kun je een huurcontract voor bepaalde tijd eerder opzeggen?

Ik heb samen met mijn (ex)vriendin een woning gehuurd maar omdat we besloten hebben uit elkaar te gaan kunnen we het apart niet meer betalen.
we hebben een contract met een duur van in totaal 2 jaar waarvan we nu nog zeker 17 maand moeten.
We hebben de eigenaar van de woning al gesproken maar die weigert mee te denken aan een oplossing.
Is er een manier om onder het contract uit te komen er staat geen boete clasule in het contract.

Weet jij het antwoord?

/2500

Als de duur in totaal niet langer dan 2 jaar is: ja. Anders: alleen met toestemming verhuurder. Toegevoegd na 1 minuut: "Regels voor huurder Voor de huurder gelden de volgende regels:     U moet zich houden aan de opzegtermijn. Die is hetzelfde als de betalingstermijn: minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden. Meestal geldt een betalingstermijn van 1 maand. Staat in het huurcontract een langere opzegtermijn dan de betalingstermijn? Ook dan hoeft u maximaal 1 betalingstermijn van tevoren (minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden) op te zeggen.     U moet de huur schriftelijk en per aangetekende brief opzeggen. U hoeft geen reden op te geven.     Huurt u voor een vaste periode (huurcontract voor bepaalde tijd) langer dan 2 jaar een zelfstandige woning? Dan kunt u de huur pas beëindigen als die periode is verstreken. U kunt alleen eerder opzeggen als de verhuurder hiermee akkoord gaat.     Huur of voor een vaste periode (huurcontract voor bepaalde tijd) langer dan 5 jaar een onzelfstandige woning? Dan kunt u de huur pas beëindigen als die periode is verstreken. U kunt alleen eerder opzeggen als de verhuurder hiermee akkoord gaat."

Bronnen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/h...

Een reeds voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst kan niet zomaar gebroken worden. Doet u dat toch, dan geeft dat ellende die meestal resulteert in het moeten betalen van behoorlijke schadevergoeding. Ik geef u een paar mogelijkheden om te overdenken: 1.Een mogelijkheid om de overeenkomst voortijdig te beëindigen is onderhandelen met de andere partij. Wellicht is uw wederpartij begripvol en u beiden vol van goede wil waardoor de huurovereenkomst ‘met wederzijds goedvinden’ geannuleerd zou kunnen worden. De kans op succes is laag. ‘pacta sunt servanda’ zal de verhuurder zeggen: overeenkomsten moeten worden nagekomen. 2. U kunt de overeenkomst ontbinden wanneer uw wederpartij toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst. U moet dus kijken of er een tekortkoming bij uw verhuurder is. Als hij per direct de overeenkomst zou kunnen nakomen, moet hij tevens in verzuim zijn. Een reden om gelijk een ingebrekestelling te sturen. U begrijpt dat dit moreel een zeer twijfelachtige manier is die ik u afraadt en waarbij ik u zeker niet zal bijstaan. 3. Nietigheid van de huurovereenkomst kan vóórkomen doordat de strekking van de overeenkomst in strijd is met de goede zeden, in strijd is met de openbare orde of doordat de overeenkomst specifiek is verboden door de wet. 4. Het zou kunnen dat een overeenkomst kan worden vernietigd op basis van een van de vier wilsgebreken: dwaling, bedrog, misbruik van omstandigheden of bedreiging. Vernietiging van de overeenkomst is dan mogelijk zonder tussenkomst van de rechter (althans in eerste instantie). 5. Het kan zijn dat bij het aangaan van de overeenkomst er sprake was van handelingsonbevoegdheid of handelingsonbekwaamheid. Handelingsonbekwaamheid kan het geval zijn als de verhuurder minderjarig is of onder curatele gesteld. De overeenkomst is dan nietig of vernietigbaar. 6. U kunt een beroep doen op ‘redelijkheid en billijkheid’. De redelijkheid en billijkheid is een soort redmiddel om ervoor te zorgen dat de overeenkomst geen situaties creëert die totaal onacceptabel zijn. Een beroep hierop wordt slechts sporadisch toegewezen door rechters. Conclusie: als geen van deze punten een schikking of vergelijk tot gevolg heeft en de verhuurder u aan de overeenkomst blijft houden is de enige oplossing dat u en uw (ex)vriendin het samen nog zeventien maanden met elkaar uithouden. En niet vergeten: alsnog het huurcontract bijtijds opzeggen. Toegevoegd na 1 dag: een twijfelachtige manier is die ik u afraad

Bronnen:
http://www.wetrecht.nl/9-manieren-om-van-e...

Staat in artikel 3 van je contract dat tussentijdse opzegging wel/niet mogelijk is (duur, verlenging, opzegging)? In de meeste contracten voor bepaalde tijd staat dat gedurende de eerste contractperiode (in dit geval twee jaar) tussentijdse opzegging niet mogelijk is. In dat geval zou je aan die twee jaar gebonden zijn. Er zijn altijd manier om er op een andere manier onderuit te komen, of de prijs te matigen. Hiervoor heb ik echter meer info nodig zodat ik weet waar we het precies over hebben. Ik ben deskundige op het gebied van huurrecht en werkt dagelijks in deze branche voor particuliere beleggers die willen investeren in vastgoed. Ik zou je hierin kunnen adviseren, maar heb dan wel wat aanvullende informatie nodig. Voor gebruikers van Goeievraag verleen ik deze service gratis. Zou je hier gebruik van willen maken stuur me dan een pb dan help ik je graag verder.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100