Wat is een goede hypothese?

Hoe kan je een goede hypothese opstellen

Weet jij het antwoord?

/2500

Een goede hypothese geeft een voorlopig antwoord op je (hoofd)vraag uit je onderzoek, het beschrijft het gedrag wat je in een bepaalde situatie verwacht te zien, en aan welke randvoorwaarden dit zich moet houden. Hoe specifieker hoe beter bij een hypothese. Een hypothese hoeft overigens niet juist te zijn! Je kunt er na je onderzoek heel goed achterkomen dat je hypothese fout is. Voorbeelden: "Een bal zal altijd een gelijke elliptische baan volgen wanneer deze met gelijke kracht en richting wordt weggeschoten." "Innovatie wordt verbeterd binnen een bedrijf wanneer er wekeliljks brainstorm sessies van minimaal een half uur worden gehouden waarbij minstens 20% van het bedrijf betrokken is." Je formuleert een hypothese dus als antwoord op je vraag, en gaat vervolgens onderzoeken of dit juist is.

Een hypothese is een aanname die in duidelijke bewoordingen is opgesteld. Bijvoorbeeld niet zeggen dat iets "meestal" gebeurt, maar dat iets "in minimaal 80% van de gevallen" gebeurt. Een hypothese gaat over een verschijnsel, een oorzaak, of een gevolg. Heel belangrijk: een hypothese moet *controleerbaar* zijn. Dat betekent niet alleen dat je moet kunnen controleren of de stelling juist is; nog belangrijker is dat je moet kunnen controleren of de stelling *onjuist* is. Dat laatste betekent: bij het opstellen van je hypothese moet je, heel tegen-intuïtief, er eens van uitgaan dat je hypothese *onwaar* is. Je moet dan bedenken hoe je die onwaarheid zou kunnen aantonen. Tenslotte moet je duidelijke beoordelingscriteria kunnen opstellen. Dat zijn criteria waarmee voor iedereen duidelijk is of er wel of niet aan wordt voldaan. Dus niet zeggen dat een radiator bevriest (dat is mij gisternacht gebeurd...), maar zeggen wanneer je die radiator wel of niet als bevroren beschouwt: spreek je al van bevroren wanneer er hier en daar een beetje ijs in zit, of pas wanneer de waterdoorstroming volledig is geblokkeerd, of pas wanneer al het water volledig is bevroren? Het maakt niet uit wat je zegt, als je maar zo duidelijk bent dat er geen misverstanden of onenigheden kunnen ontstaan.

een hypothese is een veronderstelling. je kan niet lukraak hypotheses gaan formuleren. daar komt vooronderzoek bij kijken. vervolgens ga je controleren aan de hand van onderzoek of jouw hypothese klopt. een goede hypothese is duidelijk en voldoende afgebakend, met name is dat laatste van belang om je hypothese voldoende transparant en eenduidig te onderzoeken.

Vlgs mij zijn er geen goede hypothese of slechte . Hypothese : Gesteld dat er een aanslag kwam op de Koningin. Gesteld dat een bende fanatieke terroristen vliegtuigen kapen en op NY vliegen? Gesteld dat de grootse autofabrikanten in moeilijkheden kwamen? Gesteld dat de banken failliet gaan? Gesteld dat de westkust van europa één meter onder water komt te staan? Neen, ik denk juist door de meest extreme hypotheses te stellen dat je veelmeer preventief kunt optreden in je bedrijf, in je gezin, in de wereldpolitiek. Dit vergt natuurlijk moed en inzichtsvermogen om hypothese te formuleren. Ik heb ooit in een cursus Deciscion taking en Problem Solving (Dalls, US) dagen lang hypotheses moeten uitdokteren in functie van bestaande problematiek en idd dank zij de hypotheses konden we de meeste business cases ook werkelijk aanpakken.

Over dit onderwerp zijn veel boeken verschenen. De vraag is niet te beantwoorden aangezien het uitmaakt of het natuur- danwel sociaalwetenschappelijk onderzoek betreft. Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen deterministische- probabilitische- en existentiële hypothesen. Voorts maakt het verschil of er gestreefd wordt naar verificatie, falisifikatie danwel konfirmatie. En er spelen kwesties als stoorvairabelen, consistentie, betrouwbaarheid en validiteit. En dat is nog lang niet alles. Het is reuze boeiende materie en voor niet al te veel geld kan je er aan een Universiteit voor terecht. Maar een cursus statistiek op nivo is aan te bevelen. Onderzoek is tegenwoordig toch vooral kwantitatief.

Het belangrijkste is dat de stelling falsifieerbaar is. Dat je het zou kunnen aantonen als hij niet waar zou blijken te zijn. "vandaag zal het regenen of droog blijven" is een stelling die als geheel altijd waar is. En dus geen goede hypothese. Ook als het wel of niet aantonen een kwestie van interpretatie is, is het geen wetenschappelijke hypothese. Dus "god bestaat niet" maar zeker ook "God bestaat" is daaro geen goede hypothese. Afhankelijk van je definitie van het woord 'god' krijg je een ander antwoord op beide vragen.

Een goede hypothese verandert op den duur in een wetmatigheid, omdat hij juist en reproduceerbaar blijkt te zijn. Vrijwel alle wetten mbt. wetenschap zijn als hypothese begonnen. Misschien een flauwe hypothese, maar klopt het ook? Volgens mij wel, ook nu ik er wat langer over nagedacht heb. Serieuze reacties worden gewaardeerd.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100