Wat is energie?

- We weten dat alle materie het bevat.
- We weten hoe we het moeten berekenen.
- We weten hoeveel energie zit in electriciteit, chemische reacties, thermische straling, geluidsgolven etc. etc.
- We weten hoe we de ene vorm van energie in de andere moeten omzetten.
- We weten hoe we energie kunnen gebruiken om dingen te doen (werk verrichten).
- We zijn redelijk zeker dat het niet bijgemaakt kan worden of vernietigd.
- We kunnen energie uitstekend meten.

Uiteindelijk beantwoordt dit alles de vraag echter niet: Wat IS energie?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik heb ook wel nagedacht over dergelijke vragen. Wat IS energie, wat IS massa, wat IS ruimte. Ik denk niet dat die vraag beantwoordbaar is. Wij kunnen slechts komen tot een beschrijving die zo goed mogelijk past bij de werkelijkheid. Wat iets IS zullen we nooit te weten komen. Filosofisch: het is zelfs de vraag of dat ertoe doet. Het maakt namelijk niets uit voor de wereld of voor onze beschrijvingen van de wereld.

Energie is alles en iedereen!

De definitie van energie is: "energie is wat een levend wezen of machine nodig heeft om iets te kunnen doen."

Zoals je al een beetje beschrijft, overal is energie, of dit nu zonnestraling is, elektrische stroom, kernenergie, maakt niet uit, het valt allemaal onder het verzamelbegrip energie. Maar jou vraag dus, wat is energie? Ondanks de vele manieren waarop energie wordt gebruikt, zijn we niet in staat om er een precieze definitie aan te geven. Energie kunnen we wel beschrijven aan de hand van twee wetten uit de thermodynamica, de vormen waarin zij zich manifesteren en de manier waarop we er gebruik van maken. Energie heeft te maken met het leveren van inspanning (arbeid), het leven en de groei van organismen (licht en warmte), de verandering van materie (chemische processen, productieprocessen) en het transport (arbeid). licht -> groei -> organismen warmte -> verandering -> producten arbeid -> verplaatsing -> transport Hierboven heb ik een verband gelegd tussen energiestromen (licht, warmte en arbeid) en het uiteindelijke doel van het energiegebruik, namelijk de mens en zijn comfort. Deze processen zijn noodzakelijke voorwaarden voor het menselijk bestaan op deze aarde en verhogen tevens het comfort van leven. Leven en verandering is zonder energie ondenkbaar. We maken wel onderscheid tussen energie vormen. Zoals: inwendige energie ( zoals fysisch -> kernenergie, chemisch -> brandstof), kinetische energie (dstromingsenergie van wind of water, translatie en rotatie van massa), potentiele energie ( veerenergie, valenergie), optische energie ( licht, warmtestraling). In al deze gevallen is materie de drager van de energie. Arbeid en warmte zijn vormen van energieoverdracht en zorgen voor de toestandsveranderingen in een systeem.

Energie is beweging, meer niet... Trilling mag je ook zeggen... Zelfs een mens ontstaat door trilling...

alles wat bestaat is energie

Energie is in de natuurkunde uitgedrukt in Joule, vroeger calorie. Een calorie is de hoeveelheid arbeid die nodig is om 1 gram water 1 graad Celsius in temperatuur te laten stijgen. Overigens staat in Wikipedia een aardig artikel over energie. Zie Bron. Je kan in een (openbare) bibliotheek natuurlijk op ouderwetse wijze een natuurkundeboek raadplegen. Daarin vind je bijvoorbeeld formules als Energie=Kracht maal Weg, enz.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Energie

Energie is de grootheid, joules de eenheid, we berekenen de hoeveelheid energie om processen de kunnen bevatten en in hokjes te kunnen stoppen om in combinatie met een schaalverdeling conclusies te kunnen trekken en intennationaal overeen te komen. Energie is simpelweg een naam voor een fenomeen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100