Wat is "dunner" water of lucht?

Water kan door de kleinste gaatjes (ervaring: lekkage dak), maar hoe zit dat met lucht? Kan dat door nog kleinere gaatjes? Dus eigenlijk welke moleculen zijn kleiner?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het leuke aan deze vraag is, is dat deze echt oeroud is. De eerste natuurfilosofen (presocratici) uit het Griekenland van de Oudheid dachten al na over de verdunnen en verdikken van zulk soort 'elementen'. Een van de belangrijkste filosofen die dit onderwerp behandelde en zijn 'kosmologie' hierop baseerde was Anaximenes, die leefde in de 6e eeuw voor Christus (!!). In Anaximenes' kosmologie werden alle verschillen tussen substanties herleid tot een verschil in concentratie en densiteit van het element lucht (ἀήρ of Aèr). Lucht wordt gezien als eerste en enige stof van het universum, van waaruit alle andere substanties afgeleid kunnen worden. Het vuur was verdunde lucht; bij verdichting hiervan ontstond eerst water, bij verdere verdichting aarde, en tenslotte steen. Dit proces was gradueel en kon in beide richtingen verlopen, naargelang koude of warmte overheersen. Ook de menselijke ziel bestond uit lucht. Lees hier een stuk van de Griekse geschiedschrijver Theophrastos over Anaximenes: Theophrastos XXIV, XXVI. Anaximenes de Milesiër, zoon van Eyrustratos, vriend van Anaximander, zegt ook zelf dat de onderliggende natuur één is en onbegrensd, precies zoals hij, terwijl hij de lucht zelf niet onbepaald/ ongedefinieerd zoals hij maar bepaald noemt. Dat er per zijnden verschillen zijn door verdunning en verdichting. Dat vuur ontstaat door verdunning, en door verdichting wind, vervolgens wolken, en nog verder water, vervolgens aarde, verder stenen en de rest daaruit. Ook maakt hij beweging als eeuwig, waardoor ook de verandering plaats vindt. Nu een wat wetenschappelijkere benadering. Eerst willen we weten wat we nou precies onder 'lucht' verstaan. Onder lucht worden de samengestelde gassen verstaan waarin wij op aarde leven. De lucht op aarde bestaat voor ongeveer 78% uit stikstofgas en 21% uit zuurstofgas. Daarnaast (resterende 1%) bevat lucht sporen van edelgassen, een sterk wisselende hoeveelheid waterdamp (0-7%), en koolzuurgas, dat ook in hoeveelheid sterk kan wisselen. In de buitenlucht is de hoeveelheid koolzuurgas ongeveer 0,03 %. Bij het uitrekenen van al deze percentages voor droge lucht kom je uit op een molaire massa van 28,97 gram per mol (een 'mol' is een speciaal en gigantisch groot getal dat wordt gebruikt om de massa's van moleculen om te zetten in massa's waar mee te rekenen valt). Als deze lucht wel waterdamp zou bevatten, zou het minder zwaar worden. De waterdamp vervangt namelijk zwaardere componenten van lucht... (zie reacties)

op de schaal waar jij nu praat is er geen verschil; Water en lucht kunnen beiden door de gaatjes in je dak. Vanuit een fundamenteel oogpunt: O2 is kleiner dan H2O. Echter, bij het passeren van atomair kleine gaatjes gaan allerlei effecten van electromagnetische ladingen meespelen die de uitkomsten van experimenten lastig te voorspellen maken. Ze zijn zowieso afhankelijk van het materiaal dat je bekijkt waar het doorheen moet, en welke moleculen je als lucht bestempelt..

Heb je wel eens tot je middel door het water gelopen? Zwaar gaat dat he. Da's omdat vloeibaar water veel "dikker" is dan lucht.

In zijn algemeenheid zal lucht dunner zijn dan water.

Om de zaken beter met elkaar te kunnen vergelijken, herformuleer ik je vraag tot: kan waterdamp gemakkelijker door gaatjes diffunderen dan water? Het antwoord is "ja", want de cohesieve EN adhesieve krachten hebben minder vat op gassen.

Water is dunner als lucht want er zit meer water dan zuurstof in de "lucht" die je niet kan zien laat staan voelen. En als je gaat kijken naar het deeltjesmodel zie je dat ook dat H2O kleiner is als O2 water weegt wel meer en dat komt door zij cohedisch kracht die sterker is dan die van lucht

Als je kijkt hoeveel kilo lucht en kilo water je bij dezelfde druk door een gaatje kunt persen, dan zal dat niet heel veel uitmaken. lucht weegt bij 20 graden en 1013 HPa ongeveer 1.3KG/M3 Dus weegt een liter lucht ongeveer 770X zo weinig als water. Gassen gaan echter per volume veel sneller door een gat heen als water bij dezelfde druk. Door het dipoolmoment zit water heel mooi in elkaar als vloeistof en heeft daarom een grotere dichtheid als vloeistof dan als vaste stof, wat niet zo gebruikelijk is. Ook heeft water een lage viscositeit die ook nog eens nauwelijks door de temperatuur beinvloedt wordt. Lucht bestaat grotendeels uir stikstof, zuurstof en argon. Omdat stikstof en zuurstof echter per twee atomen aan elkaar zitten is een mol lucht ZWAARDER dan een mol waterDAMP van dezelfde temperatuur (dus boven 100 graden bij atmosferische druk.) Sec genomen zou je volgens die redenering kunnen stellen dat water DUNNER is dan lucht, zolang je boven de 100 graden zit. Omdat met het doorlaten ook adhesiekrachten en cappilaire werking van kanaaltjes in je dakpannen een rol spelen is deze vraag zonder meer gegevens en tests slecht te beantwoorden. Op water heeft de zwaartekracht meer invloed, de lucht is immers gewichtsloos in de atmosfeer. Lucht kan dus net zo goed omhoog als omlaag stromen terwijl water een duidelijke voorkeur laat zien door omlaag te stromen. Om iets luchtdicht te maken moet je andere dingen doen dan om iets waterdicht te maken. In zijn algeneenheid kan je zeggen dat waar lucht doorheen kan , er ook water doorheen kan en andersom, als de zwaartekracht meewerkt, wat alleen voor water geldt.

Het uiterlijk van lucht is als volgt.Wanneer die zeer evenwichtig is, onduidelijk voor het zicht, dat die lucht echter wel duidelijk wordt door koude, en het hete en het vochtige en wat beweegt. Dat er altijd beweging is. Want niet verandert, wat verandert, als het zich niet beweegt. Want als iets dichter wordt of dunner, vertoont het zich anders. Want als het zich dunner verstrooit, wordt het vuur en lucht, die dikker wordt vormt weer winden en uit lucht ontstaat nevel overeenkomstig samenpersing en nog verder water en nog meer verdicht land en in dichtste vorm stenen. Zo zijn die factoren, die het meest meester zijn van de wording, elkaars tegengestelden, heet en koud.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100