Vraag over vrije wil

Stel dat iemand nergens in gelooft. Daarmee bedoel ik zaken als: een ziel, spiritualiteit, godsdienst, etc. Kan zo iemand dan "vrije wil" verklaren?

Als ik bal gooi van een berg gooi kan ik theoretisch (ik zou veel input nodig moeten hebben) verklaren waar deze terecht komt, namelijk met alle natuurkunde wetten. Hetzelfde geldt voor de beweging van alle moleculen, atomen, etc,... deze voldoen aan natuurkundewetten. Als je puur gelooft in wetenschap en natuurkundewetten, waar komt dan de willekeur vandaan?

Toegevoegd na 8 minuten:
Wat ik bedoel is: net als waar de bal zich een paar seconden later bevindt, kan ik ook voorspellen waar een molecuul of atoom zich een paar seconden later bevindt en dus elk tijdstip in de toekomst. We kunnen het natuurlijk niet echt, maar theoretisch zou het mogelijk zijn. Als je alleen maar gelooft dat het lichaam inclusief hersenen niet meer is dan moleculen, atomen, etc,... dan gebeurd alles toch via voorgedefinieerde wetten en zou er geen vrije wil zijn?

Weet jij het antwoord?

/2500

Je vrije wil komt voort uit je eigen beoordelingsvermogen, gekoppeld aan je karakter, met alle ervaringen die je in de loop van je leven hebt meegekregen en waar je hopelijk iets van hebt geleerd. Als je het over willekeur hebt, heb je het volgens mij over toevalligheden. Die zijn inderdaad willekeurig en komen dus nergens vandaan.

Lijkt mij dat er dan geen sprake is van een vrije wil daar alles is voorbestemd. Maar dat gaat ook voor wetenschappers die in een tijdmachine geloven.Naar de toekomst toe is dat geen probleem, maar terug in de tijd om zaken te herstellen?

Vrije wil is een illusie; hoe zou je iets anders kunnen willen dan wat je wilt?

Er zijn geen mensen die zonder overtuigingen leven. Elke overtuiging die je hebt, bepaald wat jouw idee is over waar die bal terecht komt (in jouw voorbeeld). Sommigen geloven in een leven na dit leven, in goddelijke sturing, in de kracht van de emotie/het gevoel. De mensen die zich niet aangetrokken voelen tot spiritualiteit en godsdienst hebben gewoon andere overtuigingen. Zoals: ik ben degene die mijn toekomst bepaald, iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid, als ik niet goed voor mezelf zorg, dan doet niemand het. En ga zo maar door. Er is geen verschil tussen deze twee groepen, beiden kunnen ze beredeneren met natuurkunde/wiskunde waar de bal neerkomt, allebei hebben ze echter een andere verklaring als ie toch ergens anders terecht komt. Waarschijnlijk bestaat de waarheid niet. Dat is dan weer mijn overtuiging ;-)

zoals jij het beschrijft is er inderdaad geen vrije wil. maar je moet wel weten dat de natuurkunde gaat over processen die omkeerbaar zijn.

Er is wel vrije wil. Ik kan kiezen of ik eerst in mijn linker of eerst in mijn rechter neusgat peuter.

Je hebt gelijk dat als alle processen natuurkundig vastliggen, er geen sprake meer is van een vrije wil. Eigenlijk maakt dat niets uit. Jouw twijfel ligt dan ook vast. Je voelt alleen niet dat alles vastligt. Je denkt dat je vrijelijk kunt kiezen in welk neusgat je gaat peuteren, maar eigenlijk ligt dat al vast. Zelf weet ik als niet-gelover nog niet of ik dit geloof, maar het is een interessante gedachte.

Het lichaam en hersenen is inderdaad niet meer dan moleculen. In dit opzicht heb je volkomen gelijk. Ik geloof (zie wat vragen terug op GV) dat je lichaam ook een ziel heeft. Deze ziel bepaalt je wil en je doen en laten. Of je vrij bent dat hangt af van je keuzes. Het is heel makkelijk om je bij een groep of een gedachte aan te sluiten. Je loopt dan mee in die gedachte of mening. Je eigen wil durven hebben is soms haaks staan op wat "men" vindt. Durf te leven en je eigen weg te gaan.

