wat zijn de voor en nadelen van kernenergie

Weet jij het antwoord?

/2500

Voordelen: -Kernenergie: schone energie Een kernenergiecentrale loost namelijk geen schadelijke afvalstoffen in de lucht, in tegenstelling tot een kolen- gas- of oliegestookte centrale, waar nogal wat CO2-gassen de schoorstenen verlaten. -Kernenergie: goedkope energie Kernenergie, afkomstig van de kernenergiecentrale Borssele is goedkoop. Dit komt omdat de centrale is afbetaald en omdat uranium relatief goedkoop is. -Kernenergie: zuinige energie Voor kernenergie heb je maar weinig grondstoffen nodig. Om een idee te geven: hout is de meest gebruikte brandstof ter wereld, vooral in arme landen. Je kunt hout ook stoken in een elektriciteitscentrale. Om 1 kilowattuur stroom te maken, heb je ongeveer 1 kilo hout nodig. Kolen bevatten veel meer energie: van 1 kilo kolen kun je 3 kilowattuur stroom maken. Met 1 kilo van de natuurlijke grondstof uranium kun je in kerncentrale Borssele 40.000 kilowattuur maken! Nadelen: -Kernenergie: niet volledig veilig Een kernenergiecentrale is niet voor de volle honderd procent veilig. Er kan in principe een ongeluk gebeuren. Het gaat er echter om hoe reëel de risico's zijn. Elke moderne kerncentrale is zo gebouwd, dat zelfs bij een ongeval de radioactieve stoffen niet in de omgeving terechtkomen. -Kernenergie: radioactief afval Een kerncentrale produceert radioactief afval, waarmee uiterst zorgvuldig moet worden omgegaan. En dat gebeurt ook. Door het te verpakken, zodat het niet met mensen of met het milieu in aanraking kan komen. Overigens valt de hoeveelheid afval waarover we spreken, enorm mee. De kerncentrale Borssele produceert gedurende de hele levensduur niet meer dan 100 kubieke meter hoogradioactief afval; de helft van het zogenaamde kernsplijtingsafval. Dat is in principe een grote huiskamer vol. -Kernenergie en lozingen Een kernenergiecentrale loost radioactieve stoffen in het afvalwater. De radioactiviteit die daarmee in het milieu komt, is echter nauwelijks hoger dan de radioactiviteit die onze omgeving al van nature kent. Het gaat om zulke lage hoeveelheden dat niemand gevaar loopt en de overheid geen enkele reden ziet om op te treden.

1 De mijnen Slechts een klein gedeelte (ongeveer 0,5%) van het uranium is radioactief. Voor een kilo splijtstof moet 2000 kilo erts afgegraven worden. Er zijn maar een paar uraniummijnen ter wereld. Een mijn in Australie gebruikt voor de winning 60miljoen liter water! PER DAG! Rondom de mijnen ontstaan grote milieuproblemen door verzuurde en radioactieve modder. 2 Ook uraniummijnen raken op De vraag naar uranium is groter dan de hoeveelheid uranium die nu gewonnen wordt in de mijnen. Dit gat wordt momenteel gedicht door het recyclen van uranium afkomstig van ontmantelde nucleaire wapens, vooral uit Rusland. Als deze wapens straks allemaal gerecycled zijn verwachten analisten dat er ondanks de hogere productie door de nieuwe mijnen er nog steeds een tekort is aan uranium. Door dit tekort aan uranium en de stijgende vraag naar uranium door de aanbouw van nieuwe kerncentrales zal de prijs van uranium nog sterk gaan stijgen. 3 Netto energie Omdat de hele cyclus (van mijn tot afval) natuurlijk energie kost moet je dit vergelijken met de energie die de centrale op gaat leveren. Dit is gedaan (zie tweede link). Het resultaat is niet bijster positief. Het onderzoek toont aan dat een kerncentrale, zelfs met de meest rijke uranium erts, pas na 10 jaar meer energie begint op te wekken dan de energie die het gekost heeft om hem te bouwen en draaiend te houden. Voor uranium erts met een uranium percentage van 0,05% of lager produceert een kerncentrale netto geen energie meer. De hoeveelheid energie die nodig is om hem op gang te houden is hoger dan de energie die de centrale daadwerkelijk opwekt. Dit geldt voor centrales die draaien op gerecycled uranium. De centrale staat er al, de kosten worden al gemaakt of zijn niet meer terug te draaien. En de energie is nodig. 4 Ontmantelingskosten Per centrale liggen die tussen de honderden miljoenen en een paar miljard. De centrale Wylfa Magnox in Groot Brittanie gaat 2,5miljard euro kosten als het ontmanteld gaat worden... 5 Ongelukken In geval van calamiteit moet de reactor afgeschakeld worden. Dit duurt een paar dagen. In die tijd is het zeer belangrijk dat er continu gekoeld blijft worden. Op papier is dat goed geregeld door dure systemen. Als er iets gebeurd wordt de reactor afgeschakeld. Komt dus allemaal goed zou je denken. Maar wat als er een soort dubbele ramp plaatsvind zoals in Japan, waar er door de dubbele ramp niet goed gekoeld kon worden...? Enne: ook kernenergie wordt gesubsidieerd door overheden.

Er zijn twee grote problemen met kernenergie 1. plutonium (deel kernafval) blijft 200.000 jaar radioactief. Ter vergelijking, 200.000 jaar geleden ontstond de mens als soort, ontstond Nederland (door de oerrivieren uit de Alpen) en begon het pleistoceen. Als je kernafval dus ondergronds op wil slaan tot het niet meer radioactief is (wat de regering van plan is), zal het daar zo lang moeten liggen dat je erop kunt rekenen dat er in de tussen tijd een fataal ongeluk of terroristische aanslag plaatsvind, nog in de verre toekomst zal dit afval een kostenpost zijn... 2. het is (nog) minder duurzaam dan fossiele brandstoffen. Als je naar de afbeelding kijkt, zie je dat fossiele brandstoffen op een natuurlijke manier duurzaam zijn, het is in principe een kringloop. Uranium/plutonium heeft dat niet. Plutonium komt van nature namelijk niet voor op aarde, kernsplijting is geen natuurlijk proces, dus kan de terugkeer van plutonium naar uranium ook niet natuurlijk zijn, en zal door mensen moeten worden gedaan. We zijn er alleen nog niet achter hoe dat moet, dus is kernenergie nog niet duurzaam. Daarbij komt, dat volgens de wet van behoud van energie, het terugkeerproces energie zal kosten. Om precies te zijn, om van kernafval naar uranium te gaan, kost precies evenveel energie als kernsplijting opbrengt. Als je dus een duurzame kerncentrale zou hebben, zou die niks opbrengen. (de gele pijltjes in de afbeelding geven energie weer, die nodig is of afgestaan wordt) Vooral dit laatste lijkt niemand te beseffen. (Ik heb het zelf bedacht, maar natuurkundig gezien klopt het wel.) Doordat duurzame kernsplijting geen energie oplevert, zijn er simpelweg geen voordelen van kernenergie.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100