Zijn persoonlijkheden over het algemeen in types te verdelen?

Zoals in mijn vorige vragen in heb afgevraagd in hoeverre partners bij elkaar passen op basis van persoonlijkheden vroeg ik me eigenlijk af of die types wel bestaan..

Is iemand overduidelijk wel twee types waar deze onderzoeker vanuit ging(Helen Fisher) , je kan er ook drie zijn of wel vier.. Maar bestaan deze persoonlijkheidstype wel.. Als iemand een groot aantal punten scoort op bepaalde onderwerpen bij twee types zegt dat toch niet meteen dat die gene zo type is of een combinatie hiervan?

In dit onderzoek wordt vooral een beroep gedaan op welk type hormoon je vooral in je bloed heb zitten.. serotine,dopamine en ga zo maar verder..

Serieus nemen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja, dat gebeurt via het enneagram. Toegevoegd na 5 minuten: Het bestaat uit 9 types. Elk type heeft zijn eigen eigenschappen. Ook wordt gekeken als iemand in de stress zit of juist in zijn comfort. Dat wordt gesprongen naar een ander type. 1 DE HERVORMER Het rationele, idealistische type: principieel, doelgericht, zelfbeheerst en perfectionistisch 2 DE HELPER Het zorgzame, interpersoonlijke type: gul, open, behagend en bezitterig 3 DE PRESTEERDER Het succes-georiënteerde, pragmatische type: aanpassend, excellerend, gedreven en imago-bewust 4 DE INDIVIDUALIST Het gevoelige, teruggetrokken type: expressief, dramatisch, in zichzelf gekeerd en temperamentvol 5 DE ONDERZOEKER Het intense, cerebrale type: opmerkzaam, innovatief, gesloten en geïsoleerd 6 DE LOYALIST Het toegewijde, op veiligheid gerichte type: innemend, verantwoordelijk, angstig en wantrouwend 7 DE ENTHOUSIASTELING Het drukke, plezier-zoekende type: spontaan, veelzijdig, hebzuchtig en verstrooid 8 DE UITDAGER Het krachtige, dominerende type: zelfverzekerd, beslist, wilskrachtig en confronterend 9 DE VREDESTICHTER Het makkelijke, zichzelf wegcijferende type: ontvankelijk, geruststellend, inschikkelijk en onverschillig

Bronnen:
http://www.enneagraminstitute.com/nl/

Bedank een systeem... En vervolgens kun je naar gelang je definities personen gaan indelen, zo simpel is dat... Maak een systeem, Lengte bijvoorbeeld... Deel ze in per meter... Jonge mensen vallen in de 0 meter categorie, de meeste mensen die ouder zijn vallen in de 1 meter categorie en maar heel enkelen in de 2 meter categorie... Dus bedenk een systeem en ga ze vervolgen in dat systeem indelen... Vele systemen zijn er al en zijn er nog denkbaar... En elk systeem kun je serieus nemen... Ja...

Ongetwijfeld, alleen is elk persoon uniek en laat men zich niet gemakkelijk in een hokje plaatsen. In het enneagram die wordt aangehaald in het eerste antwoord zie ik bij verschillende types iets van mijzelf terug. Ik denk ook dat het te maken heeft met de groep waarin iemand zich bevind. Als heel veel goed gebekte, domineerende persoonlijkheden in een groep zitten, dan kan iemand zich geintimideerd voelen en heel erg introvert zijn. In een groep met hele rustige personen kan dezelfde persoon ineens de "leidersrol" vervullen.

Niet te serieus nemen maar wel gebruik maken van de verschillende type-indelingen als hulpmiddel. Bijvoorbeeld bij een cursus of voor de aanpak van een probleem. Je kunt echter niet iemand indelen in een hokje en dan denken dat je iemand kent. Vooral die indelingen in 4 categorieën dat is zo globaal, dat is alleen maar een klein gedeelte van een persoonlijkheid dat je daarmee test. Het eneagram, waar hier al meer over gesproken is, is een ingewikkeld systeem met 9 menstypes die onderling ook nog op allerlei manieren gecombineerd kunnen worden. Doordat je meestal minimaal 3 types in verschillende volgordes scoort en het daarnaast ook nog belangrijk is hoe ver de scores uiteen lopen, heb je een ongelofelijk groot aantal menstypes die je daarmee kunt aangeven. Zo'n systeem is natuurlijk het meest betrouwbaar en gedetailleerd. Nadeel hiervan is dat je zelf wel kunt kijken bij welke menstypes je het meeste scoort, maar voor een duidelijke uitleg van de consequenties hiervan moet je eigenlijk bij iemand zijn die er veel verstand van heeft. Ook niet zo handig dus. Conclussie: lekker testjes invullen en scores bekijken als onspannende bezigheid of als hulpmiddel bij een specifieke situatie maar vooral niet te serieus nemen.

