Wat is het soortelijk gewicht van rijst?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Afhankelijk van het type rijst tussen 577 en 753 kg/m3 (zie link).

Bronnen:
http://www.csgnetwork.com/specificgravmatt...

Soortelijk gewicht gebruik je toch alleen bij 'atomisch'/'moleculair' bepaalde stoffen? Rijst is een plantaardige voeding, waarin besloten ligt dat het geen 'soortelijk', maar wel een gemiddeld gewicht kan hebben. Daarnaast is het nog de vraag of je het over een rijstkorrel of rijst hebt. Rijst kun je in balen kopen en dan draai je het om. Hoeveel rijstkorrels zitten er gemiddeld in een kilo verpakking rijst.

Deze vraag is hier onlangs reeds gesteld... http://www.goeievraag.nl/vraag/hoeveel-milliliter-40-gram-rijst.5613

licht eraan hoeveel rijst. ik zou denken silvervlies rijst 1 kilo is zwaarder dan normaal rijst.

Dat ligt er natuurlijk aan hoe lang je het kookt.

Wat mij betreft is het antwoord van Irish goed, kort en bondig. Even een aanvulling nav de antwoorden van de andere respondenten. Soortelijk gewicht is een term die wat ouderwets is. Tegenwoordig hebben we het over 'dichtheid'. De dichtheid van een stof is de massa die per volume-eenheid aanwezig is. Massa is de hoeveelheid materiaal waar een voorwerp uit bestaat, Volume is de hoeveelheid ruimte die een voorwerp in beslag neemt. Hoe dichter de deeltjes in een stof op elkaar zitten, hoe groter de dichtheid. Eenheden van dichtheid zijn bijv. de kg/m3 of de g/cm3 Massa moeten we ook niet verwarren met Gewicht. Dat zijn 2 verschilende dingen. Gewicht is een kracht, namelijk de kracht die een voorwerp uitoefent op zijn ondersteuning / omgeving. De eenheid van gewicht is derhalve de Newton (N). Op aarde bereken je je gewicht door je massa met ongeveer 9,81 te vermenigvuldigen. Heb je een massa van 80 kilogram, dan is je gewicht ongeveer 785 N (net zo groot als de zwaartekracht). Als je uit een vliegtuig valt is je gewicht ongeveer nul (gewichtsloos) (als je de wrijving van de lucht even verwaarloosd) terwijl er wel zwaartekracht is. Dat is dus een uitzonderingssituatie waarbij gewicht en zwaartekracht qua getal niet gelijk zijn. Een weegschaal meet dus eigenlijk je gewicht want het meet de kracht die jij uitoefent op de weegschaal. Dat de eenheid in kg wordt gegeven, is jammer en onjuist. Zet de weegschaal maar eens schuin (op een plank oid) en ga erop staan. Je zult zien dat de weegschaal minder aanwijst. De kracht die je uitoefent op de weegschaal is namelijk kleiner geworden. Een deel van de zwaartekracht die op jouw lichaam werkt, wordt namelijk gebruikt om jou van de schuine helling af te trekken. Als het goed is voel je dat ook (hoe schuinder de plank waarop de weegschaal staat, hoe meer je voelt dat je eraf wordt getrokken = eraf valt). De opmerking van respondent Guidance dat soortelijk gewicht alleen gebruikt wordt bij atomisch’/‘moleculair’ bepaalde stoffen, is niet juist. Of je nu de zon bekijkt, of een zandkorrel: als het voorwerp massa heeft en ruimte inneemt dan kun je praten over dichtheid. Dat heeft dus niets met de grootte van een voorwerp (of moleculen - atomen in dat voorwerp) te maken. Als laatste. Je hoort vaak zeggen: "mijn gewicht is 80 kilo." Dat er dus 'massa' ipv 'gewicht' moet staan, heb ik hierboven al verteld. Maar ook de benaming 'kilo' die een andere respondent gebruikt, is onjuist. 'kilo'is een voorvoegsel en betekent 1000. Je zegt dan eigenlijk: "mijn massa is 80 duizend..." Dat is zwaar en zegt verder niet zoveel (zeker niet zonder eenheid). De juiste eenheid van massa is de kiloGRAM (kg). Je zou dus moeten zeggen: "mijn massa is 80 kilogram" (helaas kijken veel mensen je dan vreemd aan, maar dat ligt dus meer aan hen dan aan jou). Als allerlaatste een (serieuze) vraag aan respondent nanofapo: Wat is zwaarder, een kilogram lood of een kilogram veren? mvg Natuurkundeleraar