Mogen psychologen de wais-IV bij allochtone nederlanders afleggen?

wais is een intelligentie test

Weet jij het antwoord?

/2500

als hier reden toe is, de allochtone nederlander het hier mee eens is dan mag dat. net als bij de autochtonen nederlander. vraag is echter wat de uitslag aangeeft, en wat je wil met deze uitslag. waar de uitslag aan is gestaafd.

Ben zelf psycholoog: je mag de wais bij iedereen afnemen, maar moet bij allochtonen wel rekening houden met communicatie. Is deze allochtone client in staat om Nederlandse woorden en opdrachten te begrijpen? Zo niet, dan wordt gekozen voor een non-verbale intelligentietest.

Ja, dat mag. De WAIS is gebaseerd op een brede "normgroep". Op basis van die normgroep is vastgesteld of de test betrouwbaar is (d.w.z. dat er bij een herhaling ongeveer hetzelfde uitkomt) en of hij ook meet wat hij zou moeten meten. Om dit laatste gaat het natuurlijk bij allochtonen. Zegt het antwoord op de intelligentietest iets over intelligentie of over de schoolopleiding die iemand heeft genoten in het buitenland? Welke invloed heeft de cultuur op de kennis en vaardigheden die men heeft? Heeft de persoon geleerd om te gaan met tijdsdruk? Wordt de taal van de vragen en opdrachten wel begrepen? Voor een technisch correct antwoord zou je dus zou moeten weten of in het normeringsonderzoek van de WAIS deelgenomen is door een representatief aantal allochtonen. Dat zou ik je nu niet zonder verder onderzoek kunnen zeggen. In de praktijk wordt er gekozen voor de WAIS als men verwacht hierbij representatieve resultaten te krijgen. Dus als iemand redelijk ingeburgerd is in de westerse cultuur en de nederlandse taal voldoende machtig is. Dan nog doet een goede psycholoog er goed aan om bij de interpretatie rekening te houden met wat eventueel door cultuur, taalproblemen of scholing wordt bepaald. Het cijfertje toelichten zeg maar. Bovenstaande geldt overigens voor alle doelgroepen (ik werk met blinden bijvoorbeeld, stel je daar eens voor!). Een goede testonderzoeker observeert tijdens de afname goed en registreert wat de testafname kan hebben vertekend. De test is gestandaardiseerd. Je mag hem niet zomaar aanpassen, of de uitkomst veranderen. Maar je kunt wel analyseren en toelichten; dit is minstens zo belangrijk. Ik ben wel benieuwd naar de achtergrond van je vraag. Ik hoop dat je iets hebt aan mijn uitleg!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100