Bestaat alles écht? Of zijn jullie, het universum, alles, slechts mijn hersenspinsels?

Besta jij wel?

Toegevoegd na 1 minuut:
En hoe weet ik dat ik jullie antwoorden niet gewoon inbeeld?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De wereld is niet zoals het lijkt. Je bent een verstotene van een superieure maatschappij. Deze is dichterbij dan je denkt. Jouw voorgeprogrammeerde hersenen zijn door Klarbede-wetenschappers, (beroemde geleerden uit de superieure maatschappij), in een ultrafictuf arrogator gesimuleerd. Hierdoor werden jouw hersens uit een 43D wereld teruggedrongen tot een 3D wereld. Met dit experiment willen ze zien hoe je reageert op bepaalde situaties. Ook dit is zo'n situatie. Ben je bereid hierin te geloven? Zo ja, dan proberen we je op zoek te laten gaan naar de Herstelknop. Want als je bereid deze in te drukken dan ben je genezen. Dan hoef je geen verstoteling meer te zijn. Dan krijg je je oude leven in de 43D wereld weer terug. De plek waar het geluk is. Als dit niet geloofd, dan is de kans verspeeld. Dan word je vernietigd. Je krijgt tien aardse minuten om erin te geloven. Doe je dit niet dan worden jouw hersenen langzaam vernietigd.

Ik wil je best een keer komen knijpen,of wat je maar wilt,weet je temninste dat Ik echt ben!

Ja, dat is zo. Ook ik en dit antwoord bestaan alleen maar in je verbeelding. Maar dat maakt niet uit.

Wat maakt het uit? Of je je nu inbeeldt dat ik deze vraag beantwoord heb of dat dat werkelijk het geval is, je bent weer lekker aan het lezen.

Je vraag is terecht. En: niet te beantwoorden. Het maakt voor jou namelijk geen enkel verschil of de wereld rondom jou wel of niet echt bestaat. En dat moet je letterlijk nemen: het maakt echt helemaal geen enkel verschil. Je kunt er dus ook nooit achterkomen of de wereld, inclusief je medemensen, al dan niet bestaan. Omdat je er niet kunt achterkomen, is de stelling dat jij alleen bent en je alles verbeeldt, een stelling die niet kan worden gefalsificeerd. Daarmee is het, volgens de kennisfilosoof Karl Popper, geen wetenschappelijke stelling. Je hoeft je trouwens de wereld niet eens te verbeelden. Wie zegt dat jij niet alleen maar bestaat uit jouw hersenen, in leven gehouden in een laboratorium, en gevoed door een grote computer die jouw zenuwen van de juiste (sensorische) impulsen voorziet? Er is geen enkele manier waarop jij dat zou merken. Je zou dan zelfs geen stel hersenen in een schaaltje hoeven zijn, je zou zelfs een computersimulatie kunnen zijn, opgesteld door een stel wetenschappers, of door een stel aliens. Voor wat meer informatie over deze denkwijze, het solipsisme, verwijs ik je naar de twee Wikipedia-artikelen hieronder.

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Solipsism
http://nl.wikipedia.org/wiki/Solipsisme

alles is maya, illusie Toegevoegd na 9 minuten: brahmaan, aan deze aarde en de andere dingen van het heelal ligt het denkvermogen ten grondslag en ze bestaan op geen enkel tijdstip los van het denkvermogen. Bijna alle mensen op deze wereld die het pad van dit heelal van dromen, begoocheling en egoïsme bewandelen, beschouwen het als werkelijk en genieten ervan. Het is alleen in chitta (het warrelende denken) dat het heelal bestaat. . . . Heel wonderbaarlijk zijn de gevolgen of manifestaties van het denken, zoals de analogie van een kraai en de vruchten van de palmyra. Zo zien verschillende mensen de ene droom (van het heelal) op verschillende manieren. Met één tak van sport vermaken veel jongens zich op verschillende wijzen. – Laghu-Yoga-Vasishtha, V, 5 Maya of illusie is geen begoocheling in de gebruikelijke zin van het woord, namelijk iets dat niet bestaat. De illusie in en om ons is ‘echt’ in die zin dat ze werkelijk bestaat; onze maya of illusie komt voort uit het feit dat we de dingen niet zien, en vaak opzettelijk weigeren te zien, zoals ze werkelijk zijn en zo het slachtoffer worden van het bedrieglijke spel van onze eigen in verwarring gebrachte innerlijke vermogens. Iemand bijvoorbeeld die in enig opzicht extreme opvattingen heeft, zit, hoe oprecht hij ook is, gevangen in het netwerk van zijn eigen misvattingen.

van het concert van eentjes en nulletjes en niet echt bestaan krijgt niemand het progam.... mooi he, komt uit de eigenlijk niet gemaakte film the matrix

Alles bestaat echt, maar anders dan jij ervaart... En je beeldt onze antwoorden in, op dit moment... Ik besta... Maar ook weer anders dan jij ervaart...

