Had Hitler een stoornis/psychiatrische aandoening?

Of is hier niets over bekend?

Weet jij het antwoord?

/2500

Er is niet met zekerheid te zeggen of hij een aandoening of stoornis had omdat het nooit is bewezen. Vermoedelijk had hij wel de ziekte van parkinson. Veel zeggen ook dat hij een persoonlijkheids stoornis had, en een ontwikkelings stoornis. Maar ja, niks is bewezen.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ziekte_van_Parkinson

Ik zelf heb er niet voor gestudeerd, maar het eerste wat mij te binnen schiet is de Antisociale Persoonlijkheidsstoornis Van Wikipedia: "De antisociale of dissociale persoonlijkheidsstoornis is een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door antisociaal en impulsief gedrag. In grote lijnen beschouwt men deze stoornis als gelijk aan de aandoening die vroeger de psychopathische of sociopathische persoonlijkheidsstoornis werd genoemd." Ik zal nu heeel kort ingaan op elk symptoom en dat betrekken op Hitler. Het DSM-IV definieert de antisociale persoonlijkheidsstoornis als een pervasief patroon van veronachtzaming en schending van de rechten van anderen dat zich openbaart vanaf het 16e levensjaar. De stoornis kan worden gediagnosticeerd als sprake is van drie of meer van de volgende gevallen: - De persoon past zich niet aan aan de sociale normen met betrekking tot wettig gedrag, wat blijkt uit het verrichten van handelingen die tot arrestatie (kunnen) leiden. * Van toepassing op Hitler. Hij ondernam in 1923 een staatsgreep, waarna hij veroordeeld werd tot gevangenisstraf. - De persoon maakt gebruik van misleiding, wat zich uit in herhaaldelijk liegen, gebruik van aliassen of het oplichten van anderen voor persoonlijk voordeel of plezier. * Het is Hitler gelukt om ontelbaar veel mensen voor te liegen/te misleiden met zijn propaganda. Kijk alleen al naar de haat die er jegens de joden en andere groepen zoals zigeuners en psychisch zieke mensen zijn ontstaan door zijn toe doen. - De persoon is impulsief en maakt geen plannen voor de toekomst. * Lijkt mij niet van toepassing. De persoon is snel geïrriteerd en agressief, wat zich uit in regelmatig fysiek geweld. * Zie filmpje ;) De persoon is roekeloos en veronachtzaamt de veiligheid van zichzelf en anderen. * ? Tenslotte nog dit: "Bij een ASP-patiënt ontbreekt de capaciteit om emoties zoals schuld of wroeging te voelen omdat zij niet kunnen empathiseren met anderen; dat wil zeggen dat het inlevings- en verplaatsingsvermogen verminderd aanwezig of geheel afwezig is. Het gedrag laat zich vooral tonen in versterkt egocentrisch gedrag, waarbij het eigenbelang vaak of altijd boven dat van anderen prevaleert"

Bronnen:
http://members.home.nl/keesdebrouwer/werel...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Antisociale_p...
http://www.youtube.com/watch?v=eGhdX1SI3KY

In de bron veel informatie over zijn ziektes en aandoeningen. (wel in het engels) Het stukje over amphetamine verslaving vond ik vooral interessant. Dat mag je wel als een stoornis rekening, want je gaat er anders door denken. Parkinson's disease,[246] syphilis,[246] tinnitus,[317] and Asperger syndrome helpen natuurlijk ook niet mee. In wiki staan bij alle aandoeningen bronnen, maar vooral van onderzoekers die natuurlijk graag iets willen aantonen. Ik kan me niet voorstellen dat hij dat allemaal had.

