Moet je nihilistisch kunnen denken om de evolutietheorie volledig te begrijpen?

Toegevoegd na 21 minuten:
Het is in de categorie filosofie geplaatst, dus graag onderbouwing voor je antwoord.

Toegevoegd na 1 uur:
Om het wat toe te lichten en te verhelderen:

Ik bedoel niet dat je het complete nihilisme als filosofie moet adopteren. Maar dat je in staat moet kunnen zijn om doelloosheid van zaken te kunnen veronderstellen, om de evolotietheorie te doorgronden.

Veel mensen ljken vaak te redeneren dat er een einddoel is waar de evolutie van levend orgasmen naar toe werkt. (Lijkt mij een hele menselijke eigenschap overigens, om ergens doelen aan te verbinden). Maar staat dit het volledige begrip van de evolutietheorie niet in de weg?

Toegevoegd na 1 uur:
Naar aanleiding van jelle's toevoeging:
Misschien is nihilisme een veel te breed begrip. Ik doelde meer op het bepaalde aspecten van nihilisme (doelloosheid, geen betekenis, geen waarden (morele waarden in dit geval))

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Nee, absoluut niet niet. Misschien zelfs wel integendeel. Waarom zou het doelloos zijn als het niet een bepaald vooraf gesteld doel beoogt te bereiken ? Evolutie is niets meer en niets minder dan het zich aanpassen aan veranderende omstandigheden van levensvormen, waarbij soorten kunnen ontstaan, verdwijnen en veranderen. Het doel is voornamelijk : overleven, leven in stand houden. Dat is dan in onze ogen misschien niet per se een hoger doel, maar ik denk dat wij ook niet in de positie verkeren om te kunnen stellen dat onze hoge doelen ook de hogere doelen van de natuur zijn. Ik weet wel zeker dat de natuur andere morele waarden en normen kent dan wij ; wellicht zelfs helemaal geen. Moraliteit is een door mensen uitgevonden waardebepaling waar de natuur ook verder geen invloed op heeft, netzomin als onze normen en waarden invloed hebben op de natuur (hooguit het vernielen daarvan, op de korte termijn, op de lange termijn vernielen we vooral onszelf). Ik weet ook niet of er iets 'volledig' te begrijpen valt aan evolutie. We weten hoe het proces werkt, welke mechanismen daaraan ten grondslag (kunnen) liggen en wat de gevolgen kunnen zijn, en zien het zelfs onder onze ogen gebeuren. Evolutie is een proces, met ongetwijfeld een begin en ergens ook wel een eind, maar voornamelijk een proces, en geen project. Hoewel je er ongetwijfeld een bovennatuurlijke of goddelijke gedachte aan kunt koppelen wiens project het zou kunnen zijn, maar strikt noodzakelijk is dat niet.

Nee, en ik ben in ieder geval een bewijs daarvan.

Nee, en ik zie ook geen filosofisch verband tussen evolutietheorie en nihilisme. Toegevoegd na 26 minuten: Als het leven in zichzelf een doel is, is een metafysisch of goddelijk doel niet noodzakelijk, maar zelfs een doel is niet nodig om het leven als positief te zien. De aanduiding nihilistisch denken waar van geen doel sprake is is zelf een negatieve benadering (waar nihilistisch toch altijd een negatiev klank heeft).

Nihilime: Een ontkenning van elke bestaansgrond van een objectieve waarheid. Een geloof dat het leven eigenlijk zonder zin of doel is. Dit leidt bij deze mensen vaak tot een vernietigingsdrang t.o.v. zichzelf of van de maatschappij Het antwoord nee komt dus snel naar boven. Ongeacht je overtuiging & ideeen omtrend het voortbestaan van je geestlijke zelf na de dood, en dus het doel van het leven. De evolutie theorie beschrijft een mechanisme waarop uiterljikheden & characteristieken op basis van omgevingsvariabelen worden gebruikt om de volgende generatie te selecteren, en hoe dit de genetische samenstelling van een populatie beinvloedt. Dit is later uitgebreid met ideeen over genetische recombinatie waardoor ook nieuwe knemerken ontstaan. Het zegt niets over de zin van het leven. Het geeft ook niet aan dat je alles moet verwerpen wat je weet omhet te kunnen begrijpen. Als je een fylosofische vraag stelt, mag je ook wel iets uitbreiden over de vraag zelf & jouw standpunt, om eerlijk te zijn. Toegevoegd na 20 minuten: In reactie op de toevoeging: Evolutie theorie gaat NIET uit van een einddoel. Dat is een compleet vekeerde benadering, en werkt vooral voor mensen die een opperwezen willen hebben om eea in de wereld te verklaren. Dus.. Ja, je moet doelloosheid kunnen accepteren. Als je dat nuhilisme vindt.. Dan is het antwoord ja.

Nee, het is een theorie. Niet meer dan dat.

