Is iemand met een psychose volledig ontoerekeningsvatbaar?

Dus, mag je hem/haar in hun daden eigenlijk niets kwalijk nemen?

Weet jij het antwoord?

/2500

als iemand psychotisch raakt, gebeurt dat niet van de een op de andere seconde. er is een aanloop, waarin de psychose zich ten volle ontwikkeld. waar precies de grens ligt tussen nog enigszins toerekeningsvatbaar zijn en niet, is moeilijk aan te geven. als iemand volop in een psychose zit, is hij naar mijn idee volledig ontoerekeningsvatbaar. achteraf hebben mensen vaak ook geen of zeer fragmentarische herinneringen aan die periode.

Volgens wikipedia: E en psychose is een psychiatrisch toestandsbeeld (psychische aandoening), waarbij de patiënt het normale contact met de - door zijn omgeving ervaren - werkelijkheid kwijt is. Oftewel, als een patient het contact met werkelijkheid kwijt is kan ook niet van hem verwacht worden dat hij volgens die werkelijkheid reageert. Zijn kind kan hij bijvoorbeeld op dat moment zien als een demoon. Dus ja, als hij een psychose heeft dan is hij op dat moment ontoerekeningsvatbaar. Er is over te discussieren of bepaalde stukken van de werkelijkheid nog wel juist worden waargenomen en dus of iemand op deze stukken toerekeningsvatbaar is. Alleen zal nooit te bewijzen zijn of bepaalde waarnemingen tijdens een specifieke psychose de werkelijkheid goed weergaven en of de reactie daarop niet gekleurd werd door andere waarnemingen waar de psychose wel op van invloed was. Dus voor elk praktisch nut is iemand tijdens een psychose volledig ontoerekeningsvatbaar.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Psychose

Ontoerekeningsvatbaar is een juridische term die voortvloeit uit de term ontoerekenbaar uit het Strafrecht (art. 39 Sr.). Dus je begaat een strafbaar feit, echter heb je geen schuld. Dit kan o.a. door psychose, maar dat verschilt per geval. Dat is een nogal complex verhaal, waar je dus niet een antwoord op kan geven. Dit antwoord wordt gegeven door een deskundige De vragen die je stelt om ontoerekenbaarheid vast te stellen luiden als volgt: 1. Was er ten tijde van het begaan van het strafbare feit sprake van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens van de verdachte? Zo ja 2. Is causaal verband tussen de stoornis en het strafbare feit voldoende aannemelijk? Zo ja 3. Welk oordeel moet er - gelet op de eerste twee vragen en alle feitelijke omstandigheden, worden gegeven over de toerekening? Vraag 3 is dus de zere plek van jouw vraag.

Als iemand een psychose heeft, beleeft hij/zij dingen anders dan ze objectief gezien zijn, in zo een sterkte en mate dat hij zich in een andere "werkelijkheid" bevindt. Onder bv. hypnose kan iemand een volledige psychose ondergaan. Meestal is men zich niet bewust van de psychose, dat maakt het ook zo ernstig, zelfcontrole is gebaseerd op de beleving in de waantoestand en NIET op de realiteit. Iemand die in een waan integer handelt, kan zichzelf en anderen zonder dat te willen in de realiteit zeer ernstig verwonden /doden. Neem je veel alcohol of andere drugs, dan kies je bewust voor het risico dat je een waan krijgt, de uit deze waan voortvloeiende strafbare feiten zullen je dan ook onverkort aangerekend kunnen worden. Heb je een psychose door een niet verwijtbare oorzaak dan kunnen de gevolgen je niet aangerekend worden als je gedrag IN die psychose als normaal beschouwd zou kunnen worden. Je moet dus met kracht en zorgvuldig psychoses trachten te vermijden, daarom beschouw ik veel vormen van hypnose als zeer ongewenst. ( met het risico van posthypnotische suggestie en een hogere hypnotische gevoeligheid) Je zou een ander niet zo afhankelijk mogen maken van jezelf door hypnose toe te passen, omdat je de entiteit en intgriteit van de ander onaanvaardbaar aantast. "Grappige" hypnose zou sowieso verboden moeten worden, iemand willens en wetens in een psychose brengen zou strafbaar gesteld moeten worden, naar mijn mening.

Ja, of het totaal is, dat weet ik niet, maar in een psychose is men onbetrouwbaar... Klopt je kunt hem dus niet alles aanrekenen inderdaad...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100