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler#Health

Daar zijn een scala aan meningen over, onderzocht en op een rij gezet door Ron Rosenbaum in zijn boek "Waarom Hitler?". De meningen variëren van: "Hitler was een seksueel gefrustreerde psychopaat" (Norbert Bromberg, Verna von Small, Gertrud Kurt) "Hitler was een toneelspeler, leugenaar, charlatan" (Alan Bullock) of "Hitler was een duivel, een monster". Een heel aparte visie heeft de Duitse historicus Sebastian Haffner. In zijn boek Kanttekeningen bij Hitler stelt Haffner de vraag hoe een zo gering getalenteerd persoon en een zo armzalige persoonlijkheid als Hitler zoveel macht kon verkrijgen. Hij is van oordeel dat Hitler een hypnotiserend talent bezat, het talent van een geconcentreerde wilskracht waarmee hij zich een collectiefonderbewustzijn - waar en wanneer zich dat manifesteerde- te allen tijde kon toe-eigenen. Het zou een verklaring kunnen zijn voor zijn greep op de massa. Latere leden van de staf van officieren, die na de oorlog geïnterviewd werden, spreken over de diabolische invloed die Hitler op zijn generale staf uitoefende en waaraan niemand zich onttrekken kon.

Bronnen:
http://www.seniorplaza.nl/1930-1945o.htm

Hitler had last van demonie. Hij hield zich bezig veel bezig met het oproepen van geesten en andere occulte zaken. Deze zaken beinvloedden hem en zijn cirkel om hem heen op een diepe slechte manier zoals niet eerder voorgekomen in de geschiedenis. Dit is een uitgelicht in een documentaire op National Geographic. Het wordt ook in de koopvideo Hitler and the occult aangetoond.

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Nazism_and_occultism
http://www.amazon.com/Hitler-Occult-Ken-An...
http://www.youtube.com/watch?v=Y55rG19fdYo

Hoogstwaarschijnlijk wel. In 1939 werd Hitler geobserveerd door Jung, hij vond Hitler beangstigend, hij spreekt van een humorloze man, die seksloos en onmenselijk overkwam en slechts oog had voor zijn doel. In 1943 werd Hitler geanalyseerd door Langer in opdracht van de Strategic Services, zijn diagnose was dat Hitler neurotisch was, op het psychotische af en constateerde o.a. een Messiascomplex, masochistische trekjes, en seksuele perversies. Hij vermoedde schizofrene neigingen en voorspelde dat Hitler in de toekomst zelfmoord zou plegen. Ook Murray, eveneens in dienst van Strategic Services, heeft in 1943 een diagnose gesteld. Hij zag bij Hitler klassieke symptomen van schizofrenie, inclusief paranoia, overgevoeligheid en angstaanvallen, irrationele jaloezie en hysterische dissociatie. In 1973 heeft Fromm een analyse op Hitler losgelaten, hij beschreef Hitler als een man een non-seksuele boosaardig agressief karakter met narcistische trekken en vermoede een Oedipaal conflict. In 1999 heeft Coolidge een DSM assessment gedaan, en volgens zijn bevindingen zou Hitler, volgens de DSM-IV kwalificaties, een schizofreen, het paranoïde type, zijn. Dit baseert hij op Hitlers overmatige waanvoorstelling van vervolging en grootheidswaanzin Maar zijn dis-respect voor het menselijk leven maakt het ook waarschijnlijk dat hij een antisociale en sadistische persoonlijkheidsstoornis had. Zijn zelfverheerlijking en grootheidswaanzin wijzen ook naar een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Bovenstaande wetenschappelijke analyses wijzen dus allen min of meer richting Schizofrenie, het Paranoïde type (DSM IV 295.30 (F20.0x) Maar er zijn ook wetenschappers die het er gewoon op houden dat Hitlers zieke persoonlijkheid niet gediagnosticeerd kan of moet worden, Trevor-Roper zei dat Hitler gewoon een beangstigend mysterie is, en dat hoe harder je hem bestudeerd, hoe moeilijker het word om te begrijpen hoe hij in elkaar zat. Daar voel ik zelf wat voor, deze man was zo ziek dat hij een aparte classificatie nodig heeft.

Bronnen:
http://home.wanadoo.nl/~ruudzonneveld/DSM/...
http://vanilla47.com/Adolf%20Hitler%20Mein...
http://www.uccs.edu/~faculty/fcoolidg/Hitl...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100