Wat is waarheid?

Ik stel het bij filosofie dus graag uitgebreide argumentatie. De vraag is simpel: Wat is waarheid? Is het absoluut? Is het subjectief? Misschien nog belangrijker: Hoe kunnen we het verkrijgen? Et Cetera

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Absolute waarheid is datgene waar de mens als sinds "mensenheugenis" naar op zoek is en slechts bij benadering kan vinden. Het wordt empirisch verkregen binnen bepaalde context en referentiekader. Het wordt "vastgesteld" als gevonden waarheid kan worden gebruikt om de toekomst/uitkomst van een gebeurtenis te voorspellen. Een waarheid heeft een beperkte levensduur, namelijk totdat we een betere waarheid vinden die de absolute waarheid dichter benaderd en waar die dus meer of beter kan voorspellen. Subjectieve waarheid bestaat alleen in onze hersenen en is (sub)cultuur bepaald. "Waarheid is de som van twee complementaire halve waarheden" :-)

De definitie van waarheid kent iedereen. Het is datgene dat echt is, wat bestaat, wat geldig is, wat juist is. Het is per definitie absoluut. Mensen presenteren meningen of onwaarheden alleen helaas ook als waarheid, waardoor je begrippen krijgt als "jouw waarheid". Ik vind dit valse begrippen. Ik denk dat waarheid absoluut en objectief is, de verkrijgbaarheid ervan lijkt me een heel lastig punt. Ik ga er vanuit dat de dingen die ik waarneem ook echt waar zijn, helaas zullen we dat nooit helemaal zeker weten denk ik. Je hebt immers zaken als gezichtsbedrog. Maar wanneer meerdere zintuigen mij iets vertellen, bijvoorbeeld zowel mijn zicht, gehoor als mijn tast, dan ga ik ervan uit dat het ook waarheid is. Volledige zekerheid is er nooit, maar wel genoeg zekerheid om er naar te leven.

Als je zonder te denken kunt voelen dat het klopt, dan komt dat door het waarheidsgehalte... hoe minder je hoeft na te denken dat het klopt, hoe meer waar dat het is... Dat voel je zonder tijd, zonder rede... En dat zijn nu de eigenschappen van waarheid, je voelt onmiddellijk dat het klopt, je weet onmiddellijk dat het klopt... Daarmee is de waarheid zo veel sneller dan al het andere... vandaar... En waarheid herkent zichzelf onmiddellijk en perfect... Toegevoegd op 26-05-2009 12:19:56 Oh jee ik vergat nog wat te beantwoorden... Hoe verkrijg je het? Je hebt het al en je bent het nooit kwijt geraakt... Dus verkrijgen is een contradictio in terminis... de vraag is juister als volgt: hoe herken ik het weer in mezelf? antwoord: stop met alle overtuigingen en oude kennis... Toen je nog geen overtuigingen en oude kennis had, toen herkende je de waarheid wel... Dus je moet terug naar daar... klinkt simpel en dat is het ook, maar daar heb je wel veel moed voor nodig, want je moet durven niets, maar dan ook niets te weten... Je moet met lege handen durven te staan... Je kunt het herkennen en zien aan XiniX, die laat zien hoe je dat doet... :-))

A=A, het bestaan bestaat “Existence exists-and the act of grasping that statement implies two corollary axioms: that something exists which one perceives and that one exists possessing consciousness, consciousness being the faculty of perceiving that which exists. “If nothing exists, there can be no consciousness: a consciousness with nothing to be conscious of is a contradiction in terms. A consciousness conscious of nothing but itself is a contradiction in terms: before it could identify itself as consciousness, it had to be conscious of something. If that which you claim to perceive does not exist, what you possess is not consciousness. “Whatever the degree of your knowledge, these two-existence and consciousness-are axioms you cannot escape, these two are the irreducible primaries implied in any action you undertake, in any part of your knowledge and in its sum, from the first ray of light you perceive at the start of your life to the widest erudition you might acquire at its end. Whether you know the shape of a pebble or the structure of a solar system, the axioms remain the same: that it exists and that you know it. “To exist is to be something, as distinguished from the nothing of non-existence, it is to be an entity of a specific nature made of specific attributes. Centuries ago, the man who was-no matter what his errors-the greatest of your philosophers, has stated the formula defining the concept of existence and the rule of all knowledge: A is A. A thing is itself. You have never grasped the meaning of his statement. I am here to complete it: Existence is Identity, Consciousness is Identification. “Whatever you choose to consider, be it an object, an attribute or an action, the law of identity remains the same. A leaf cannot be a stone at the same time, it cannot be all red and all green at the same time, it cannot freeze and burn at the same time. A is A.

