Wat is het verschil tussen het katholieke en protestantse geloof?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In de katholieke kerk is er sprake van een hierarchisch kerkbestuur, dat zo ongeveer wereldmacht heeft, met aan het hoofd de paus, daaronder de kardinalen, de bisschoppen enzovoort. Er werken mensen levenslang in dienst van de kerk, (in kloosters) , de kerk kan mensen heilig verklaren en die heiligen worden dan ook vereerd, en er wordt een grote rol toebedeeld aan Maria. Daarnaast verdiende de katholieke kerk vroeger bakken vol met geld van (vaak arme) gelovigen, werd de bijbel nogal eens in het voordeel van de kerk verdraaid en was er meer sprake van een wereldlijke dan een geesteke macht. Niet zo raar dat daar in de latere middeleeuwen wat mensen tegen in opstand zijn gekomen, met name Calvijn en Luther. Deze laatste had nogal wat - terechte - aanmerkingen op de katholieke kerk waar hij overduidelijk blijk van gaf, en vertaalde de bijbel in het Duits, zodat iedereen hem zelf kon lezen en de kerk geen discussies meer over de inhoud van de bijbel kon sturen door de inhoud te verdraaien. Deze mensen noemen we protestant (van protesteren), en de protestanten delen we normaliter op in Hervormden (de 'úitgeklede' katholieke kerk zeg maar, waarin het weer om de mens en zijn persoonlijke geloof / band met God gaat en de Gereformeerden (van reformatie , hervorming, dus ogenschijnlijk min of meer hetzelfde), waarbij meer van de letterlijke text in de bijbel wordt uitgegaan en vrij streng in de leer. In tegenstelling tot de pracht en praal van de katholieke kerk, was bij de protestanten en hervormden soberheid juist het devies. Ook kon je je zondige leven op aarde niet meer afkopen met dure boetes (aflaat) , biecht en weesgegroetjes, maar moest je er gewoon door je manier van leven voor zorgen voor een plaats in de hemel in aanmerking te komen. Natuurlijk zijn er de afgelopen honderden jaren wel heel wat meer dingen langzaam veranderd, naar elkaar toe gegroeid, verzwakt en versterkt, maar over het algemeen haal je katholieken en protestanten nog vrij eenvoudig uit elkaar. Waar hem dat nu precies in zit echter, kan ik niet zo goed de vinger op leggen. Toegevoegd na 2 minuten: Sorry, 'en hervormden', derde alinea, tweede zin, moet weg).

Katholiek betekent algemeen. Je bedoelt Rooms-katholiek. Prostestanten hebben zich in de 16e eeuw afgescheiden van de Rooms-katholieken en hebben daarmee ook afscheid genomen van de Paus en misbruiken in de kerk van toen. Het geloof is niet wezenlijk anders. Ze geloven beiden in de bijbel en dezelfde God.

Er zijn diverse verschillen, maar een heel kenmerkende is de prominente rol van Maria in de Katholieke kerk. Verder zijn de Katholieken wat meer gericht op het Nieuwe Testament en de Protestanten meer op het Oude Testament.

katholieken hebben de zeven sacramenten(doop,communie,huwelijk ziekenzalving, biecht vormsel en inwijding van priesterschap. Verder hebben de katholieken beelden van Maria,Jezus of andere heiligen of bijbelse figuren.Terwijl de protestanten dit afkeuren omdat er in de bijbel staat dat je geen afbeeldingen mag maken van God(de katholieken intreperteren dit op een andere manier. Katholieken eren ook heiligen en Maria, en hebben de Paus.

Het zijn kleine details die verschillen. Ze lijken groot maar zijn dat niet. Kleine details. Ze lezen ze in hetzelfde boek, dus de overeenkomsten zijn veel en veel groter dan de verschillen. Maar er zijn zo veel verschillende protestantse en katholieke geloven, dat het uitspitten van al die kleine verschillen ondoenlijk is. Maar het zijn minimale details, meer niet. Net een andere uitleg van zaken, andere interpretaties enz enz.

Volgens de Protestanten is de Rooms katholieke kerk de anti-christ (wat dat ook moge zijn, maar het klinkt behoorlijk ziek) volgens de RK-kerk zijn de reformanten ketters, waar ze gelukkig al een groot aantal in het verleden hebben vermoord, maar nog niet genoeg. Volggens mij zijn reformanten, katholieke, mormonen, zevende dags adventisten en de islam clubjes met een duidelijke doelstelling en dat is dan, gebruik mensen om er zelf beter van te worden en maak allle andersdenkenden af. In dat opzicht verschillen ze niet veel van politieke partijen.

Ik denk dat de belangrijkste verschill is dat de protestantse revolutie heeft voor het eerst de mogelijkheid van de verlossing voor het individu neergelegd. Toegevoegd na 4 minuten: Om het duidelijker te verwoorden direct kontakt met god was toegestaan.

Verschil is heel veel in naamgeving van functionarissen, Pastoor en Dominee etc. Maar vooral dat de paus de ‘baas’ is van de katholieken. De protestanten erkennen hem niet als zodanig en hebben eigenlijk geen ‘hoogste baas’. Iedereen mag zelf zijn lijntje naar god hebben. Wat op zich een hoop machtsuitoefening zou kunnen voorkomen.

protestant of katholiek de verschillen zijn uiteindelijk niet zo groot want aldoor wordt geloofd in die Ene, Opper- en Almachtige Overzicht van alles vindt je hier: http://www.dick.wursten.be/prot-katholiek.htm en lees ook eens hier http://www.gotquestions.org/nederlands/Katholiek-versus-Protestant.html daar komt jouw vraag uitvoerig aan de orde.

Bronnen:
http://www.dick.wursten.be/prot-katholiek.htm

Er zijn behalve veel overeenkomsten ook een aantal verschillen tussen deze twee kerken. Een paar verschillen zijn: Protestanten beroepen zich op het gezag van de Bijbel alleen. Rooms-katholieken daarnaast ook op het kerkelijke leergezag en de traditie. Protestanten hebben geen paus, bisschoppen en priesters, een hiërarchie zoals in de rooms-katholieke kerk. Protestanten hebben geen beelden in hun kerk en vereren geen heiligen. rooms-katholieken kennen een verering van Maria en andere heiligen. Zij roepen hen aan als voorbidders in de hemel, maar aanbidden alleen God. De rooms-katholieke kerk kent ten aanzien van Maria het dogma van haar 'onbevlekte ontvangenis' en van haar 'ten hemel opneming'. Protestanten niet. In een protestantse kerk staat een preekstoel centraal; alle aandacht krijgt de verkondiging van het Woord. In een Rooms-katholieke kerk staat een altaar centraal, d.w.z. de mis, die op het altaar bediend wordt en een offer van brood en wijn aan God is.

Bronnen:
http://www.kutsalkitap.nl/zuilen/90.html

protestanten geloven niet in maria

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100