Worden mensen slecht geboren of slecht gemaakt?

Kortom, kun je vanaf de geboorte vastleggen of iemand goed of slecht gaat worden door naar de genen te kijken?
of is het een combinatie van aanleg en omgeving?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Daar zijn volgens mij hele bibliotheken over vol geschreven. Maar om het superkort te houden: - De vraag is erg relatief, omdat slecht een subjectief begrip is (oorlog in afghanistan, de taliban ziet zichzelf echt niet als de "slechteriken") - Alle mensen zijn onder bepaalde omstandigheden zodanig te beinvloeden dat ze onschuldige mensen pijn kunnen aandoen, en daar soms zelfs van gaan genieten. Dit kan je zien bij de film Das Experiment, wat op feiten gebaseerd is, en bij (volgens mij heette het zo) Milgram onderzoek. Toegevoegd na 3 minuten: Over genen gesproken, "slechtheid" is niet erfelijk. Bepaalde aandoeningen zijn wel erfelijk, waaronder ook verslavingsgevoeligheid. Dus als je junkies slecht vindt, dan zou je kunnen stellen dat ze slecht geboren zijn.

Combo.

Slecht gemaakt: Gedrag is namelijk aangeleerd en niet vastgelegd in DNA of genen.

omgeving alleen en slechte vrienden, of slechte jeugd, schoolomgeving denk niet dat het genetisch bepaald is wie slecht is en wie niet.

Mensen worden niet slecht geboren maar slecht gemaakt.

Het begint met opvoeding, daarna omgeving, mensen met wie je omgaat kunnen invloed hebben. Maar uiteindelijk als je volwassen wordt, bepal je zelf of je goed of slecht bent.

Het is denk ik niet relevant om te antwoorden of het aanleg óf het omgeving is. Beter is denk ik, in hoeverre het aanleg of omgeving is, omdat er bijna niemand is, die beweert dat het alleen aanleg is of alleen omgeving. Als je een meetlatje zou maken van 0 tot 100, waar 0 betekent alleen aanleg, en 100 alleen omgeving, en je zou het 1000 ouders, leerkrachten, psychologen, psychiaters, orthopedagogen en allerlei gedragsdeskundigen en mensen die met opvoeding en ontwikkeling te maken hebben, vragen, dan krijg je antwoorden die varieren van 20 tot 80. Het juiste antwoord zul je dus nooit krijgen. Ik denk ook dat het in de loop der tijd wat kan verschuiven. Tegenwoordig zijn we weer wat realistischer, maar b.v. in de jaren 70 van de vorige eeuw was er een sterke neiging om te beweren dat iemand die een bushokje vernielde, daar helemaal niets aan kon doen. Het was immers de omgeving. Zo iemand diende niet gestraft te worden, maar behandeld. Hoewel ik zelf vind dat beide factoren belangrijk zijn, neig ik iets naar de rechterkant van het meetlatje, en dus naar de omgeving. Als ik mijn 2 jarig nichtje zie opgroeien in een superveilig, warm nest, waar rust en regelmaat heerst, dan denk ik dat de kans niet groot is, dat zij over 20 jaar in de criminaliteit zit. Maar als datzelfde nichtje, met hetzelfde karakter vanaf morgen zou opgroeien in een gezin met huiselijk geweld, en ze zou verwaarloosd worden, dan zie ik de toekomst voor dat nichtje heel somber in.

Je kunt het niet zo zwart-wit stellen. Een mens op zich is nooit slecht, zijn gedrag en daden wel. Gedrag wordt bepaald door je opvoeding en omgevingsfactoren. Slecht gedrag en slechte daden kunnen ontstaan door ernstige verwaarlozing in de eerste jaren. Maar ook door b.v. een hersenafwijking.

Misschien moet je je eerst afvragen wat slecht is en wat goed. Daar hebben verschillende mensen verschillende meningen over. In het héééél klein begint slechtheid (zoals ik dat zie) al met ouders die hun kinderen opvoeden met het idee dat alles wat kruipt doodgemaakt mag worden. Zodat heel kleine kindertjes al met een verbeten gezicht mieren, spinnen en pissebedden staan dood te trappen. Daarmee wordt m.i. agressie in de dop gevormd. Ik zie regelmatig kindjes insekten, vogels en andere dieren mishandelen en ik weet zeker dat dat niet aangeboren, maar aangeleerd is. Zou het dan ook zo zijn als iemand op een dag een soortgenoot koud maakt? Ik weet het niet zeker, maar denk wel dat je als ouder(s) in beginsel veel kunt doen aan de houding jegens (ander)soortigen!

Mensen worden niet slecht en niet goed geboren op een paar uitzonderingen na. Wel hebben ze het in potentie in zich zowel goed als slecht te doen (worden). Dit wordt grotendeels bepaald door hun omgeving. In het klein zie je dat om je heen als jongeren in een verkeerde groep terecht komen. De invloed van zo'n groep werkt zeer negatief op het gedrag van de jongere en hij wordt meegesleept om ook slechte dingen te doen. Andersom (de goede groep) werkt het precies zo. Het zijn de omstandigheden en de positie waarin een mens zich bevind welke kant hij uitwaait. Eigenbelang zoals voldoende eten, overleven, angst, rijk worden, belangrijk gevonden worden, etc) speelt daarbij waarschijnlijk een grote rol. In het groot zie je dat in oorlogen. Neem nazi Duitsland. De meeste Duitsers wisten wat voor misdaden er gepleegd werden in de oorlog en toch deden ze mee. Alleen een hele kleine groep (ik noem ze maar de sterken) waren in staat de werkelijk te zien en veroordeelden die misdaden. Zij behoorden o.a. tot de groep die Hitler probeerden te vermoorden. Dit zijn tevens de mensen die ik in mijn aanhef bedoelde. Samenvattend: In potentie kunnen de meeste mensen de goede of de slechte kant uit gaan. Dit wordt bepaald door hun omgeving en positie waarin ze verkeren. Eigenbelang speelt daarbij een grote rol.

