Wat zijn de effecten van handel op het milieu?

alleen negatief of ook positief

Weet jij het antwoord?

/2500

door de groeiende handel, blijven dingen ontwikkeld worden. Hierdoor zal de industrie altijd blijven doordraaien en negatief zijn voor het milieu. Er kan beter gekeken worden wat het effect van een regering is op regelgeving voor handel mbt het milieu.

handel is eigenlijk niks anders als grondstoffen in geconcentreerde mate te verplaatsen van A naar B. Aangezien alleen mensen handel bedrijven en mensen ondergeschikt zijn aan hun wereld kan de mens nooit het millieu vernietigen zonder ook zichzelf daarbij om te brengen. Positief en negatief zijn ook alleen menselijke begrippen. Het millieu kent deze begrippen niet en zal het ook niet als zodanig ervaren. Reageren doet het millieu echter wel en dat is wat wij dan in positief of negatief kategoriseren.

Handel op zich heeft weinig invloed op het milieu. Handel over grote afstanden heeft door de noodzaak van vervoer negatieve aspecten op het milieu. Koop dus plaatselijke waar

Ruilhandel lijkt me vrij onschuldig. Ook geldhandel moet geen probleem vormen. Het transport - of het nu mensen, goederen of iets anders betreft - kan wel vervuilend zijn. Maar tegenwoordig is men druk bezig zaken efficiënter te plannen. (Zo min mogelijk lege, rijdende vrachtwagens bijvoorbeeld.)