"Wat ik bedoel is: net als waar de bal zich een paar seconden later bevindt, kan ik ook voorspellen waar een molecuul of atoom zich een paar seconden later bevindt en dus elk tijdstip in de toekomst. We kunnen het natuurlijk niet echt, maar theoretisch zou het mogelijk zijn." Hier ga je de mist in. Deze opmerking is gebaseerd op kennis die begin vorige eeuw reeds achterhaald was. Je vergeet namelijk een stukje quantumfysica, het grootste succesverhaal uit de natuurkunde. Zo succesvol in zijn voorspellingen, dat toen bleek dat ons model van de zwaartekracht niet strookte met de quantumfysica, de conclusie werd getrokken dat onze kennis van de zwaartekracht tekort kwam. Op quantumniveau is het universum uiteindelijk willekeurig. Je kunt níet van elk individueel atoom voorspellen waar deze zich te alle tijden bevindt en zal bevinden, omdat je niet met zekerheid gelijktijdig kan meten waar deze zich bevind en met welke snelheid deze voortbeweegt. Energie en materie worden constant gecreëerd en vernietigd, ook dat is een aangetoond feit in de quantumwereld. Aangezien dit op willekeurige wijze gebeurt, kun je hier geen rekening mee houden in je voorspellingen. Althans, je kunt er wel rekening mee houden dát het gebeurt, maar niet wanneer en waar. Er zit dus een inherente onzekerheid in je voorspellingen. Niets staat van tevoren 100% vast. Het feit dat in het klassieke "licht-door-twee-openingen" experiment zelfs een interferentiepatroon ontstaat wanneer je één foton per dag erop af vuurt, onderstreept dit feit nog een beetje. Zelfs als logica en instinct je vertelt dat er geen interferentie mogelijk moet zijn, blijft de onzekerheid aanwezig.

Welnee. Om te beginnen blijft je wil volkomen onaangetast door voorspelbaarheid. Weten waar een molecuul zal zijn heeft niets te maken met wat jij wil. EEN wuifje met je hand en die molecuul wordt ergens anders heen gewapperd. Die willekeur ben je onder andere zelf. En jouw gedachten zijn wel gebaseerd op bekende processen (neuronen, impulsen), maar niet op voorspelbaar vast te leggen processen Bovendien ben je niet alleen op de wereld, in laboratoriumconditie. Als ik in de buurt aan het kleiduivenschieten ben, gaat jouw voorspelbare bal héél ergens anders heen. Nog los van ‘dode’, natuurlijke invloeden die een eigen en onvoorspelbare dynamiek hebben, van het weer tot de quantumonzekerheid van simplynotedible hierboven.

"Vraag over vrije wil" "Als je alleen maar gelooft dat het lichaam, inclusief hersenen, niet meer is dan moleculen, atomen, etc,... dan gebeurd alles toch via voorgedefinieerde wetten en zou er geen vrije wil zijn?" Tja, ik zelf ervaar, dat mijn vleeslichaam (het mechanische) onderhevig is aan allerlei facetten, zoals: de gehele kosmische natuur, met wetten, en ALLES wat daarbij hoort; zelfs aan al die stofjes in het lichaam, die jouw gemoedstoestand, en fysieke toestand, bepalen. Zijn we (ons mechanische lichaam) dan werkelijk vrij? Of zijn wij allen (met onze 'vrije' wil), door al die onderhevigheid, eerder een slaaf? Wel als er slechts fysieke stof is, lijkt mij. Maar ís er slechts fysieke stof? Ik geloof ook in nog IETS, een geest met ziel, (denken en voelen/ een psychische eenheid dus); IETS wat jij waarschijnlijk zelf ook ervaart; en als de geest/ ziel, die (naar mijn mening) tijdelijke met het mechanische lichaam is verbonden, niet meer onderhevig aan het fysieke leven zou WILLEN zijn (en NIETS meer zou WILLEN ervaren), dan zou een geest/ ziel de VRIJE keuze kunnen maken, om er (aan ALLES) een einde aan te maken; áls de geest/ ziel dát zou WILLEN. Daarom ben ik dus van mening, dat (door de geest/ ziel) er wél een 'vrije wil' bestaat, maar wel met vele beperkingen, vele beïvloedingen en vele onderhevigheden...