Van het allergrootste belang is in ieder geval of de gewetensvorming, het besef wat goed en wat kwaad is, goed op gang is gekomen. Een goede sociale inbedding is bijna een voorwaarde, maar ook geinternaliseerde rolmodellen kunnen hun werk doen. De aanleg om dit allemaal te kunnen verwerken speelt zeker een rol. Maar hoe? Als ouders moet je in ieder geval met het goede voorbeeld beginnen.

Heel veel eigenschappen van een mens zijn genetisch bepaald. Ik noem er een paar: rustig of driftig karakter, muzikaal wat gehoor betreft of wat uitvoering betreft, je intelligentie laag, gemiddeld, hoog, goed kunnen schilderen en tekenen, voorkeur voor beroep, erg oud worden, technisch inzicht, of graag met je handen willen werken, eerlijkheid of juist het tegenovergestelde, zoals list en bedrog, een luisterend oor hebben voor je naaste, of ze altijd verrot schelden enz. enz. Je kan dus de pech hebben een aantal slechte eigenschappen in je genen te hebben, dit in combinatie van omstandigheden kan je een slecht mens zijn.

Ik denk - even zonder voorgaande reacties te lezen want dan kan ik het zelf niet meer helder formuleren ;-) - dat veel dingen wel degelijk aangelegd zijn. Maar: dat zegt nog niet zoveel. Een kind met 'minder goede eigenschappen' dat liefdevol en stabiel en sturend wordt opgevoed, zal misschien later 'beter' in het leven staan dan een kind met minder slechte eigenschappen dat een slechte start en slechte voorbeelden heeft gehad. Dus het is een combinatie naar mijn mening. Ik denk niet dat je een blik op de genen kunt werpen en kunt zeggen 'dit wordt niks' (en wat dan? maak maar dood? sluit maar preventief op?), of juist 'dit wordt een topper' en het kind dan vererend opvoeden (dan gaat het zeker mis...). Dit nog geheel los van de vraag hoeveel we weten van 'goede' en 'slechte' genen. Desondanks zijn er zat idioten geweest die zeker wisten dat ze dit wel zo konden bepalen, en dat had vaak desastreuse gevolgen...

Mensen hebben wel aanleg in de genen voor sommige eigenschappen. Het hangt er vervolgens vanaf in wat voor omgeving die mensen zich begeven. Als je erfelijk belast bent met een neiging tot verslaving bijvoorbeeld (en dat is bewezen te kunnen ) , dan word je pas verslaafd als de omstandigheden er ook naar zijn. Het ligt ook aan de mogelijkheden die zich voordoen. Als in 1930-1945 iedereen z'n tong had uitgestoken naar hitler, dan zou hij nooit zo'n oorlog op poten gezet kunnen hebben in z'n eentje en zou hij nu niet bekend staan als de tiran van de twintigste eeuw. Als hitler opgevoed geweest zou zijn met enig geweten, zou hij niet datgene gedaan hebben wat hij gedaan heeft.

Het enige juiste antwoord is: Dat weten wij [nog] niet. De wetenschap is simpel gezegd nog niet zo ver dat men dat precies kan zeggen. Leuk artikel hier over: http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article857032.ece/Opvoeding

kan beide maar ik denk dat de opvoeding of de groepsdwang dat soort dingen het nog wel het meest er aan meewerken

Geen van beiden; mensen worden 'slechts' slecht gevonden. De definitie van slecht is nogal variabel en kan per persoon/cultuur/levensovertuiging/geografische locatie/etc. anders zijn.

Er zijn wel voorbeelden van mensen met een slecht ontwikkelde of geen gewetensfunctie. Voordat deze echter uitgroeien tot een sociopaat of psychopaat is er altijd sprake van een trigger die het gedrag doet starten en een beloning voor dat gedrag om het door te laten gaan. Door het niet aanwezig zijn van een gewetensfunctie zal zo iemand kunnen uitgroeien tot een menselijk monster. Dit is niet te verhelpen of te genezen, immers de functie is er niet. Dus een mens kan geboren worden als zijnde slecht (in onze ogen)maar hoeft het niet altijd in de praktijk te worden afhankelijk van de voedingsbodem. Zal men zo iemand op jonge leeftijd slecht behandelen dan zal hij kunnen uitgroeien tot iets vreselijks.

Slechte mensen bestaan niet..alleen maar ontspoorde mensen. En wat is nu eigenlijk slecht? Elk mens dat je beter leert kennen blijkt ook goede, positieve, kanten, c.q. eigenschappen te bezitten. Ook negatieve kanten/eigenschappen..en het is maar de vraag welke kant van die mens het sterkst tot uiting komt. Groet, Ton

Slecht gemaakt. De een heeft alleen een grotere kans van het rechte pad te raken dan de ander en dat is nou weer aangeboren.

Iedereen heeft het al een keer gezegd: Maar je wordt echt niet slecht geboren! Door de omgeving (vrienden, familie) krijg je slechte invloeden mee. Zo werkt het bij de meeste.

ik denk slecht geboren. het ligt ook aan de opvoeding van de ouders en omgeving hoe je later wordt. want ik zu het mij niet kunnen voorstellen dan bijv. princes alexia later een punk word, jij wel? en dat een afrikaans (arm) meisje gothic wordt.

invloeden uit omgeving

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100