heeft de valsnelheid in een vrije val van een voorwerp te maken met het gewicht?

Bvb. Als je 2 voorwerpen van dezelfde omvang maar met verschillend gewicht laat vallen van dezelfde hoogte, welke is dan eerder beneden?

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee, het gewicht heeft er niks mee te maken. De valversnelling is op alle voorwerpen even groot dus ze vallen even snel. Toegevoegd na 2 minuten: Galileo heeft dat al aangetoond door van de toren van Pisa twee verschillende voorwerpen te laten vallen., De maanlandingen hebben het nog beter aangetoond. Daar liet men een veer en een hamer vallen en beiden kwamen gelijk op het oppervlak (zie de ypoutube link). Toegevoegd na 5 minuten: Het verschil op aarde is te verklaren door de luchtweerstand, die op een veer veel groter is dan op een hamer. Op de maan ontbreekt deze weerstand. Voor wat meer theorie verwijs ik naar de Wiki link. Toegevoegd na 14 uur: Ter verduidelijking omdat uit alle reacties blijkt dat er verwarring is. Als je van 10 kilo lood een dun folie maakt en dat min of meer plat van een flatgebouw gooit dan zal dat er langer over doen om beneden te komen dan een glazen knikker van 100 gram. Dat komt door de vorm en de daar uit resulterende luchtweerstand. Niet de valversnelling bepaald dan de snelheid maar de luchtweerstand. Als een voorwerp van hoog genoeg valt zal op enig moment de luchtweerstand zo groot zijn dat er geen evrsnelling meer optreedt en het voorwerp zal dan verder met constante snelheid vallen.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Valversnelling
http://www.youtube.com/watch?v=KDp1tiUsZw8

De valsnelheid op aarde is 9,81 m/s². Nu veronderstel ik dat je niet het gewicht bedoelt maar de massa want in die eerste is de valsnelheid al 'ingecalculeerd'. En ja, de valsnelheid heeft te maken met de massa. Nee, niet met de massa van het voorwerp, wel met de massa van de planeet of dergelijke waar je het voorwerp op laat vallen. Toch wil dit niet zeggen dat beide voorwerpen met exacte omvang per se even snel beneden zijn (op dezelfde planeet dan wel teverstaan ;-) ). Stel dat je beide voorwerpen naast elkaar houdt en laat vallen... Als het gewicht van het ene voorwerp groter is zal dit minder vertraagd worden door de luchtweerstand en toch eerder beneden zijn. Maar, hou je de voorwerpen niet naast elkaar en hou je het lichte voorwerp bijvoorbeeld boven het zwaardere voorwerp en hebben beide voorwerpen een platte zijde die tegen elkaar gedrukt kan worden, dan zal het bovenste voorwerp geen lucht onder zich hebben en dus ook veel minder luchtweerstand ondervinden. Het zal dus minder vertraagd worden en even snel vallen als het zwaardere voorwerp.

De valsnelheid is voor alle voorwerpen gelijk in het luchtledige. Op de middelbare school hebben ze vaak een lege glazen vacuum buis om dat aan te tonen. Daarin zitten een kippenveertje en een metalen kogeltje. Zie het als een soort doorzichtige TL buis. Door die buis om te keren vallen zowel het kogeltje als het veertje even snel. In de (aardse) atmosfeer is dat anders. Als je van een hoog gebouw een veertje en een kogeltje naar beneden gooit, dan willen ze even snel vallen, maar dat gaat dan niet. De luchtweerstand werkt dan tegen. Het veertje wordt het meeste tegen gehouden door de lucht en valt langzamer.

Ik neem aan dat je val versnelling bedoeld.De snelheid zelf hangt af van hoe lang het voorwerp al in vrije val is. Als ik heel exact ga antwoorden, pietluttig exact eigenlijk, dan moet ik zeggen dat ook in het luchtledige de valsnelheid wel afhankelijk is van het gewicht (itt wat anderen hier schreven). de aantrekking tussen 2 voorwerpen is, volgens de wetten van newton,afhankelijk van de massa van beide voorwerpen en de onderlinge afstand. Zie bron voor betreffende formule. Op aarde zal je niet echt verschil kunnen meten totdat je met grote asteroiden aankomt die op aarde gaan vallen...uitgaande van een vrije val in het luchtledige. Ga je dat echter op een simpele quiz als antwoord geven dat de zwaarste een hogere valsnelheid krijgt dan zal die dat ten onrechte overigens waarschijnlijk fout rekenen. Tenzij je deze hele uitleg erbij gaat geven. Toegevoegd na 3 minuten: Bij vallen binnen de atmosfeer gaat alles afhangen van gewicht, vorm en afmeting. Daarnaast ook van de wind/luchtstromingen en of thermiek ter plaatse. Een stalen rotor, juist gevormd en , kan dan door het autogiro effect langzamer vallen dan bv een natte prop papier

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gravitatiewet...

De valversnelling is op aarde altijd even groot. Dit heeft niets te maken met de massa van het voorwerp. Hoe langer het voorwerp aan het vallen is, hoe harder het gaat. Maar dit is altijd min de luchtweerstand, dus op een gegeven moment kan het niet meer harder, tenzij in vacuum. Op aarde is de valversnelling 9,81 m/s^2 en op andere planeten is dit anders afhankelijk van de massa van de planeet en de zwaartekracht daar. de formule om de eindsnelheid de berekenen is: v(eind) = sqrt( 2gh). Zonder luchtweerstand vallen alle voorwerpen even snel van dezelfde hoogte losgelaten. Met luchtweerstand kan massa echter wel verschil maken.

Zolang er geen luchtweerstand is, vallen de voorwerpen even snel, maar zodra er luchtweerstand ontstaat, zal het lichte voorwerp eerder vertraagd versnellen dan het zware voorwerp. Bij het zware voorwerp moet de lucht meer 'duwen' om het te vertragen, bij het lichte voorwerp gebeurt dat eerder.

Ja het gewicht heeft in de lucht wel degelijk te maken met valsbelheid , om de valsnelheid door de luchtweerstand(O2 moleculen) constant word .De luchtweerstand is een wrijvings kracht , een kracht die het voorwerp omhoog wil drukken c.q de valsnelheid zal vertragen .Om een zwaar voorwerk omhoog te drukke, c.q te vertragen is meer kracht nodig.Dat is de reden zwaarder voorwerp sneller zal vallen dan lichter voorwerp met dezelfde wrijving( het zelfde oppervlakte) .De kienetische energie is groter.Als oud parachutist heb ik dat aan den lijve ondervonden tijdens vrije vallen met persoen die lichter zijn dan mij maar veel kleiner. Dus Oppervlakte en gewicht en zijn 2 factoren die de valsnelheid op aarde beinvloeden ( g= 9,81 is nagenoeg overal gelijk op aarde dus die heeft geen invloed). In het luchtledige is er geen luchtweerstand( o2 moleculen) en zijn alle voorwerpen even snel beneden, omdat er geen wrijving is.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100