Bestaat er een absolute moraal?

Uw antwoord beargumenteren s.v.p..

Deze vraag behept mij sedert enkele weken. Want waar haalt iemand die a-religieus is zijn/haar moraal vandaan?

Edit na het eerste antwoord:
Zo ja, wat is dan de oorsprong van deze absolute moraal?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Filosofisch gezien (daar heeft u het immers gepost) kan je niet geloven in een absolute moraal zonder in een of andere hogere macht te geloven. Immers het feit dat er een morele wet bestaat waar iedereen deel aan moet nemen houd in dat die moraal ergens vandaan komt. Dit kan niet anders dan van een of andere hogere macht. Dat de moraal absoluut is en van god afkomstig zou moeten zijn is erg problematisch. Zoals Plato dit al heeft aangetoond zijn er dan 2 verschillende mogelijkheden. God gebied de dingen zodat ze goed zijn. Oftewel het is goed omdat god dit zegt. Hier zijn een aantal problemen mee. 1. Wat goed is lijkt willekeurig te zijn, voor het zelfde had god hele andere dingen geboden dat ze goed waren. 2. Je houd moraliteit aan om de verkeerde redenen. Je leert stelen is slecht omdat god het is. Terwijl het eerder iets moet zijn als je moet niet stelen omdat het van iemand anders is jij vind het niet leuk dat er dingen gestolen worden et cetera. 3. Het is moeilijk voor te stellen dat dingen goed gemaakt worden. Je kan je wel voorstellen hoe iets fysisch wordt veranderd maar niet hoe iets door woorden uit te spreken van normaal naar moreel goed of verwerpelijk. Kortom niet een goede optie. Dan heb je ook nog de optie dat god het gebied omdat het goed is. Oftewel god ziet in zijn oneindige wijsheid in dat iets goed is of niet en gebied het daarom. Het probleem hiermee is dat de moraal dan een bron heeft buiten god. Iets wat religieuze mensen erg moeilijk vinden immers god is de bron van alles en het hoogste. Er kan dus niet iets hogers zijn dan god. Beide opties zijn dus niet toereikend. Wat is dan de bron van moraal vraagt u zich dan waarschijnlijk af. Persoonlijk denk ik dat onze notie van god en slecht in het begin is ontstaan door een langzaam proces van geleidelijke evolutie. Dit geeft ons basale ideeën over goed en kwaad. De rest van onze moraal komt denk ik van onze ratio vandaan. De reden waarom ik dit aan neem is dat mensen die bijvoorbeeld hun prefrontale cortex hebben beschadigd zich ineens immoreel gaan gedragen. Terwijl in veel andere gevallen zoals abortus het niet een simpele kwestie van gevoel is maar van veel nadenken en argumentatie. Natuurlijk speelt gevoel een rol maar is niet de enige factor. Wat in ieder geval hopelijk duidelijk mogen zijn. Moraliteit kan niet absoluut zijn omdat dit een hogere macht vereist. Bovenaan heb ik aangetoond dat dit onmogelijk de bron van moraliteit kan zijn. Moraliteit is dus subjectief.

Zonder er een filosofische verhandeling van te maken: ja. Elke cultuur heeft een vorm van moraal. Wellicht is het iets dat we allemaal hebben. Zelfs mensen die niet in god geloven hebben een moraal. Humanisme kan bijv. een bron zijn. Ik denk dat de moraal er het eerst was en dat men daarna is gaan fabuleren.

Volgens dat wat ik ooit heb geleerd staan normen en waarden boven de wet. De bijbel is een historisch wetboek. Ook daar is het de bedoeling om het doel ervan na te streven en niet zozeer de inhoud.

Je wordt met een moraal geboren of je krijgt die van je omgeving. De eerste drie jaar van je leven zijn bepalend. Iedereen heeft dus een moraal, religieus of niet. De moraal is niet absoluut maar relatief. Waar trek je de grens tussen goed en kwaad? Er is geen grens dus er is geen absolute moraal.

De enige moraal die ik absoluut zou willen noemen: Doe een ander niet, wat gij niet wil dat geschiedt... Toegevoegd op 09-05-2009 23:16:46 Dat is zo simpel dat behoeft geen uitleg...