Nee, want de evolutietheorie biedt ook een verklaring voor het ontstaan van onze morele waarden: Mensen zijn kuddedieren. Om het leven van de kudde zo succesvol mogelijk te maken dienen we elkaar te helpen. Door te samenwerken bereiken we immers veel meer dan door elkaar tegen te werken. Als mensen elkaar alleen maar zouden tegenwerken, dan zou de mens als soort niet kunnen overleven en snel uitsterven. Het is vaak gehoord argument vanuit gelovige hoek dat "God" ons leven zin en betekenis zou geven. Welnu, plaats het argument van een almacht die alles kan en doet (waar heeft die mensen voor nodig?) eens naast het evolutionaire argument voor onze morele waarden: mensen hebben elkaar nodig. Dat is dus allesbehalve nihilistisch denken. Hieronder nog een mooi filmpje van astronoom Carl Sagan ter illustratie hoe het begrip van onze plaats in het universum juist kan leiden tot een nog hoger moraal: samenwerking op mondiaal niveau.

Hoewel ik niet precies weet wat 'nihilistisch' betekent (en zelfs of het maar een betekenis heeft), antwoord ik toch met: nee. Ik was nog volop aan het ontdekken hoe de wereld in elkaar zat, en of er wel of geen hoger doel aanwezig was, toen ik kennismaakte met de evolutietheorie. Die theorie sprak mij heel erg aan. Vanuit simpele, begrijpelijke uitgangspunten wordt een enorm stuk van de natuur verklaard. Er worden verbanden (daar zijn ze weer) gelegd tussen die uitgangspunten en de natuur zoals wij haar kennen. Plotseling was iets raadselachtigs begrijpelijk geworden. Op het oog losstaande dingen (noem ze puzzelstukjes) werden samengevoegd tot een samenhangend geheel. Prachtig! Ik begreep de evolutietheorie, zag dat ze de wereld beter verklaarde dan alle andere theorieen die ik tot dan toe was tegengekomen. Nihilistisch, wat je daar ook onder moge verstaan, was ik niet. De evolutietheorie heeft misschien wel bijgedragen aan mjin huidige nihilistische opvattingen (als ik die al heb), maar die nihilistische opvattingen waren geen voorwaarde voor het begrijpen van de evolutietheorie. Vandaar dat ik, kort gezegd, 'nee' antwoord op je vraag.

Ik interpreteer het Nihilisme in dit geval van wat ik uit je opmerkingen op kan maken als een doelloze bestaan. Want echt streng Nihilisme gaat veel verder dan dat maar dat bedoel je geloof ik niet. Om antwoord te geven op de vraag het hoeft niet persé. Als je bijvoorbeeld een deïstisch wereldbeeld aanhangt waarin je god ziet als iemand die de blauwdrukken van het universum heeft gemaakt. Die in zijn oneindige wijsheid alle processen op gang heeft gebracht om het universum te maken zoals het nu is. Dan kan je voorstellen dat hij ook in zijn meesterplan een doel heeft voor de mensheid. Niet dat ik hier zelf in geloof hoor maar deze positie bestaat wel. Als je deze positie aanhoud kan je dus de evolutie wel volledig begrijpen maar vooronderstel je wel een bepaalde "doel" van de mensheid.

het leven is cyclisch, er is een zaadje die groeit tot een boom die geeft bloemen die geven fruit waarin is er een zaad... het leven en haar vormen zijn niet helemaal hetzelfde zij is haar vormen maar ze zijn haar niet ongeveer... het leven is tegelijkertijd in de zaad even veel als in de boom als in die bloemen en ook in de fruit en overal is het een en hetzelfde leven en in elke vorm heeft leven al haar vormen, er is een fruit in die zaad dit, geeft geen doel... behalve zich zelf het is cyclisch het hoeft geen reden van buiten zich zelf hebben om te kunnen bestaan het hoeft niets doen voor het bestaan het bestaat gewoon evolutietheorie is een blik op een reeks van deze cycles van zaadje tot zaadje of van boom tot de boom hier is er altijd een oorspronkelijke zaadje en... hoe zeg je dat... volgende generatie wat Nitzsche zei er is geen objectieve waarheid, of doel die we kunnen weten ja, voor ons mensen, natuurlijk er is geen zoiets alles wat we weten is subjectief maar die subjectief *is* er wel nihilisme over het leven in haar geheel over het leven in de zaad én in de boom én in de fruit tegelijkertijd is begrijpbaar maar het is alleen maar een kant van het verhaal doelloosheid, geen betekenis, geen waarden (morele waarden in dit geval) geeft mogelijkheid eigen (subjectieve) doel te stellen, eigen (subjectieve) betekenis aan dingen te geven, eigen subjectieve waarden kunnen ontwikkelen en dit is al op zich evolutionair als het niet degradatief wordt aangepakt Nitsche zelf wou toch evolutioneren tot zn "übermensch" hoe kan hij het doen zonder doel, of betekenis, of waarden?

Ja, als je niet meer denkt verklaar je de dingen zoals ze zijn, lijkt me. Dan zou ik niet eens bij de evolutietheorie uitkomen. Ik zou alles 'simpel' verklaren of niet ...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100