Wat bepaald onze manier van denken?

Dan bedoel ik waarom ik het een en jij het ander vindt. Sommige zeggen door ervaringen andere door wat je waarneemt andere door de normen en waarden die je van je ouders mee krijgt en weer anderen door wie/wat je bent(bv verslaafd, allochtoon).

Weet jij het antwoord?

/2500

Die zaken die jij noemt, vallen allemaal onder dezelfde noemer: nl. elke ervaring in je leven tot dan toe bepaald je manier van denken.

Beste, Onze manier van denken hangt af van verschillende factoren die we hebben meegekregen (met onze opvoed- ing), of opgedaan hebben via onze schoolomgeving of ge- baseerd op eigen ervaringen ! In de eerste plaats heeft een kindje het eerste kontakt met de moeder, dit kontalt is uitermate belangrijk voor de verdere ontwikkeling van dit kleine mensje, via haar leert het ook zijn eerste woordjes en in een latere fase (kleuter) gaat het ook de dingen gaan benoemen (eten, drinken, plassen enz... dit noemt men de primaire socialisatie van het kind. Ons denken en ons gedrag wordt heel sterk bepaald door wat we vroeger hebben meegemaakt. Ook die vormen filters waarmee we de wereld om ons heen en onszelf ervaren. Willen we werkelijk tot onze kern doordringen dan moeten we ook dat opruimen. Schoon worden, ons ontdoen van ons verleden ! Ook de manier waarop wij onze ouders hebben meege- maakt ( als rolmodel), is bepalend voor de manier waarop we later beslissingen nemen ! of onze kinderen zullen op- voeden ! Voor dieren is het enigszins eenvoudiger, zij handelen vanuit een instinkt (ingegeven door de Natuur) Bij ons mensen ligt dit heel verschillend, maar onze manier van denken houdt ook in de we keuzes dienen te maken en wij hier ook verantwoordelijkheid voor dragen ! Dit onderscheid ons van dierlijk gedrag en menselijk al dan niet dan (aangeleerd) gedrag ! Voor meer info in verband met dit onderwerp, verwijs ik graag naar de toegevoegde linken ! Mvg, Karel8158

Alles wat je denkt wordt bepaald door wat je van je geboorte om je heen gebeurd, maar ook hoe je zelf bent. En met hoe je zelf bent bedoel ik: of een persoon helemaal gezond is of een handicap heeft of een beperking heeft. Dit bepaalt hoe je de wereld en de mensen ziet. Een handicap kan bijvoorbeeld een mens juist heel sterk en positief maken, terwijl een ander er depressief van wordt. Je karakter speelt een grote rol. Hoe ben je eigenlijk vanaf je geboorte al van je zelf. Vervolgens: hoe wordt je opgevoed, welke religie/levensbeschouwing hebben je ouders, wat zijn de politieke voorkeuren van ouders, was er voldoende geld of moest elke cent tien keer worden omgedraaid. Wat waren de normen en waarden die je ouders je hebben meegegeven. Hierbij even voor het gemak er van uit gaande dat je door beide ouders bent opgevoed. Ook speelt mee op welke school en verenigingen je zat, welke vrienden je had, in welke buurt je woonde, welke mensen waren er in je omgeving, was er familie bij betrokken. En wat hebben die jou direct en indirect geleerd. Alle ervaringen die je opdoet bepaalt voor elke nieuwe ervaring hoe dat voor je is en wat je dan dus denkt. En ook hoe je je gedraagt. En hoe je je gedraagt bepaalt hoe anderen tegen jou doen. Ook dat geeft jou weer een andere ervaringen. En zo ga je je hele leven door en blijf je altijd je manier van denken aanpassen. En zo komt het dat er geen enkel mens hetzelfde denkt als een ander.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100