is het mogelijk om na een scheiding de hypotheek van de woning ongewijzigd te laten?

Mijn man heeft inmiddels een eigen huurwoning. Graag zouden wij willen scheiden. De kinderen en ik willen in onze koopwoning blijven. De hypotheek kan niet op mijn mans naam of mijn naam alleen. Samen kunnen wij deze wel betalen. Weet iemand een oplossing?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het verschil tussen juridisch of economisch eigenaar lijkt me hier niet van belang te zijn. U kunt de situatie zo laten zoals die is. Dat betekent wel dat voor de partner die de woning verlaat na 2 jaar zijn deel van de hypotheekrente (50%) niet meer kan aftrekken. De woning komt voor de vertrekkende partner na twee jaar in Box 3. De waarde moet uw partner opgeven in zijn aangifte (50%) De resterende hypothecaire schuld mag hij opnemen bij schulden in Box 3 (weer voor 50%) Als er dus geen overwaarde is op de woning komt het saldo Box 3 voor de vertrekkende partner uit op € 0. Maar de hypotheekrente is voor hem na deze 2 jaar niet meer aftrekbaar. Een punt waarop gelet dient te worden is de zogenaamde overbedeling. Als uartner geen huur zou betalen aan u kan er sprake zijn van overbedeling. En moet er schenkbelasting worden betaald. Voorbeeld: de hypothecaire lasten van de woning zijn € 800 bruto per maand. Uw lasten zijn € 300 (na belastingaftrek) De lasten voor uw man zijn € 400 (de helft – na 2 jaar niet meer aftrekbaar) U woont in de woning en 'geniet' het deel woning van uw man. Derhalve bent u voor de wet € 4800 per jaar aan hem verschuldigd. U betaalt echter niets. De te betalen schenkbelasting is: € 4800 minus de vrijstelling van € 2092 is zo'n € 2700. Daarover moet formeel 30% schenkbelasting worden betaald, dus € 810. Als u samen overeenkomt (in dit voorbeeld) € 2700 huur per jaar te betalen is er niets aan de hand. U gebruikt immers uw vrijstelling en betaalt de rest.

Bronnen:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/conn...

De hypotheek is gevestigd op het onderpand waarbij 2 schuldenaren in huwelijkse staat de verplichtingen zijn aangegaan. In geval van scheiding zal een verdeling moeten plaatsvinden van schulden en bezittingen, dus ook de schulden van de hypotheek en het bezit van de woning. In principe zal de woning verkocht moeten worden en van de opbrengst de gehele hypotheek afgelost moeten worden. Een eventueel overschot zal dan gelijkelijk over beide partners verdeeld worden net als een eventuele restschuld. Echter, er kan besloten worden dat een der ex-partners de woning zal behouden. Dan zijn er een aantal mogelijkheden: 1.- De partner die de woning behoudt neemt de hypotheek volledig over; de andere partner krijgt dan de helft van de reeds afgeloste (en over-)waarde in contanten van de partner die de woning houdt en de hypotheek overneemt (vereffening). Het is dan wel nodig dat notarieel de hypotheekakte en het bewijs van eigendom wordt overgezet op degene die de woning behoudt. De bank beslist of de overname verantwoordt kan plaatsvinden, ofwel wijst de overname af. 2.- De woning blijft in gemeenschappelijk eigendom; beide ex-partners blijven eigenaar van de woning, de hypotheekschuld wordt gelijkelijk verdeeld en de maandelijkse lasten komen gelijkelijk voor ieders rekening. Degene die in de woning blijft wonen is dan een maandelijkse gangbare huursom verschuldigd aan de andere partner die niet in de woning woont, voor de helft van de woning wegens het blote vruchtgebruik van de woning. Dus stel dat de woning in de verhuurmarkt ca. 600 per maand zou doen dan zal de (vruchtgebruikende) bewoner/eigenaar 300 euro per maand aan de andere eigenaar verschuldigd zijn vanwege het gebruik van zijn deel van het eigendom waarover die mede-eigenaar zelf niet kan beschikken. Fiscaal mag je niet gratis wonen dus zal de belastingdienst de, niet zelf in zijn eigendom wonende, eigenaar wel aanslaan voor huurinkomsten uit dat woningbezit. Daarbij wordt uitgegaan van een marktconforme huurprijs. De betaalde huur is niet aftrekbaar als kosten voor eigen woningbezit. Zo'n regeling moet ook notarieel vastgelegd worden en met toestemming van de hypotheeknemer (de bank). De bank kan dan akkoord gaan en toestemming verlenen in de (gedeeltelijke) verhuur van het onderpand. Dus naast je gedeelde hypotheeklasten en eigenaarslasten moet je dan rekening houden met een extra kostenpost in de vorm van huur!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100