Gaat de evolutie nog verder of zijn we nu aan het eind?

De evolutie is een zeer langdurig proces, maar komt er ook een eind aan,want ieder proces is onderweg naar een eindbestemming.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Hoi ed heb je het nu over evolutie van de mens of van de dieren. Over alle twee heb ik wel wat te zeggen. De evolutie zal altijd blijven door gaan in hoe ver gevorderd stadium we ook mogen zijn. Evolutie bij dieren. Evolutie bij dieren is zeker nog niet afgelopen. Dit komt omdat je altijd beter kunt aanpassen aan je omgeving. Aller eerst veranderd ons klimaat. Dit houd in dat dieren zich wel moeten aanpassen. De dieren die het beste zij aangepast aan de klimaat verandering hebben het meeste kans om te overleven en zal zich dus ook langzaam die richting naar toe evolueren (al ben ik bang dat de klimaat verandering harder gaat dan de evolutie). Verder blijft het fenomeen wat ze in het engels codependant evolution (sorry weet de Nederlandse term niet) noemen. Dit kan ik het beste laten zien aan de hand van een een voorbeeld. Stel je hebt in een ecosysteem alleen duiven en adelaars. De duiven worden gejaagd door de adelaars, duiven die sneller kunnen vliegen hebben meer kans om te overleven het gevolg is dat ze evolueren. Echter de adelaars moeten ook evolueren want de adelaars die beter zijn in het vangen van duiven hebben meer kans om te overleven. Zo krijg je een soort wisselwerking tussen duiven die steeds beter kunnen vluchten en adelaars die steeds beter kunnen ontsnappen. Het laatste punt dat ik wil maken in de categorie dieren is geologische argument. De meeste diersoorten zijn ontstaan door geologische verandering. Twee diersoorten werden van elkaar gescheiden door een geologisch fenomeen het zei dat land af brak het zei dat een rivier hen scheidde. Dit zorgt dat ze in andere gebieden leven waar andere eigenschappen een betere kans geven. Deze geologische veranderingen gaan door. Al zijn deze wel erg traag van aard. Voor mensen blijft het ook nog steeds het feit bestaan dat ze door blijven evolueren. Het mag dan wel zijn dat door medische en sociale ontwikkelingen de kans dat een mens vroegtijdig sterft stukken kleiner is. Het komt nog steeds voor. We hebben nog steeds kleine mutaties en die geven ons wel een bepaald evolutionair voordeel. Het geeft ons misschien wel een hele kleine verhoogde overlevingskans dit betekend alleen dat de evolutie een stuk trager gaat. Maar niet dat het is opgehouden. Ik denk wel dat de dingen die ons evolutionair voordeel geven anders waren dan in de oertijd. Sterkere spieren, sneller lopen en dat soort dingen geven ons geen evolutionair voordeel meer. Wij worden over het algemeen niet meer nagezeten door wilde dieren waar we ons tegen moeten beschermen. Ik denk meer dat bij de evolutie van de mens je moet denken aan resistentie van ziektes en misschien zelfs het aanleren van sociale eigenschappen.

Bij de mens niet meer. Evolutie wordt gedreven door het overleven van het soort die zich het beste kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Omdat de mens zijn leefomgeving volledig onder controle heeft gekregen is er geen prikkel meer voor evolutionaire verandering. Dat gezegd hebbende, denk ik niet dat evolutie voor overige soorten of evolutie in het algemeen tot een einde kan komen. Dat impliceert dat er een soort evenwicht toestand is in de evolutie. Dat alle soorten ernaar neigen. In dat geval zou de evolutie ooit kunnen stoppen. Maar omdat evolutie op willekeurige mutaties in DNA berust, denk ik niet dat er zo'n evenwicht situatie bestaat.

Ik denk dat er pas een eind komt aan de evolutie als het hele universum in elkaar klapt. Tot die tijd zal alles gewoon door blijven evolueren, komen er dus steeds beter aangepaste diersoorten, diersoorten met verbeterde eigenschappen, zullen er soorten uitsterven... en de mens? Ook wij zullen langzaam, heel, heel, heel langzaam veranderen, maar desalniettemin veranderen. Wie weet hoe wij er over een miljoen jaar uitzien? Ik denk overigens niet dat ieder proces een eindbestemming heeft. Het is bijvoorbeeld verkeerd om te veronderstellen dat bijvoorbeeld de geschiedenis zich langzaam naar een eindpunt beweegt. Dat doet teveel af aan de gecompliceerdheid van het proces.

Evolutie zal altijd door blijven gaan, dit is een onderdeel van de chaos-theorie. Iedere verandering zal meerdere veranderingen teweeg brengen, waardoor er nooit een evenwicht zal zijn.

De wegen van de heer zijn ondoorgrondelijk

De evolutie zal altijd doorgaan tot het laatste levende wezen want we zullen ons altijd blijven voortplanten en voortplanting betekent vermenging van genen, dus evolutie. Zodra de voortplanting bij een organisme stopt sterft hij uit.