Ja ik besta, als je het niet gelooft kan ik wel langs komen kan je het controleren.

Dit stukje heb ik zelf geschreven en ooit eerder op een site geplaatst: Kan ik zien wat jij ziet wat ik zie wat jij hoort wat ik kan horen? Kan jij ook voelen wat ik voel wat jij voelt? Nee... of juist Ja... De twijfel slaat toe. Ik zucht. Wanneer ik om me heen kijk, zie jij dan hetzelfde? Ruik jij wat ik ruik? Is de hap die ik neem van het suikerzoetebroodje dezelfde smaak als die jij neemt? Een ding is zeker... Bij jou aanraking voel ik jou warmte. Jou ogen verraden jou. Jij voelt mijn warmte ook.

Ja, ik besta echt. Kijk maar eens achter je, als je op de pot gezeten hebt!

Dat kun je niet weten... P.S. gefeliciteerd dat jij mij net hebt verzonnen... Toegevoegd na 4 uur: Dat was flauw natuurlijk... Alles is betrekkelijk en vergankelijk... dus als je zegt dat iets bestaat, dan kan dat al wel niet meer zo zijn. Je kunt jezelf ook even knijpen...

Goeie vraag. Het is iets waar ik ook steeds mee rondloop. Het probleem is dat als alles een verzinsel is van JOUW hersenen, waarom denk ik dan dat IK alles verzonnen heb? Of heb jij nu ook verzonnen dat ik denk dat ik alles verzonnen heb... Nee, dat lijkt me onmogelijk dat jij verzint wat ik denk, terwijl je mij niet kent. Alles wat mij vandaag is overkomen, daar heb jij geen idee van. Pas als ik het je vertel zou jij weer kunnen denken dat jij het verzint, maar het blijft een feit dat ik ook dingen mee maak zonder dat jij daar iets mee te maken hebt. Dan blijft natuurlijk de vraag: "wat is écht?". Want dat ik hier ben en jij daar en dat we afzonderlijk van elkaar en zonder inmenging van elkaar beslissingen nemen en dingen doen wil nog niet zeggen dat alles echt is. Misschien zijn wij wel beide het verzinsel van iemand anders, een soort God die alles regiseert en alles onder controle heeft en bepaald wat je denkt en doet, en wanneer. Leuke vraag. Ik zou met jou wel eens een avondje willen discussiëren. Lang geleden dat iemand dit probleem bij me naar boven heeft gehaald.

Een zeer interessante vraag vind ik November! Besta jij wel? Ja, ik, jij, anderen e alles om ons heen bestaan, echt! Wij bestaan in de tijd, die op zijn beurt weer in de eeuwigheid bestaat! Ja, vreemd om op te vatten maar zo is het nu eenmaal. Daarom heeft de tijd een begin en een einde (Alpha en Omega). Terwijl eeuwigheid oneindig is. Je verbeeld je iets wanneer je de fijne lijn tussen realiteit (wat je met al je zintuigen waarmerkt middels je hersenen) en je gedachten overschrijdt. Bv. terwijl je dit aan het lezen ben, waarmerk je het met je ogen. Deze waarmerking zend een seintje naar je hersenen die je gezicht bevestigen. Zo gaat het door. Indien wij niet bestonden zou je ons niet kunnen waarmerken (zoals psychisch gestoorde mensen doen) en in relatie tot ons staan (GV). Om al hetgene dat in tijd bestaat te verbinden staan wij in relatie tot elkaar. Daarom verzorg je jezelf, omdat je een relatie heb met je zelf. Daarom heb je een vriend, omdat je een relatie met hem ben aangegaan. Daarom heb je X gestudeerd omdat je jezelf daarmee kon relateren. Die relaties bestaan bovenal, omdat je ze op een bepaald moment als werkelijkheid heb aanvaardt. Waarom? Omdat ze waar zijn, ze bestaan.

Tuurlijk niet! Niets bestaat, pure verbeelding allemaal. Dus verbeeldt je erop los!

Ik beeld mij zomaar in dat jij bestaat en een vraag stelt; interessant hersenspinsel ;-) Hoe weet je wat echt is, en wat inbeelding is een klassieke filosofische vraag. Het antwoord is: credo ergo sum ik denk dus ik besta. Vervolgens kun je uit de betrouwbaarheid van je waarneming afleiden of de rest om je heen ook bestaat. Dus test of een muur bestaat door er in volle vaart tegen aan te rennen. Voel je niks, ren dan gewoon door in je virtuele wereld ....

De film de Matrix. Dat geloof ik wel. Dat je dus vanuit een andere wereld moet gaan kijken. Niet in de wereld die jij kent. Zeker op het laatst in de film, dat hij alles zag in 1 en 0. Dat die de basis was van alles. Zo ook is bij onze wereld een basis van alles. Voor de een zijn dit moleculen en voor de ander is dit de universele energie.

Moet je belastingen betalen?Krijg je boetes bij verkeersovertredingen? Neem dan maar aan dat je zo echt bestaat als het echt kan zijn.