Het feit dat je die bal ja dan neen de berg afkiepert,daar zit de vrijheid in.Waar die bal uiteindelijk terecht komt heeft misschien weer met de vrije wil van anderen te maken die bijvoorbeeld tegen die bal aanvliegen.

Het is een soort paradox. Je bent vrij om te kiezen wat je wilt, maar je kunt onmogelijk iets anders willen...

"Vraag over vrije wil" "Als je alleen maar gelooft dat het lichaam, inclusief hersenen, niet meer is dan moleculen, atomen, etc,... dan gebeurd alles toch via voorgedefinieerde wetten en zou er geen vrije wil zijn?" Tja, ik zelf ervaar, dat mijn vleeslichaam (het mechanische) onderhevig is aan allerlei facetten, zoals: de gehele kosmische natuur, met wetten, en ALLES wat daarbij hoort; zelfs aan al die stofjes in het lichaam, die jouw gemoedstoestand, en fysieke toestand, bepalen. Zijn we (ons mechanische lichaam) dan werkelijk vrij? Of zijn wij allen (met onze ‘vrije’ wil), door al die onderhevigheid, eerder een slaaf? Wel als er slechts fysieke stof is, lijkt mij. Maar ís er slechts fysieke stof? Ik geloof ook in nog IETS, een geest met ziel, (denken en voelen/ een psychische eenheid dus); IETS wat jij waarschijnlijk zelf ook ervaart; en als de geest/ ziel, die (naar mijn mening) tijdelijke met het mechanische lichaam is verbonden, niet meer onderhevig aan het fysieke leven zou WILLEN zijn (en NIETS meer zou WILLEN ervaren), dan zou een geest/ ziel de VRIJE keuze kunnen maken, om er (aan ALLES) een einde aan te maken; áls de geest/ ziel dát zou WILLEN. Daarom ben ik dus van mening, dat (door de geest/ ziel) er wél een ‘vrije wil’ bestaat, maar wel met vele beperkingen, vele beïnvloedingen en vele onderhevigheden…

Natuurkundige wetten gaan over materiele aspect van de wereld. Materiele aspect van de wereld is nog niet alles. Natuurkundewetten kunnen niet alles verklaren, maar alleen maar dat wat materiele vorm heeft genomen, en wat wij met onze 5 zinstuigen kunnen waar nemen. Je kan theoretisch wel de uitkomst berekenen, maar dát alleen theoretisch. Voor zelf-organiserende-materie in het geheel gelden er geen een van alle theoretische berekeningen. Want er is dan geen input mogelijk, behalve de willekeurige chaos. Berekeningen zijn gebaseed op de input, input is mogelijk gemaakt door observatie van de werkelijkheid, vanuit een bepaalde standpunt. De standpunt is bepalend voor de context en input, die geldt alleen binnen de voorgedefineerde grenzen. Of je ziet de atomen en spreekt over atomen,of je ziet de cellen en spreekt over cellen. Buiten dat grenzen kloppen berekeningen niet. Je kan cellen observeren, of atomen. En niet beide tegelijkertijd, terwijl theoretisch weet je dat dat een en dezelfde zijn. Toch, binnen biologie of bijvoorbeeld psychologie, hoor je niemand spreken over de beweging van de atomen. Als iemand gelooft dat er geen zoiets als bewustzijn, ziel, of hoe je het ook mag noemen, is, dan neemt hij alleen de materiele aspect van de wereld waar. Maar er zijn dingen zat, die niets met de standpunt van de natuurkunde te maken hebben. Werkelijkheid is veel te complex om vanuit één standpunt volledig beschreven te kunnen worden. Technisch gezien, is de muziek ook de beweging van de moleculen van de lucht, die je met je oor waarneemt. En technisch gezien, is een en dezelfde beweging van de atomen door iedereen op dezelfde manier waar moet worden genomen. Maar dat is niet zo. Vanuit de standpunt waarvan je de beweging van de atomen waarneemt, is er ook niets behalve de bewegingvan de atomen. Geen objecten, geen natuurkundige wetten, geen natuurkunde zelf. Geen muziek, geen gedachten, geen gevoel, geen ervaring, geen dualiteit, geen 'ik' geen 'jij' alleen maar de beweging van de atomen. Geen zoiets als vrije wil. Toegevoegd na 19 minuten: Ook geen bal en geen berg :D

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100