Je gebruikt het woordje proces niet verkeerd maar ik denk dat de definitie anders is dan je bij het schrijven van deze vraag in gedachte had. Let wel, ik heb niks nageslagen en type het hier uit m'n hoofd; Een proces is te vergelijken met een project met die verstande dat een proces geen vastgesteld eind heeft. Maw: Een project is een proces met een vastgestelde eindpunt. Naar mijn inziens gaat het evolutie proces dus door tot het einde der tijden.

Nog nooit ging de menselijke evolutie zo snel, en de genetische verschillen tussen mensen worden bovendien steeds groter. In de laatste vijfduizend jaar gaat de genetische evolutie van mensen zo'n honderd keer sneller dan in elke andere periode uit de menselijke geschiedenis. Mensen met eigenschappen die hen in staat stellen beter te overleven, geven die eigenschappen aan elkaar door via het DNA. Deze natuurlijke selectie zet de menselijke evolutie in gang. Doordat er steeds meer mensen op aarde zijn, zijn er ook steeds meer mogelijkheden dat dergelijke succesvolle genetische eigenschappen naar boven komen. Succesvolle eigenschappen verschillen per regio, want ze hebben vaak te maken met het klimaat. Deze differentiëring is in Afrika, Europa en Azië het grootst. Bovendien is er ondanks de globalisering relatief weinig genetische uitwisseling tussen deze continenten. Dankzij de vooruitgang die de mensheid in leefomstandigheden heeft gemaakt, is er minder noodzaak voor natuurlijke selectie dan vroeger, toen de mens moest vechten om te overleven. Er zullen dus meer gedifferentieerde levensvormen onstaat in plaats van de standaard mens. De evolutie gaat dus door, maar meer in de breedte dan in de lengte.

Mijn visie: voor echte veranderingen van soorten zijn duizenden/miljoenen jaren nodig. Die tijd was er in het verleden volop en heeft geleid tot de mens van nu. Ik verwacht dat de mens de planeet aarde nu 'snel' zal vernietigen, inclusief zichzelf. Maar niet al het leven zal sterven, er zal vast wel iets blijven leven, hoe primitief dan ook. En deze organismen zullen weer evolueren, wellicht weer tot intelligente wezens. Maar dan zij we wel weer miljoenen/miljarden jaren verder. Dan komt het volgende probleem: de zon gaat zwellen, wordt een 'rode reus' en dan gaat definitief al het leven eraan!!!

Evolutie gaat altijd door, het is een proces dat inherent is aan de wijze van celdeling en celsamensmelting (bevruchting). Je zegt dat evolutie een eindbestemming heeft. Volgens de evolutieleer is dat niet het geval: evolutie is een blind proces zonder doel. Sommige nieuwe eigenschappen blijken voordeel te bieden en blijven, andere eigenschappen niet en verdwijnen weer.

De evolutie gaat verder. Het valt wetenschappers op dat er soms al na 10 a 30 jaar verschillen te zien zijn in soorten als de omstandigheden veranderen. Vroeger dacht men dat evolutie veel trager was. Zie link.

Bronnen:
http://www.kennislink.nl/web/show?id=182919

Evolutie vind in principe altijd plaats, iedere geboorte geeft weer een kans op een organisme dat net iets beter aangepast aan de omstandigheden op dat moment. Neem bijvoorbeeld de klimaatveranderingen, daar ligt weer een kans voor organismen die bijvoorbeeld met minder water toe kunnen of beter tegen warmte bestand zijn. De evolutie van de mens gaat daarentegen de verkeerde kant op eigenlijk, tegenwoordig wordt iedereen in leven gehouden ongeacht de erfelijke aandoening en kan iedereen zich ook maar voortplanten. Dat heeft uiteindelijk een averechts effect op de evolutie tot toe, maar aan de andere kant is het ook wel een vorm van evolutie natuurlijk..

Een van de grote paleontologen Teilhard de Chardin( jezuiet, theoloog en ontdekker van Nelly in china een voorloper van de homo sapiens), beschrijft de evolutie als een lange weg van het punt alfa naar het punt omega, waar de mensheid harmonieus te samen leeft. Zelf heb ik het gevoel dat we nog oneindig ver verwijderd zijn van deze harmonieuse wereld. Ondanks alle informatie "on line" zijn één van onze belangrijkste activiteiten : het navelstaren. We weten met zijn allen dat in afrika ingroet delen hogersnood is, we weten met zijn allen dat in china gefabriceerd wordt voor ons aan strikte minimalonen , we weten zoveel en we zwijgen ook zoveel . Dus NOG HEEL VEEL EVOLUTIE AUB

De evolutie van de mens zal doorgaan, hoewel de natuurlijke selectie al lang niet meer opgaat. Het natuurlijke proces zal in de nabije toekomst worden ingehaald door prenataal onderzoek en embryoselectie.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100