Komt er straling vrij van een draadloos pc netwerk in huis?zo ja is deze straling schadelijk voor je lichaam?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Straling van een WifFi netwerk werkt met een radiofrequentie van de 2,4 en/of 5,0 GHz-band. Deze straling valt onder de niet-ioniserende straling. Wetenschappers hebben niet kunnen bewijzen dat deze straling (WiFi) schadelijk is.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ioniserende_straling
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi

In de afgelopen weken gaven diverse scholen gehoor aan de oproep van ongeruste ouders om wifi-apparatuur te verbieden. De schadelijkheid van de straling van draadloze netwerken wordt echter schromelijk overdreven, zegt een Britse arts.

geeft wel een soort straling ja, ik ga er vanuit dat deze binnen de norm ligt echter weet je het nooit... telefoonmasten was eerst ook niks over bekend toen elk dorp er 1 had bleek dat ze kankerverwekkend zouden zijn als je binnen een straal van 500meter zou wonen.

Een draadloos pc netwerk? Hoe zou dat werken zonder straling denk je. Of het schadelijk is? Wel ietsje maar dat is te verwaarlozen.

Ja er komt straling vrij. Er wordt aangenomen dat dit in zulke kleine mate is dat deze niet schadelijk is. Daar is wel discussie over. Er zijn ook rechtzaken geweest over umts-masten en dergelijke

ik ben van mening van wel maar de wetenschap wil je graag laten geloven dat dit niks uitmaakt. Op den duur zullen we ons er toch op moeten aanpassen omdat we er niet meer onderuit kunnen dus daarom kunnen we beter in het heden beginnen.

Het is schadelijk, dat is zelfs bewezen. Het laat oxydeeltjes achter in je hersenen en je bloed krijgt er een zwaarde kwikhychlose van. Nu zijn mensen er nog niet ziek van geworden maar o.a. de wetenschapper Peter Nocher denkt dat over 2 jaar de eerste slachtoffers bekend worden.

Dit ligt geheel aan de provider. Zo staat Tele2 bekend om zijn hoge gehalte bèta-straling. *U bent gewaarschuwd!*

Hoewel er tal van wetenschappelijke studies aan gewijd zijn is er nog geen bewijs gevonden dat straling daadwerkelijk schadelijk is voor de gezondheid. De schadelijkheid van straling zit letterlijk tussen je oren, mensen die erin geloven schrijven gezondheidsklachten hieraan toe. Mensen die niet aan straling worden blootgesteld ervaren dezelfde klachten maar deze worden niet gerapporteerd

Alles en iedereen staat dagelijks bloot aan bijzonder hoge stralingen, van radiogolven tot en met alfa-, beta en gamma straling. maar de meeste zijn niet gevaarlijk in de hoeveelheden waaraan we nu blootstaan. Van sommige 'moderne' soorten straling, zoals die van mobiele telefoons, draadloos internet e.d. moeten veelal de langetermijn gevolgen nog bekeken worden. Dan pas weten we wat straling kan doen. Zo ook de gevolgen van bijvoorbeeld nucleaire straling, pas decennia later is de werkelijke omvang van de gevolgen duidelijk.