Waarom volgen sommige mensen een guru?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Er zijn vele soorten leden, ieder met zijn eigen motivatie. * Ten eerste zijn er degenen die zich hebben laten leiden door een oprechte geestelijke aspiratie, bereid om daar een offer voor te brengen. * Anderen hebben gezocht naar een waarheid die de gruwelijke werkelijkheid te boven gaat, verklaart en een uitweg wijst. * Een persoonlijk gevoel van gemis, een verborgen gehouden afwijking, een lang gekoesterde intieme brandende vraag die naar een oplossing, een sleutel doet verlangen, is een andere beweegreden. * Ook een gevoel van isolatie en eenzaamheid kan tot aansluiting doen besluiten. Gemis aan werkelijk goede kontakten kan een persoon doen verlangen naar een broederschap van gelijkgestemde zielen. De doeleinden van die groep moeten begrijpbaar blijven en niet te hoog gegrepen. Een godsdienstige achtergrond zal hen doen neigen naar een Christelijke sekte als de Jehova Getuigen. * Voor jongeren kan het een uitweg betekenen om niet de grauwe harde materialistische maatschappij te hoeven binnentreden. Zij zijn in een idealistische levenscyclus, bereid om studie en carrière op te geven voor een waardig doel. Sommige oudere mensen kunnen nooit tot een keuze komen en dwalen van de ene groep naar de andere, zonder ooit het ideaal te vinden. Geestelijke bewegingen ontstaan gewoonlijk rond een vader/moeder figuur die, vanwege een bijzondere openbaring, boodschap, waarheid, of inzicht, vertrouwen en gezag heeft verkregen. Zijn/haar charisma heeft een kring van trouwe volgelingen doen ontstaan die geen kwaad van hem/haar wil weten, ondanks dat de levenswandel wel verwondering en zelfs twijfel kan wekken. De leider ontleent zijn prestige aan het gezag van een geëerd geestelijk persoon in wiens voetsporen hij treedt, een esoterische traditie die hij vertolkt, zijn nobele afkomst, of de wijsheid van een grote geest die hij doorgeeft. Hij vertegenwoordigt het arche-type in het onderbewustzijn van de aanhangers - de wijze vader, of moeder. Op volgelingen die hun vader/moeder complex op hem/haar projecteren oefent hij een dwingende invloed uit. Hij kan ook totale overgave aan zijn pad eisen (Barry Long).

Bronnen:
http://www.xs4all.nl/~wichm/psygeest.html

Om houvast te vinden als ze niet in god geloven.

Het is kwestie van opvatting of smaak.

Volgelingen doen dat nu eenmaal. Zolang ze zoekers zijn doen ze dat, worden het daarentegen vinders, dan stopt dat.

Om houvast te vinden als ze de weg kwijt zijn. Van de regen in de drup heet dat.

Ik heb echt géén idee. Ik zeg voortdurend dat ze weg moeten gaan, maar ze blijven maar komen.

Omdat ze zelf te weinig vertrouwen in hun eigen mening hebben.

omdat ze denken dat een ander (de gu-ru) antwoorden heeft op hun vragen. een gu-ru is iemand die je van het donker naar het licht brengt. iederEEN die mij iets laat zien wat ik voorheen nog niet zag, of die mij iets laat begrijpen, wat ik voorheen nog niet begreep, is op dat moment mijn gu-ru. het leuke is alleen dat de ander wel wat voor mijn ogen kan houden, maar het zien moet ik ZELF doen, dat kan de ander niet voor mij doen. de ander kan mij wel iets uitleggen, maar het begrijpen moet ik ZELF doen. en daarmee wordt iedere gu-ru buiten MIJ onwaar. leuk hè?

Iedereen heeft een guru in de brede betekenis :een voorbeeld , iemand die je inspireert en bij sommige is dat hun held en bij andere een modieus verschijnsel. Alle grote mannen en vrouwen uit de geschiedenis kunnen jongeren inspireren : Gandhi, Martin Luther King, Mandela , Kennedy, Obama.

De ene guru is de andere niet. Maar een guru kan in bepaalde fase van je leven een eye opener zijn, iemand die je nieuwe wegen laat zien. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat je hem/haar als een soort god gaat zien.

Dan hoeven ze hun eigen angsten niet onder ogen te zien.

Het geeft hen houvast. Ze zijn ervan overtuigd dat, hetgeen de guru verkondigd, hen kracht en hoop geeft. Kracht en hoop die ze kennelijk te kort komen.

Guru of goeroe: Het woord goeroe staat voor een spirituele leraar of gids. De term wordt daarnaast in een aantal vakgebieden, zoals ICT en management, ook gebruikt voor bekende personen wier meningen een hoog aanzien genieten. Etymologisch komt "goeroe" uit het Sanskriet. Het betekent letterlijk "zwaar" en illustreert hoe de positie van een leraar in de conservatieve brahmaanse traditie wordt opgevat. Een successie van goeroes en leerlingen heet parampara. Tibetanen vertaalden Goeroe met Lama, wat "onovertroffen" betekent. Er zijn ook andere, populaire, niet-wetenschappelijke verklaringen voor de betekenis van het woord. Eén lezing stelt dat Goe staat voor Goekhar, wat wereld betekent en Roe voor Roekhar, god. Een Goeroe is volgens deze lezing iemand die de wereld van de goden kan binnentreden en na terugkomst zijn wijsheid met de mensen deelt. Een Goeroe is dus een voertuig om met de wereld van de goden in contact te komen.

Afhankelijkheid bij anderen zoeken. Geen eigen verantwoordelijkheid willen dragen. Daardoor worden deze mensen nooit vrij, en later vaak superdepressief.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100