Stel, al het ijs op aarde zou smelten. Hoeveel hoger zou de zeespiegel dan worden?

Dan bedoel ik: zonder het effect mee te rekenen dat er wat meer water zal verdampen.
En dat verder de hoeveelheid neerslag per (overgebleven) km2 ongeveer 't zelfde is.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

wanneer je de totale hoeveelheid m^3 (kubieke meter) aan ijs weet/opmeet op Aarde en wanneer je de totale m^3 inhoud van álle oceanen + zeeën +rivieren op Aarde weet,dan kun je het volgende doen: aantal m^3 is (stel : 10.000.000 km^3= 10.000.000.000.000.000 m^3 ijs of bevroren water) verdelen over 360.000.000 km^2 water(oceanen,zeeën,rivieren) en -aangenomen dat de gem. diepte ca. 3 km. bedraagt (= dus 3.000 meter),dan geldt: 360 X 10^6(km^squared) X 3 X 10^3Km^3 = 1,08 X 10^12 km^3,vergroot met 3 X10^6 km^3(= 3 miljoen km^3,kubieke kilometer),dan geldt: 3.000.000 km^3 (ofwel die 30.000.000.000.000.000 m^3=kubieke meters)= ~(ongeveer) 1/300.000ste van het totale aantal km^3 (kubieke kilometers) water op Aarde. ~10^12 km^3 (~=d.w.z. 1,08 X 10 ^12 km^3 afgerond op 10^12 kubieke km) / (=gedeeld door) 3.000.000 (3 X 10^6) km^3= ~300.000.Dus geldt dat de verhoging van de zeespiegel 1/300.000ste is van het totaal watervolume op Aarde. Maar aangezien de derdemachtswortel uit 300.000= 66,94 is ,dan geldt,dat per 1 km lengte gemiddeld dus 1 km= 1.000 m / 66,94 m = 14,938 meter de waterspiegel óveral ter wereld gemiddeld(!) zou gaan stijgen!!!

Misschien daalt de zeespiegel wel. IJs neemt meer ruimte in dan water. Alleen het ijs dat op land ligt, zal als smeltwater wel een stijging veroorzaken. Waarom dacht je dat ze bij de Mc Donalds zoveel ijs bij de limonade doen, dan hoeven ze minder limonade te schenken. Een halve lier cola bij de Mac heb je zo op, maar zo'n half liter flesje gebruik je toch wat langer. Toegevoegd na 40 seconden: lier = liter

Er is dan zeker een stijging van de zeespiegel maar niet door al het gesmolten ijs, maar door het warmer worden van het water aan de polen dat dan uit gaat zetten en meer volume nodig heeft dan het koude water.( dacht ik )

Ook is het zo dat water uitzet in de vaste toestand(ijs) en als het onderwaterijs zou smelten zou je zelfs een verlaging krijgen, alleen door het landijs stijgt de zeespiegel.

Gravitatie en post-glaciale opheffing zorgen voor grote zeespiegelvariaties over de wereld. Verschillen in zeespiegelniveau kunnen oplopen tot wel 100 meter. Als al het ijs op Groenland smelt, leidt dat tot een gemiddelde mondiale zeespiegelstijging van zeven meter. In Nederland zal die stijging echter maar twee meter bedragen. Hoe dat komt legde Bert Vermeersen van het DEOS instituut van de Faculteit voor Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (TU-Delft) tijdens een colloquium op 23 oktober op het KNMI uit. Satellietmetingen hebben aangetoond dat de zeespiegel de afgelopen tien jaar gemiddeld met 28 mm is gestegen. De variaties zijn echter groot. Zo is de zeespiegel de afgelopen tien jaar op sommige plaatsen bij Australië met 15 mm per jaar gestegen, en op sommige plaatsen bij Alaska met 15 mm per jaar gedaald. Die grote verschillen worden, naast veranderingen in oceaanstromingen en thermische opwarming van de oceaan, o.a. veroorzaakt door het gravitatie-effect en post-glaciale opheffing. Eerst het gravitatie-effect. Massa trekt massa aan. De grote ijsmassa op Groenland, die een gemiddelde dikte van 1,6 km en een maximale dikte van drie kilometer heeft, trekt het oceaanwater aan. Daardoor staat de zeespiegel daar hoger dan bij ons. Als het ijs smelt, gaat de zeespiegel dalen binnen een cirkel van zo’n 2200 km van de afsmeltende ijsmassa. Berekend kan worden met een formule hoeveel de zeespiegel op welke afstand van Groenland stijgt of daalt. In die formule wordt de verandering van de zeespiegel gerelateerd aan de ijsmassa, het oceaanoppervlak, de waterdichtheid en de afstand tot de ijsmassa.

