Mag incassobureau aan woningstichting mijn gegevens doorgeven?

Het gaat om een sociale huurwoning. De woningcoöperatie / stichting geeft verder - schriftelijk - dit niet aan, maar heb het net telefonisch te horen gekregen.
Schriftelijk wordt er IB60, inkomensgegevens, huurdersverklaring huidige verhuurder en uittreksel bevolkingsregister gevraagd.
Ik heb nu net aan de telefoon te horen gekregen dat mijn gegevens ook bij een groot landelijk incassobureau worden na gevraagd. Mag dit incassobureau zomaar mijn gegevens aan een woningstichting doorgeven?
(Het is dus geen BKR toetsing, maar een doodordinair doorspelen van privacy gegevens)

Toegevoegd na 21 minuten:
Het is dus een willekeurig incassobureau / gerechtsdeurwaarder, de woningstichting vraagt lukraak na bij één van de grootste gerechtsdeurwaarders. Mag dit?

Weet jij het antwoord?

/2500

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft een opsomming van redenen waarom persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Er hoeft geen toestemming gevraagd te worden als "de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert." (artikel 8 f). Het mag dus, als het belang van de woonstichting zwaarder is dan het recht op privacy. In principe valt er wat voor te zeggen dat de woonstichting controleert of hun (potentiële) klant geen (notoir) wanbetaler is. Het is in het belang van de woonstichting (en de klant!) dat de huur betaalt wordt. Hieruit volgt dat een incassobureau dan ook mee zou mogen werken. Het lijkt me dat dit meewerken beperkt zou moeten worden tot het informeren van de woonstichting over of de persoon bekend is, hoeveel incasso's er lopen en om welke bedragen het gaan. Het lijkt me wel een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer worden als het incassobureau volledige dossiers door gaat sturen. Er zit wel een andere kant aan het verhaal, en dat is aan de kant van het incassobureau. De Wbp regelt in artikel 9 dat: "Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen." Je zou kunnen beargumenteren dat een incassobureau de gegevens krijgt om een incasso-opdracht uit te voeren. Dat ze daarna de gegevens gaan hergebruiken om kredietchecks aan te bieden is mogelijk in strijd met de wet. Maar of dit ook daadwerkelijk zo is hangt af van of ze expliciet de gegevens verzamelen voor kredietchecks (en of ze dit ook zo aanbieden aan hun klanten). Conclusie: de woonstichting mag van de wet dit soort informatie opvragen.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/geld...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100