Er zijn zoveel verschillende tests en onderzoeken die verschillende 'hokjes' hebben bedacht om personen in te stoppen; verschillende persoonlijkheden waar iedereen wel bij 1'tje past. Ja, misschien past de ene beter bij het ene 'hokje' en de andere beter bij het ander, maar dat wil niet zeggen dat je bij voorbaat "bij dat hokje hoort". Als je goed kijkt, horen de eigenschappen bij ieder 'hokje' eigenlijk wel een beetje bij iedereen. Het is hetzelfde idee als die nep-astrologie voorspellingen over welk karakter je hebt bij een bepaald sterrenbeeld. Het zijn het soort verhaaltjes dat iedereen wel op zichzelf kan betrekken. Ja, misschien dat de ene inderdaad meer een dromer is en de ander meer een denker, natuurlijk kan dat kloppen! Maar specifieke eigenschappen en gedragingen komen bij iedereen wel weleens terug, enkel bij de ene wat meer dan bij de ander. Eerlijk, mensen verschillen niet zo héél veel van elkaar dan het soms lijkt uit die testjes, en tegelijkertijd is iedereen juist weer zó uniek dat je men gewoonweg niet in een hokje kan proppen.

Weet je wat het is? Je kan de werkelijkheid op ontelbaar veel manieren in stukken hakken, en dan past alles wel ergens in een categorie. Dat geldt dus ook voor persoonlijkheden. Verdeel je persoonlijkheden in denkers en doeners, dan valt iedereen wel (grotendeels) in één van die categorieën te plaatsen. Gebruik je 'gevers' en 'nemers' als categorieën, dan valt óók iedereen wel in zo'n categorie. Voeg je aan de persoonlijkheidstypen van het enneagram 'muggezifters' en 'piloten' toe, compleet met omschrijving, dan zal de analyse van sommige mensen verschuiven, waardoor ze ineens meer 'piloot' dan 'helper' blijken te zijn. Met andere woorden: categorieën (hier 'typen' genoemd) zijn geen werkelijkheid op zich, maar een representatie van hoe je de werkelijkheid onderverdeeld in stukjes. En dat kan op allerlei verschillende manieren.

Stikkers op voorhoofden plakken kan handig zijn voor bepaalde doelen (selectie en teamsamenstelling). Maar als je in het gewone volle leven dat gaat doen dan maak je er iets teveel vergissingen mee vind ik.... Zeker bij partnerselectie is het een soort van misdaad vind ik... Ga je dan, als het toch niet blijkt te werken, na de scheiding met je bonnetje naar de stikker-leverancier? (de bedenker van de indeling die je toepaste) "Jij zij toch dat......" Ik zou het anders aanpakken denk ik. En deed dat ook:)

Wij gebruiken in onderzoek vaak de "big 5 personality traits" Daarbij kun je mensen scoren op 5 schalen: 1. openheid vs geslotenheid 2. gedisciplineerdheid/plannend vs spontaan en impulsief 3. extraversie vs introversie 4. meegaand/meevoelend/meewerkend vs afstandelijk en achterdochtig 5. neuritisch/angstig/emotioneel onstabiel vs stabiel rustig optimistisch Er zijn goede meetschalen (vragenlijsten) om deze 5 schalen te meten bij mensen, en handig dus om verbanden te zoeken tussen persoonseigenschappen en andere dingen (zoals sociaal economische status of loopbaan ofzo)

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Five_pers...

Carl Gustav Jung observeerde dat er twee types mensen waren: extraverten en introverten. Hij beschreef extraverten als mensen waarvan de energie vooral naar buiten is gericht, naar de mensen en gebeurtenissen in hun omgeving. En introverten beschreef hij als mensen waarvan de energie naar binnen is gericht, naar gedachten en ervaringen in hun binnenwereld. Zijn beschrijving van deze types gebeurde uitgebreid in het standaardwerk Psychological Types. Jung zag Extraversion en Introversion als twee verschillende attitudes. Na verloop van tijd bracht Jung een onderverdeling aan in deze types. Hij onderscheidde twee tegengestelde waarnemingsfuncties (Sensation of Sensing versus Intuition) en twee tegengestelde beoordelingsfuncties (Thinking versus Feeling). Verder specifieerde Jung welke van de twee attitudes Extraversion en Introversion er gewoonlijk gebruikt zou worden samen met de dominante mentale functie in een individu. De term dominante functie verwijst naar de functie (Sensing, Intuition, Thinking of Feeling) die het meest enthousiast, het vaakst, en met het meeste zelfvertrouwen gebruikt zal worden. De dominante functie kan je zien als een functie die de persoonlijkheid leidt of domineert. Myers en Briggs hebben verder gebouwd op het model van Carl Gustav Jung door er de dichotomie Judging -Perceiving aan toe te voegen. Dit aspect was al impliciet aanwezig in het werk van Jung. Deze extra dichotomie in de MBTI helpt om de dominante en hulpfuncties voor elk type te identificeren. Het model van Carl Gustav Jung werd zo verfijnd tot het beschrijven van 16 verschillende types.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100