Draai voor klassieke weergave

Sudoku spelregels

Bij een Sudoku puzzel moet je de cijfers 1 tot en met 9 invullen. Dit doe je op zo'n manier dat op elke horizontale en verticale rij elk cijfer slechts 1 keer voorkomt. Daarnaast mag in elk Sudoku-blok van 9 vakjes elk cijfer maar één keer voorkomen. De naam Sudoku komt uit Japan en betekent zoiets als 'getallen enkelvoudig'.

Speel ook een de fruit variant van Sudoku.