Wat is het "PI" getal?

Weet jij mischien wat het "PI" getal is?
Welk getal en wat het betekend?
En dan de cirkel, wat heeft die er mee te maken?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Getal: 3,14159265. Het is de verhouding tussen de omtrek en de doorsnede van een cirkel. Hiermee kun het oppervlakte van een cirkel, de inhoud van een bol, en de omtrek berekenen. De omtrek bereken je door de diameter van een cirkel met π te vermenigvuldigen.

3,14....... Toegevoegd na 1 minuut: Oppervlakte cirkel = pi x straal x straal

Het getal π, soms geschreven als pi, is een wiskundige constante, met in decimale notatie de getalswaarde 3,141592... Deze waarde is de verhouding van omtrek en diameter van een cirkel.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pi_(wiskunde)

Pi is het getal dat je berekend door de omtrek van een cirkel te delen door de diameter van deze cirkel. Bij benadering is deze 3,14 maar verleden week las ik de ze Pi hebben berekend tot miljarden cijfers achter de komma. Toegevoegd na 2 minuten: De oppervlakte van een cirkel bereken je door 1/4 Pi * diameter in het kwadraat.

Pi is in de wiskunde het getal dat de verhouding tussen de omtrek van een cirkel en zijn diameter aangeeft. Het is ongeveer 3,14159265 en wordt aangegeven met het symbool: π http://nl.wikipedia.org/wiki/Pi_(wiskunde) maar pi heeft ook andere betekenissen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Pi De omtrek van een cirkel is 2 x π x r (2πr), de diameter is 2 x r (2r), waarbij r de straal van de cirkel aangeeft. Met dank aan Antoni.

Bronnen:
http://www.goeievraag.nl/vraag/betekent-pi.28460

Het getal pi behoort tot de oneindig voortlopende tiendelige breuken die we irrationele getallen noemen. Irrationele of ongerijmde getallen vormen het dagelijks brood van alle rekenwerk. Is de schuine zijde van een gelijkbenige rechthoek niet het product van een zijde maal √2. En √2 is 1,414214… en blijkt ook een irrationeel getal te zijn. Ook de meeste van de logaritmen zijn bijna alle irrationele getallen. Irrationele getallen zijn nog een beetje verwant met hele getallen, want door b.v. √2 met zichzelf te vermenigvuldigen geeft als uitkomst het hele getal twee. Onder de irrationele getallen bestaan echter nog bijzondere getallen, die men door geen enkele rekenkundige bewerking met gehele getallen kan verkrijgen, die dus met de gehele getallen helemaal geen verwantschap vertonen en derhalve tot een ander ,,ras" behoren. Men noemt ze transcendente getallen, dus ,,bovenzinnelijke" getallen. De oude Grieken hebben zich al over de irrationele getallen geërgerd. De ontdekking der transcendente getallen is iets van de nieuwere tijd. Zelfs de ,,koning" der wiskundigen, Gauss, wist er nog niet veel van. Pas omstreeks 1840 vond men die merkwaardigheid. Het belangrijkste getal, zonder welke de hele techniek eenvoudig ondenkbaar is, behoort tot de transcendente getallen. Het is het sinds duizenden jaren min of meer nauwkeurig bekende z.g.n. getal van Ludolf, dat aangeeft, hoeveel maal de omtrek van een cirkel groter is dan de middellijn: het beroemde, dagelijks miljoenen keren gebruikte getal ,,π" behoort hiertoe. Dat getal is in de eerste plaats irrationeel, d.w.z. het kan alleen met behulp van een oneindig lange tiendelige breuk zonder periode opgeschreven worden en luidt: 3,14 159 265 358 979 323 846...... Dat het getal transcendent is, werd pas in 1882 door Lindemann bewezen. Reeds vroeger vond men het bewijs dat ook het ,,getal der getallen", misschien wel het allerbelangrijkste getal, de hoeksteen van alle wiskunde, het getal ,,e", de beroemde basis van de natuurlijke logaritmen; nl. 2,718 281 828 459 045...... transcendent is. Deze ontdekking is door Hermite in 1873 gedaan. Er was een tijd, dat de wiskundigen zulke transcendente getallen voor grote zeldzaamheden hielden. Een fout, die grondig hersteld werd, want nu is bewezen, dat ook het aantal transcendente getallen oneindig groot is, dat zij zo ,,dicht" op elkaar op de lijn der getallen staan dat we het ons niet kunnen voorstellen.

Bronnen:
De Tovertuin der Wiskunde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pi_(wiskunde)

Pi is 3,1415926535897. Daarmee kan je de oppervlakte, & De omtrek van een cirkel uitrekenen. De omtrek kun je uitrekenen, Door PI x de diameter van de cirkel. De oppervlakte kun je uitrekenen, Door de straal van de cirkel x De straal van de cirkel x PI De Diameter is de lijn die je door een cirkel heentrekt, Die dus eigenlijk de cirkel in twee gelijke stukken verdeeld. De straal, is de helft van de Diameter. Dus als de diameter van de cirkel 10 is, Is de straal 5 is de omtrek 3.141... x 10, & De oppervlakte 5 x 5 x 3.141... Hoop dat het een beetje duidelijk is (:

Pi een getal? Het is toch een dekbedovertrek? Zie onderstaande link.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100