Ha, die Anne; Voor mij is waarheid dat waar ik op een bepaalde tijd en plaats van overtuigd ben. Er zullen ook wel uitzonderingen zijn, maar ik geloof niet in een universele onvoorwaardelijke waarheid. Ook gevoel, kennis en ervaring spelen naar mijn idee mee in je beleving van waarheid. Hoe meer wijsheid je vergaart, des te meer waarheid je ervaart.

Waarheid is datgene wat je gelooft dat waarheid is. Als je niet overtuigd bent dat iets de waarheid is, dan is het ook niet de waarheid. Het is dus subjectief, alhoewel we met alle onze individuele waarheden een collectieve waarheid scheppen. Je verkrijgt het niet, het is er.

Ik kan je vraag niet beantwoorden. Ik kan namelijk niet verwoorden wat waarheid is. Veel zaken zijn namelijk waarheid totdat anders bewezen wordt. De platheid van de aarde, de opgegraven 'draken', de ondeelbaarheid van een atoom. Waarheid is voor mij dus niets anders dan iets wat misschien nog een aanvulling of wijziging krijgt, of misschien niet. Dus eigenlijk is waarheid niets anders dan een onwaarheid die nog bewezen moet worden, en zelfs dat is niet altijd waar.

Absolute waarheid bestaat niet. "Ieder zijn waarheid" ligt dichter bij één van die waarheden. De waarheid is wel te benaderen in concentrische cirkels, langzaam, behoedzaam ,kritisch. Niemand kan de waarheid bezitten. We kunnen ze hoogstens vermoeden dat ze bestaat zonder daarom te naief te zijn of te dogmatisch. De zoektocht naar de waarheid is een oefening in het menszijn.

De waarheid is datgene wat werkelijk of echt is. Wetenschappers doen hun best om de waarheid van dingen te bewijzen. De waarheid is echter niet aleen wat bewezen is of geloofd wordt. Sommige waarheid weten we gewoon (nog) niet. Soms verandert de waarheid in onze perceptie. Neem bijvoorbeeld de vorm van de aarde. Voordat Columbus ontdekte dat de aarde rond is, dachten mensen dat de aarde plat was. Zij namen aan dat dit de waarheid was. Ze logen niet, want ze wisten niet beter. Ze spraken dus de waarheid, maar het was niet de waarheid (volg je het nog?) Als je de waarheid niet kent, lieg je niet als je iets beweert waarvan je denkt dat het waar is. Liegen is dus iets anders als niet de waarheid spreken. Het is doelbewust niet de waarheid spreken. We hebben het hier nu over een andere betekenis die gegeven wordt aan waarheid: juistheid. Je spreekt bijvoorbeeld niet de waarheid als je met opzet verkeerde informatie verstrekt. Jouw vraag: 'wat is de waarheid' wordt vaak in relatie gezien tot de vraag over 'de zin van het leven'. Veel mensen zoeken voortdurend naar 'de waarheid' in spirituele zin. Wat is echt? Wat is werkelijk? Wat geeft mijn leven waarde? Tot slot ervaart ieder zijn eigen waarheid. Dit heeft te maken met perceptie en focus. Mensen kunnen vanwege hun verschillende referentiekader een andere kijk op de waarheid hebben.

Bronnen:
http://www.lichaamstaal.nl/waarheid.html

De taal is de plaats waar filosofen de waarheid zoeken. Dit vind ik een mooie uitlating. Daarom verwijs ik naar deze website. Ik vind het prettig om te lezen en kan me in de tekst heel goed vinden.

Bronnen:
www.despinoza.nl/spinoza/artikelen/is-dit-...

Er bestaat geen waarheid, alleen meningen die over het algemeen zijn gebaseerd op gevoelens of waarnemingen. Zet bijvoorbeeld eens 10 mensen naast elkaar en vraag welke kleur is de auto aan de overkant van de straat. Je zult niet 10 dezelfde antwoorden krijgen. Voor de ene persoon is het oranje voor de ander rood en misschien voor iemand die kleurenblind is groen. We kunnen alleen de wereld waarnemen met ons (gelimiteerde) lichaam. Het kan zijn dat andere wezens totaal iets anders zien. Wat is dan waarheid? dat kun je dus niet zeggen, je kunt alleen zeggen wat voor jou als persoon het meest voor de hand liggende is en waar je dus zelf in gelooft. Toegevoegd op 26-05-2009 12:52:51 Oh en als toevoeging, natuurlijk kun je met een apparaatje de kleur van de auto meten en zeggen dat hij op feiten gebaseerd rood is. Maar dan zeg je alleen dat hij rood is volgens de afspraken die wij als mensen hebben gemaakt. Als een vogel er naar kijkt (vogels hebben 4 kegeltjes ipv 3 zoals wij) zal hij iets heel anders zien.

