts zeer incidenteel beschikbaar worden gesteld voor dergelijke bijeenkomsten aan niet steeds dezelfde groep;     De verhuurder moet grip en controle hebben op wie bij een bepaalde bijeenkomst aanwezig zijn;     Uit voorwaarden tussen verhuurder en de huurder moet blijken op grond waarvan het besloten karakter wordt veiliggesteld;     Verhuurder heeft zekerheid omtrent het aantal genodigden en de band die er tussen hen bestond, en er aldus geen sprake is van een onbepaalde groep bezoekers. Bij uitzondering geen vergunning Een feest in een ruimte zoals hiervoor beschreven, die niet toegankelijk is voor derden en die slechts zeer incidenteel voor feesten wordt gebruikt, kan worden gezien als een feest met een besloten karakter. Dit betekent dat wanneer er geen sprake is van bedrijfsmatige horeca activiteiten door de verhuurder en er geen sprake is van betaalde verstrekking aan de gasten, er geen vergunningsplicht geldt. Derden Is het feest ook toegankelijk voor derden of voldoet het gebruik van de ruimte niet aan de bovengenoemde eisen voor een besloten karakter, dan is er geen sprake meer van een besloten feest. De alcoholverstrekking die niet bedrijfsmatig plaatsvindt, maar wel via (in)directe betaling beschikbaar is, kan dan alleen plaatsvinden als een drank- en horecavergunning of ontheffing voor tijdelijk schenken is afgegeven. Aanwezigheid alcohol Mag er dan op een voor het publiek toegankelijke plaats zomaar alcoholhoudende drank worden verstrekt aan besloten groepen? Nee, ook dat is niet het geval. In dergelijke situaties is het bepaalde van artikel 25 van toepassing. Het is in ruimten die voor het publiek geopend zijn, zoals bijvoorbeeld een wijkcentrum, niet toegestaan om alcoholhoudende drank in die ruimte aanwezig en in voorraad te hebben. Daarnaast mag ook niet worden toegestaan dat er in die ruimte alcoholhoudende dranken worden genuttigd. Conclusie Bovenstaande betekent dat in bijna alle gevallen een vergunning of ontheffing nodig is om rechtmatig alcoholhoudende drank te kunnen (...)"

Bronnen:
http://www.bhbw.nl/nieuws/vraag-van-de-maa...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100