vraag wbt huurcontract

Belastingen en andere heffingen
7.1 Tenzij dit op grond van de wet of daaruit voortvloeide regelgeving niet is toegestaan, zijn voor rekening
van huurder, ook als verhuurder daarvoor wordt aangeslagen:
a. de onroerende zaakbelasting en de waterschap- of polderlasten ter zake van het feitelijk gebruik van het
gebruik van het gehuurde en het feitelijk medegebruik van dienstruimten, algemene en gemeenschappelijke
ruimten;
b. milieuheffingen, waaronder de verontreinigingsheffing oppervlaktewateren en zuiveringsheffing afvalwater;
c. baatbelasting, of daarmee verwante belastingen of heffingen, geheel of een evenredig gedeelte daarvan,
indien en voor zover huurder is gebaat bij datgene op grond waarvan de aanslag of heffing wordt opgelegd.
d. overige bestaande of toekomstige belastingen, milieubeschermingbijdragen, lasten, heffingen en retributies
- ter zake van het feitelijk gebruik van het gehuurde;
- ter zake van goederen van huurder,
- die niet geheel of gedeeltelijk zouden zijn geheven of opgelegd, als het gehuurde niet in gebruik
zou zijn gegeven.
7.2 Indien de voor rekening van huurder komende heffingen, belastingen, retributies of andere lasten bij
verhuurder worden geïnd, moeten deze door huurder op eerste verzoek aan verhuurder worden voldaan.

In het concept huurcontract van een vriendin van me. Ik heb dot niet in mijn huurcontact staan en ik vroeg me af of onroerendgoedbelasting niet altijd voor de eigenaar is en op welke extra kosten ze moet rekenen.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Alle in jouw vraag genoemde punten, betreffen het gebruikersdeel betreffende het gebruik van de zaak. Deze kosten komen doorgaans altijd voor rekening van huurder. Alleen in sommige gevallen wordt dit expliciet vermeld. Bijvoorbeeld doordat de verhuurder in sommige gevallen optreedt als eerste aanspreekpunt en deze kosten en dit vervolgens doorbelast aan de huurder.

Bij een koopwoning is het gehele bedrag door de eigenaar te voldoen. Bij een huurwoning alleen het gebruikerrecht door de huurder.

Ik verhuur zelf mijn koopappartement en heb de WOZ-beschikking even ter hand genomen. Ik zelf als eigenaar betaal "onroerend-zaakbelasting eigenaar" en "Rioolheffing", mijn huurder betaalt "onroerend-zaakbelasting gebruiker" en "Afvalstoffenheffing (vast recht). Doorgaans worden de "algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte" en "huurovereenkomst woonruimte" op 31-07-2003 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Den Haag gebruikt. Van de algemene bepalingen kan niet worden afgeweken. Bij de huurovereenkomst kun je wel aanvullingen doen. Het kan echter in jouw geval zijn dat je een all-in huur betaalt. Dat zou je even moeten nakijken.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100