Wat je denkt, dat schep je Wat je schept, dat wordt je Wat je wordt, dat druk je uit Wat je uitdrukt, dat ervaar je Wat je ervaart, dat ben je Wat je bent, dat denk je "Alles" is de fysieke uiting van jou gedachten Toegevoegd na 6 minuten: Jij bent wie jij verkiest te zijn. En jij ervaart jezelf zoals jij verkozen hebt te zijn. Wij zijn wie jij verkiest dat wij zijn Jij ervaart ons zoals jij verkozen hebt ons te ervaren. Het universum is wat jij verkiest dat het is. jij ervaart het universum zoals jij verkozen hebt het universum te ervaren. Jij schept.. JIJ creeert en herschept... continu ALLES Dus denk bewust... schep bewust... ervaar bewust...wees bewust.

Klopt je hebt mij verzonnen, maar trek het je niet aan; je bent niet de enige, de andere solipsisten op GV hebben mij ook verzonnen.

Zoals jij dit nu stelt heb ik dus bedacht dat jij bestaat (net zo als de rest op dit forum en het forum) die mij een vraag stelt. Lijkt mij niet, daar ik vrij nucher ben. En het Universum met alles erop en eraan is dus echt. Bewijs zo'n avatar als jij hebt zou ik nooit kunnen bedenken (:

Wij bestaan, alles bestaat in ons denken. Alles wat wij als deel(tje) zien is een deel van één geheel. Ieder 'denkt' zijn leven en zijn omgeving. Wanneer hij/zij zich ermee identificeert, denkt hij dat het DE waarheid is, getuige vele antwoorden hier op GV. Het maakt ons leven ahw 'handelbaar'. We moeten ons wel realiseren dat ieder van ons dit doet. Dus ieder van ons heeft zíjn waarheid, ook al is deze in werkelijkheid illusie. Denk hieraan wanneer u weer 'een waarheid' van uw mede GV'r van tafel veegt of tegen spreekt. Ieder van ons heeft een deel van de waarheid! Toegevoegd na 4 minuten: zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=XGK84Poeynk&feature=related

Deze vraag houdt mij ook bezig Op sommige momenten weet ik zeker dat alles in je gedachten plaatsvind. Het is weliswaar een gevoel, maar wel heel sterk. Een goeie vraag dus.

Als ik mijn buurman, een schop geef, krijg ik klappen terug en dat voelt niet als een hersenspinsel. En ik bepaal nu, of ik mijn antwoord hier gaplaatsen of niet. En ik ga op doorgaan drukken en daarna op antwoord geven.

Alles bestaat in het echt voor jou, zoals je hersenen het interpreteren. Er kunnen meerdere dimensies door onze aarde en in ons universum lopen, zonder dat ze waargenomen worden, puur omdat onze ogen en dus onze hersenen het niet kunnen waarnemen. Wij zijn aan het stof gebonden en we zien nu in raadselen, maar straks van aangezicht tot aangezicht.

Het leven is geen grapje. De dood bestaat. Die is zeker, echt. Voor iedereen.

Wat we zien bestaat, maar we weten niet wat het is. Ik verbaas me er altijd over dat vrouwen op mannen vallen en andersom. En man is iets heel anders voor een man dan voor een vrouw. En zo is het met alles. Onze hersenen bepalen wat we zien. Een voordeel is nog dat hersenen van mensen op elkaar lijken.

Alles is echt. maar zoals jij het ZIET wordt veroorzaakt door jouw hersen'spinsels'. Je ziet wat je KUNT zien! Je KUNT zien wat je DENKT te kunnen zien!

De illusie van een vraag van een niet bestaand iemand ... ik heb mijn droom antwoord ingebeeld ;-)

ieder mens beleeft in zijn eigen hersenpan zijn eigen realiteit afhankelijk van opvoeding en leefomgevingsfactoren als jij gelooft dat het echt is is het ook echt als je buurman gelooft dat alles illusie is is dat voor hem ook zo er bestaat algemeen aanvaarde en aangenomen groepsrealiteit / secteleden ervaren een gezamelijke realiteit en handelen hier vanuit (wat tot gevaarlijke situaties resulteert denk aan groeps normen en waarden die totaal afwijken van algemeen aanvaarde vroeger was algemeen aanvaard dat de aarde plat was en is realiteitswaarneming dus ook tijdsafhankelijk nu is algemeen dat het Universum oneindig is (in ons waarnemingsvermogen); ik persoonlijk denk dat het eindig kan zijn en oneindig tegelijk dit wordt door hogere machten beheerst (de krachten die het Universum maken tot wat het is zijn onnoemelijk veel groter dan wij nietige mensjes die nog maar een fractie van het bestaan der aarde hierop leven de mens lijd aan grootheidswaanzin en denkt overal antwoorden op te weten die zijn er niet / althans niet eenduidig Plato heeft hier veel over gefilosofeerd mooie vraag ook!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100