Truth is in the eye of the beholder. Oftewel: hoe ik de wereld zie, is mijn waarheid. Hoe jij hem ziet, is jouw waarheid. Zelfs over de zaken waar we het in eerste instantie allemaal eens lijken te zijn, kunnen er meerdere waarheden zijn. Voor mij is een stoel een stoel, voor mijn vader soms een tafel. Dat is niet om dwars te liggen, maar hij heeft afasie en dan is een stoel soms echt waar een tafel. Voor mij is de waarheid dus niet absoluut, alhoewel veel door wetenschap in de loop der jaren meer absoluut is geworden. En waarheid is subjectief.

De Bijbel is absoluut de waarheid. Jesaja 43:9 Laat al de heidenen samen vergaderd worden, en laat de volken verzameld worden; wie onder hen zal dit verkondigen? Of laat hen ons doen horen de vorige dingen, laat hen hun getuigen voortbrengen, opdat zij gerechtvaardigd worden, en men het hore en zegge: Het is de waarheid. Je kunt het verkrijgen door de Bijbel te kopen of te lezen op internet

Bronnen:
http://www.statenvertaling.net/

In het algemeen wil ik voor waarheid verwijzen naar Plato en zijn vergelijking van de grot: wat wij waarnemen is slechts een afschaduwing van de waarheid. Wat betreft de wetenschap naar Popper: een stelling is waar zolang men geen waarneming heeft gedaan die met de stelling in tegenspraak is. Absolute waarheid is misschien te vinden in de logica en de wiskunde, maar daarbuiten blijft het toch vooral bij benaderingen. Wat wij in het dagelijks leven voor waarheid verslijten is toch vaak een waan; iedereen mag er een hebben zolang hij maar in het achterhoofd houdt dat het zijn strikt persoonlijke waan is. Toegevoegd op 26-05-2009 14:22:48 Wetenschappelijke 'waarheid' verkrijgt men door studie, twijfel en speculatie gevolgd door 'trial and error'. Dagelijks leven waarheid door opvoeding, twijfel, communicatie en bevindingen (de harde, weerbarstige werkelijkheid waartegen wij onze kop stoten).

Ik denk dat waarheid een absolute, universele theorie is, waarbij alles verklaarbaar wordt. Alle antwoorden op alle vragen. Alle dingen vallen op zijn plek. Ik denk dat het in het geval van absolute waarheid niet meer subjectief is. Nu is het dat wel. Voor iemand is God het antwoord op al zijn/haar vragen en daarmee zijn/haar waarheid. Daarom heet dat een geloof. Een geloof is waar je je goed bij voelt, maar waar je momenteel althans niets verstandelijks kunt bewijzen. Wat volgens jou het meest dichtbij de waarheid ligt. Nu de absolute waarheid er niet is, kun je niets meer dan geloven (dat we van de apen afstammen of door God zijn geschapen, etc). Er zijn vele geloven, daarmee is 'de waarheid' zoals elk geloof die momenteel schept subjectief. Ikzelf geloof niet dat wij ooit de waarheid tegenmoet zullen komen. Of liever, ik hoop van niet. Wat als de waarheid zich aandient? Dan weten we het.. waarom we hier zijn, wat we nog allemaal moeten, wat ons nog overkomt, ik geloof zelfs dat daarmee de gehele polariteit verdwijnt, goed en kwaad. Weg spanning, weg uitdaging. Lijkt me niets. Ik geloof dan ook niet dat dat ooit gebeuren zal. Een mens is erop gebouwd om te leven met polariteit en heeft het nodig. Net als geloof (ook als je niet in hogere machten geloofd maar in logica) Ok, als het gebeurt denk ik dat we er niet mee om kunnen gaan. Maarja, je ziet, ook op een antwoord over de waarheid kan een mens niet anders dan praten over hetgeen waar hij/zij in gelooft. Toegevoegd op 26-05-2009 21:09:23 Er is een man in Engeland, Tony Parsons, die zegt dat we nu in alle waarheid leven die er maar kan zijn. Hij schreef een, voor in nederland zeer moeilijk verkrijgbaar boek, The open secret (nee, niet the secret van Rhonda Byrne). Een goed boek voor iedereen die gelooft dat waar we nu zijn de absolute waarheid is. Meer dan dit zou er niet zijn volgens hem. Wat is is, wat is kan niet niet zijn; zei Parmetheus ook al (filosoof way back in time).

Waarheid heeft voor iedereen een andere betekenis.Voor de meeste mensen is waarheid wat waarneembaar is. Dat noemen we dan realiteit.De realiteit wordt door iedereen anders waargenomen.Soms zijn de verschillen groot, soms gaat het om kleine nuances. Anderen zullen zeggen dat achter de realiteit een veel grotere spiritule waarheid schuilt.Het geloof is voor hen de grootste waarheid. In de wetenschap is waarheid iets wat door verschillende bronnen is waargenomen en bevestigd.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100