Wie of wat bepaald of iets goed of fout is?

Weet jij het antwoord?

/2500

Meestal doe ik dat. Toegevoegd op 03-06-2009 23:50:42 "Maar ik heb zojuist bepaald dat het woord bepaald in je vraag bepaald fout is geschreven. En dat is niet goed.

Etiquette of wet... En daarin mag je spelen met goed en fout, maar de kern is de definitie bepaalt of het goed of fout is... Dus is een definitiekwestie en geen waarheidskwestie...

Dat word bepaald door de 'normen & waarden' die jij hebt. Als jou als kind altijd werd vertelt dat te laat komen verkeerd is, heb je daar problemen mee. Als jou ouders ook altijd te laat kwamen, niet.

Dat is het geweten; een hersenfunctie die nogal eens verstoord kan. Toegevoegd op 03-06-2009 23:36:28 ....zijn.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geweten
http://www.kennislink.nl/publicaties/de-ro...

Dat bepaalt eigenlijk in grote lijnen de groep, maatschappij, cultuur waarin je leeft danwel bent opgegroeid, in de periode dat je geweten zich ontwikkelt (zo tussen je tweede en je zevende jaar). In die tijd leer je door je omgeving wat als goed of fout bestelmpeld wordt en sla je die gegevens op in je eigen ' databankje' van wat kan en niet kan. Omdat het niet allemaal zo zwart-wit is, en er in de loop van de tijd afspraken (regels, geschreven of ongeschreven) regels bij worden gemaakt waar je wellicht niet eens van op de hoogte was, en je niet alles kunt weten hebben we natuurlijk als samenleving ook bewakers aangesteld die in bepaalde gevallen bepalen wat goed en fout is. Rechters bijvoorbeeld. Sommige - misschien wel voor de hand liggende - zaken zijn vrijwel universeel 'fout' in alle culturen en in alle tijden, zoals moord en incest. Maar op minder cruciale punten kunnen er levensgrote onderlinge verschillen bestaan. In een samengestelde samenleving zoals de onze, kan dat voor grote problemen zorgen, vooral door gebrek aan kennis en communicatie.

Het begrip goed of fout wordt bepaald door de moraal, die op zijn beurt onderhevig is aan evoluties en trends. De kerk heeft hier een zeer grote rol gespeeld om het schuldbeginsel in te brengen. Ongeacht de scheiding van kerk en staat (Locke/Montesquei) is de invloed tot diep in de 20 ste eeuw voelbaar geweest voor de bepaling van goed en kwaad.Denk ook aan de tien geboden (je zult niet doden enz) In de jaren vijftig was heel veel fout op kleinburgelijk gebied: voorhuwelijkse betrekkingen, zelfbevrediging, eten op straat, niet naar de kerkdienst gaan.Waarom : omdat toen de burgerij de moraal beheerste. Nu, in de 21 ste eeuw stellen we een veel grotere tolerantie vast , waarbij het niet altijd duidelijk is wat goed en fout is. Daardoor ontstaat de vraag bij de Wetgever zoveel mogelijk morele normen in wettteksten om te zetten, omdat er veel "zekerheden" verdwenen zijn , oa door de ontzuiling, oa door de mondigheid van de burger oa door de mediatisering.

Je geweten zorgt er voor dat je bepaald wat wel of niet kan. Iets wat bij ieder mens verschillend is. En natuurlijk zijn er wetten/regels opgesteld waar men zich aan moet houden. Dat is bepaald door de regering/rechtbank/wetboek, met de bedoeling dat wanneer we ons er allemaal aan houden, we allemaal fijn kunnen leven. Helaas zijn er teveel (gewetenloze) mensen die alles aan hun laars lappen.

Ons geweten waar wij verantwoording moeten afleggen voor God, want Hij bepaald uiteindelijk wat goed en wat fout was.

Vroeger dacht ik dat je geweten dat bepaalde, maar sinds ik weet dat 'witte sokken' ook fout zijn weet ik dat het door vrouwen wordt bepaald en trek ik me van goed en fout geen fluit meer aan.

je gevoel

Wauw.. heb je effe? Over deze vraag kunnen mensen boeken vol schrijven. Filosofen heten ze, of juristen, of sociologen, etc. Van welk hoor je ut ut liefst? Ik zou je vraag inkaderen.

Mijn geweten, mijn gevoel, mijn (levens)ervaringen.

de wet en kleiner gezien meestal je omgeving oordeelt over de daden die je doet dus uhm de samenleving normen en waarden dus

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100