De absolute moraal bestaat denk ik niet; in beginsel is alles relatief. Elke (sub)cultuur heeft zo zijn eigen gedragingen die als "normaal" worden gezien. De norm wordt door een meerderheid gevormd en ontwikkeld zich in de tijd gezien, met name door interactie met andere culturen. Religie is ontstaan uit filosofie; in den beginne was er geen onderscheid tussen wetenschap en religie; er waren alleen wijze mannen ofwel filosofen. Het verbaast mij dus niet dat zowel religieuzen als a-religieuzen een bepaalde moraal hebben. Dat krijgt men mee in de opvoeding in een bepaalde (sub)cultuur, en hoeft niet perse religieus te zijn. Het is m.i. een groot misverstand om te denken dat je zonder religie geen moraal kunt ontwikkelen. Deze zal echter enigszins afwijken van een religieuze. Hierbij moet gesteld worden dat veel van de oer-moraal via de wet in onze cultuur verankerd is.

"Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral" Moraal wordt niet opgelegd, maar gevormd door ieders karakter en omgeving. Er bestaat daarom geen absolute moraal, wel 7 miljard verschillende moralen.

Een absolute moraal kan nooit bestaan. Daarvoor zijn mensen te verschillend en zijn er teveel zaken die de moraal beinvloeden. Een groot aandeel levert naar mijn idee de opvoeding, zeg maar de basis. Verder speelt de cultuur en het onderwijs ook een grote rol bij het verder invullen van de moraal en het handelen daarnaar.

elke cultuur heeft zijn eigen moraal zoals al gezegd, dussssssssss: geen ABSOLUTE moraal, maar wel een RELATIEVE moraal vind ik.

Een absolute moraal bestaat niet. Wel zijn sommige normen algemener aanvaard dan anderen. De sterkste zijn die die voortvloeien uit de noodzaak om te overleven. Veel normen vloeien voort uit de noodzaak om samen te leven in een groep. Dat samenleven kun je op veel verschillende manieren doen, afhankelijk bijvoorbeeld van de grootte van de groep en het klimaat. Daardoor gelden er verschillende normen in verschillende groepen. Ook binnen een groep hebben individuen verschillende opvattingen. Dat kan bijvoorbeeld liggen aan hun positie, de opvattingen in hun familie of aan verschillen in karakter. Sommige normen zijn opgeschreven in wetten of in de bijbel, de meeste niet, zoals dat je elkaar niet moet hinderen.

Ja die is er. Eerst vond ik hem een beetje beledigend, deze vraag. Alsof iemand die niet in god gelooft geen moraal zou kunnen hebben. Nu begrijp ik de vraag wel, maar vind hem nogal kortzichtig. Een absolute moraal komt voort uit het leven zelf. Lees daarvoor als voorbeeld de Ethica van Spinoza. Is indrukwekkend! Ik denk zelfs dat de meerderheid van mensen die een moraal moeten ontberen, fanatieke aanhangers zijn van een geloof, welke dan ook. Maar dan hanteren zij waarschijnlijk een andere definitie van het woord 'moraal' dan ik....

Ik sluit mij aan bij Melissa.Ik denk dat ieders moraliteit,gevormd en opgebouwd gedurende ieders leven, een complex gegeven is dat bovendien ook nog voortdurend in beweging is en verandert.

Ik zeg nee. Alleen al omdat die niet in de primaire levensbehoefte van de mens zit. Ik denk dat iedere groepering wel moralen hebben op grond van de waarden en normen die zij in hun cultuur stellen. Ik denk wel dat je eigenschappen van de mens kunt beschrijven, zoals de mens is een kuddedier, redelijk toerekeningsvatbaar, hebben div. instinkten, etc etc. Maar ik denk dat geen van deze moralen voor de mens zijn. Moralen worden toch door mensen bedacht. Voor dit bedenksel zijn tijd, klimaat, cultuur van invloed.

Ons moraal is evolutionair verklaarbaar gedrag, alle in kuddes levende dieren gedragen zich immers tot op zekere hoogte behulpzaam ten aanzien van de andere dieren in de kudde. Hoe behulpzamer je bent ten aanzien van je soortgenoten, des te beter het zal gaan met jouw kudde en zodoende ook met jou. Dat begrijpen alle kuddedieren op deze planeet, met uitzondering van religieus piekerende mensen, die allerlei vergezochte fantasiën hebben bedacht om de menselijke moraal te verklaren.

Ja. Het hof van Eden.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100