Bronnen:
http://webcache.googleusercontent.com/sear...

volgens mij is de hele wereld dan water hoor. ook al verdampt er wat water alles op de hele wereld blijft dan water

Tijdens de grote ijstijden was er zoveel water in de vorm van ijs op het land opgeslagen, dat het zeeniveau over de hele wereld met 120 m daalde. De stijging van het zeeniveau die volgde op de terugtrekking van de ijsvelden had veel sneller plaats dan de stijging van het land dat door het ijs was neergedrukt. Een bewijs voor het feit dat het land nog steeds stijgt vindt men in oude kustlijnen die men heeft gevonden in vroeger met gletsjers bedekte gebieden en die ver boven het tegenwoordige zeeniveau liggen. Deze opwaartse beweging duurt nog voort in Canada en in Noord-Europa in een tempo van 1 cm. per jaar. Het ijs op de Noordpool wat geen landijs is , zal niet van invloed zijn op het stijgen van de zeespiegel als het smelt. Wel zijn er nog enorme gletsjers in het Noordpoolgebied die wel degelijk van invloed zijn als ze smelten. Gletsjers treft men aan in alle hoge bergketens, zelfs rond de evenaar. Gletsjers van de Himalaja-bergketen, die bijzonder groot zijn, ontmoeten elkaar en vormen uitgestrekte ijsvlakten op de bergen. Het meeste ijs ter wereld bevindt zich echter in het Zuidpoolgebied of Antarctica, waar een gebied zo groot als Europa bedekt is met een ijslaag van meestal kilometers dik. Deze dikke ijslaag heeft zich verzameld in de loop van vele miljoenen jaren. Het afvloeien van ijs in de omringende oceaan gebeurt zeer langzaam, omdat de helling erg gering is. Het smelten van het Zuidpoolijs is echter veel minder waarschijnlijk dan wat zich nu op de Noordpool dreigt af te spelen. Vooral omdat het hier om landijs gaat. Gletsjers, inclusief de Antarctische en Groenlandse ijskap, bedekken circa 15 miljoen km2 aardoppervlak en bevatten 29 miljoen km3 ijs, ongeveer 87% van alle zoetwater op aarde. Omgerekend bevindt zich dan 33 miljoen km3 aan landijs op de wereld wat overeenkomt met 30 miljoen km3 water. 366 miljoen km2 van het aardoppervlak is bedekt met water. Als al het landijs smelt zal de zeespiegel dus 33/366=0,09 km stijgen of wel 90 meter. Leg je bootje maar klaar.

In alle voorgaande berekeningen over hoeveel de zeespiegel gaat stijgen (aantal km3 water t.o.v. aantal km2 land) wordt volgens mij geen rekening gehouden met het feit dat de berekende stijging dan loodrecht bepaald is. Je moet denk ik ook rekening houden met het feit dat het water zich over het land verspreid en dat is per plek op de aarde verschillend. Als de dijken overstegen worden zal NL vanaf de kust grofweg tot aan de lijn Assen-Apeldoorn-Arnhem-Den Bosch-Tilburg wel onder water komen te staan, maar verder landinwaarts liggen we toch iets hoger. Wij, in Enschede, liggen zeker 30 meter boven de zeespiegel dus ik ga er van uit dat we het droog houden. Toegevoegd na 1 minuut: Dus om op de vraag terug te komen: dat is niet zo makkelijk exact te berekenen als men in voorgaande antwoorden wil doen geloven.

zo'n 3 meter

een 3-4 meter

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100