Is het recht op overpad altijd rechtsgeldig??

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Heleboel rechtszaken gaan hierover (kijk maar eens naar de Rijdende Rechter), dus echt geen vanzelfsprekend recht. Vaak moet het juridisch worden afgedwongen en in een notariële akte worden vastgelegd. Zo een erfdienstbaarheid gaat dan over van eigenaar op eigenaar. Een recht van overpad kan ook eindigen: 1.. Opheffing. De eigenaar van het dienend erf kan aan de rechter vragen het recht op te heffen op grond van onvoorziene omstandigheden, of als 20 jaar of langer na de vestiging blijkt dat voortgezet gebruik in strijd is met het algemeen belang. 2.. Afstand. De rechthebbende kan afstand doen van het recht. Dit gebeurt in de praktijk bijvoorbeeld omdat ervoor betaald moet worden en de rechthebbende de kosten niet langer kan of wil opbrengen. 3.. Vermenging. Hiervan is sprake als dienend en heersend erf in één hand komen (je koopt het huis van uw buurman). 4.. Verjaring. Dat kan als er al langer dan 20 jaar geen gebruik is gemaakt van een bepaald recht. Bijvoorbeeld een overpad is al meer dan 20 jaar afgesloten en het heersend erf heeft al die tijd geen aanspraak op het gebruik ervan gemaakt. Dit is dus ook een voorbeeld van 'bevrijdende verjaring'.

Dit is rechtsgeldig,mits er geen alternatieve route bestaat. het kan ook tijdelijk zijn bv bij een verbouwing,waarbij U tijdelijk over de grond van Uw buurman moet,om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Recht van overpad is in verreweg de meeste gevallen notarieel vastgelegd en daardoor rechtsgeldig. Maar wanneer er een alternatieve route is aangelegd kun je dit juridisch afdwingen dat het recht op overpad word opgeheven. Deze alternatieve route mag dan niet over jouw grondgebied lopen. Anders kun je ook niets opheffen...

Recht van overpad bestaat alleen maar als het notarieel is vastgelegd en dan is het een verdraaid sterk recht. Je moet als rechthebbende er wel bovenop zitten als iemand er aan zaagt, anders verwatert het.