kan me nergens inschrijven voor woonadres mag wel een postadres?

ik heb een wajong uitkering mijn moeder staat onder bewindvoering,ik moet me uitschrijven maar heb geen adres, mag ik een postadres hebben bij mijn moeder?

Weet jij het antwoord?

/2500

Als jouw moeder het goed vindt dat je haar adres als postadres gebruikt dan is dat mogelijk. Het kan wel gevolgen hebben voor haar financiële situatie (toeslagen, evt. uitkering, etc.) Er zijn echter grofweg maar twee gevallen waarin het toegestaan is om een briefadres te kiezen waar je niet daadwerkelijk woont. Dat is wanneer je geen woonadres hébt (als je dak- of thuisloos bent) of wanneer je voor langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft en je je dus moet uitschrijven uit het GBA. In alle andere gevallen ben je verplicht om je in te schrijven op het adres waar je daadwerkelijk verblijft. Toegevoegd na 4 minuten: Er zijn nog een paar situaties waarin je een briefadres kunt kiezen, o.a. bij verblijf in bepaalde instellingen, maar dan moet het ministerie zich daar wel over gebogen hebben: "Artikel 67 1. Degene die zijn woonadres heeft in een instelling die is aangewezen op grond van het derde of het vierde lid kan, in afwijking van de artikelen 65, eerste lid, en 66, eerste lid, in plaats van zijn woonadres een briefadres kiezen en daarvan overeenkomstig de genoemde bepalingen aangifte doen. 2. Instellingen worden slechts aangewezen indien de aard van de instelling meebrengt, dat door opneming van het adres daarvan in de basisadministratie de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen onevenredig zou kunnen worden geschaad. 3. Onze Minister kan categorieën van instellingen dan wel instellingen afzonderlijk aanwijzen, voor zover het betreft: a. instellingen voor gezondheidszorg; b. instellingen op het gebied van de kinderbescherming; c. penitentiaire instellingen. 4. Het college van burgemeester en wethouders kan een in de gemeente gevestigde instelling aanwijzen indien het betreft een instelling op het terrein van maatschappelijke opvang, bedoeld in 1, eerste lid, onderdeel g, onder 7°, van de Wet maatschappelijke ondersteuning. 5. Het hoofd van een aangewezen instelling doet aan de betrokken personen tijdig schriftelijk mededeling van de mogelijkheid tot aangifte van een briefadres." Het gaat dus eerst om de vraag waar jij daadwerkelijk woont of gaat wonen. Ik hoop echt dat er geen sprake van is dat je dakloos wordt, maar als dat wél het geval is, kun je inderdaad onder bepaalde voorwaarden een briefadres kiezen. Je moeder moet dan wel navragen bij haar bewindvoerder of dit geen gevolgen heeft voor haar financiële situatie. Toegevoegd na 9 minuten: Als je trouwens verhuist of geen vaste verblijfsplaats meer hebt, moet je dat doorgeven aan het UWV als wijziging.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100