Waarom gaan we van de regelmaat van de natuur uit?

Uitleg:
Deze vraag heeft onder andere de filosofen Hume en Russell bezig gehouden. Zij stelden dat er geen god was, maar met hun analytische geest kwamen ze met dit probleem. Als er namelijk geen god is, waarom geldt die regelmaat dan? Wie onderhoudt alles? Je zou kunnen zeggen dat de toekomst altijd geweest is zoals het verleden in het verleden [denk na!], maar dan ga je uit van datgene wat je wilt bewijzen.

Een paar voorbeelden hierbij:
- Waarom kookt water morgen onder dezelfde omstandigheden als vandaag?
- Waarom gaat men ervanuit dat de zwaartekracht volgende week op dezelfde manier op een steen werkt als nu?

Bij het sluiten van de vraag:

Het blijkt uit jullie antwoorden dat er eigenlijk helemaal geen vaste grond is om dit aan te nemen, wat dus impliceert dat het een zeker 'geloof in constantheid' vereist. Wetenschap en geloof zijn dus geen tegengestelden, zoals vaak wordt beweerd, maar elkaars aanvullingen.

Dankjulliewel voor jullie antwoorden. Het heeft me tot nieuwe inzichten gebracht :).

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het befaamde inductieprobleem van Hume. Er zijn door filosofen meerdere oplossingen bedacht om dit probleem op te lossen. Ik maak hier gebruik van 2 bekende filosofen die dit probleem hebben opgelost Kant en Popper. Kant: Kant heeft een vrij ingewikkelde oplossing gevonden dus die probeer ik kort maar duidelijk uit te leggen. Aller eerst maakt Kant onderscheid tussen de wereld zoals die is en hoe het aan ons voordoet. Van de wereld zoals die is kunnen we geen kennis krijgen. Maar de wereld zoals het aan ons voordoet daar hebben we een soort mechanisme nodig. Alles dat bij ons binnenkomt via de zintuigen wordt door deze machine gehaald aller eerst wordt de informatie samengevoegd. Daarna wordt het in een vorm gevoegd waardoor het voor ons begrijpbaar is. Dit wordt gedaan door de 12 categorieën van het verstand. Als we dus een zintuiglijke waarneming doen koppelen we het automatisch aan een van deze 12 categorieën een van deze categorieën is causaliteit oorzaak en gevolg. Kort gezegd draait Kant alles om. Hume zegt wie zien A dan B dat en daar leggen we een verband bij maar we weten niet of dat verband klopt en zich in de toekomst manifesteert. Kant zegt We zien B, B kan niet anders in ons menselijke verstand worden waargenomen dan dat er ook een oorzaak voor is. (verhaal van de 12 categorieën) Popper: Popper is de bekendste wetenschapsfilosoof. Hij heeft het falsificatie criterium opgesteld. Hij beweerde iets is een wetenschap niet als we kunnen bewijzen dat het wel zo is. Maar als het mogelijk is een manier om het gene te ontkrachten. Als we het via een test niet kunnen ontkrachten is het enkel waarschijnlijker. We verwerpen steeds meer theorieën waardoor uiteindelijk de sterkste over blijft. Hij ziet kennis dus niet als een inductief proces. Hetgeen wil zeggen ik zie A dan B een paar keer dus zal het in de toekomst ook gebeuren. Hij ziet kennis als een deductief proces. Het geen wil zeggen je hebt de theorie A dan B je besluit het te testen. Het is waarschijnlijk tot je iets anders ziet dan B na A. Zo krijgen we steeds sterkere theorieën en de sterkste theorie blijft over. Ik hoop dat ik het een beetje helder heb uitgelegd. Zo niet laat het horen ;-)

- Omdat er vele metingen zijn gedaan die aantonen (binnen acceptabele foutmarge) dat de natuurkundige constanten constant zijn. - Omdat er niet valt te plannen in een wereld waarin je hier niet van uit kunt gaan. Ja, morgen kan alles anders zijn, dat zal ik niet ontkennen (geen enkele oprechte wetenschapper zal dit als je de vraag direct stelt). Maar daar kan ik me niet op voorbereiden. Bovendien ik acht de kans heel klein, omdat wat ik tot nog toe heb meegemaakt aangeeft dat de natuur regelmatig werkt. De reden waarom gezegd wordt dat de constanten constant zullen blijven is omdat er nog geen enkele meting is gevonden waaruit blijkt dat hier verandering in zit. Mocht het veranderen, dan zal ik mijn wereldbeeld bijstellen, geen probleem. Maar tot die tijd ga ik er gewoon vanuit dat alles blijft zoals het is.

Heel veel zaken zijn regelmatig, de seizoenen, opkomst en ondergang van de zon, omloop der planeten, eb en vloet, de wetten uit de diverse disciplines, zwaartekracht... Dat is allemaal regelmatig... Maar gemiddelden zijn dat niet, zeker niet lopende gemiddelden... Godfried Bomans zei eens... Een statisicus die niet kon zwemmen liep door een rivier van gemiddeld één meter diep... Maar hij verdronk... Wetten zijn per definitie reproduceerbaar, anders kon er geen predicaat wet aangeknoopt worden... Het onderhoudt zichzelf... En als je eens wist hoeveel van toevallige getallen alles aan elkaar hangt... In de deeltjesfysica zijn er een dertigtal constanten, zoals er de lichtsnelheid er een van is... En als de lichtsnelheid een klein beetje anders was, dan zeg het hele universum er helemaal anders uit... Als de zwakke aantrekking tussen de kernen in het atoom net even kleiner was en je sprong op je fiets dan zou je in de grond wegzakken bijvoorbeeld... God is playing dice... Maar hij heeft nu wel pauze genomen en laat alles zo als het is...

Als de natuur niet zo regelmatig (beter woord: voorspelbaar) zou zijn, zouden wij niet bestaan. Het feit dat wij bestaan, impliceert daardoor dat de natuur voorspelbaar is, en zich morgen net zo gedraagt als vandaag - of zich vandaag net zo gedraagt als gisteren, dat is natuurlijk hetzelfde. Als je het op die manier bekijkt, is het vergelijkbaar met "is het niet stomtoevallig dat wij wonen op de enige bewoonbare planeet in de verre omtrek". Nee, da's niet stomtoevallig - even nadenken en je weet waarom. Om dezelfde reden is het een noodzaak dat de natuur voorspelbaar is - ook dat volgt uit ons bestaan.

Het heeft niets met een god te maken. Het zijn de wetten van de natuur. Het geheel zorg voor alles. Maar de mens zorgt alleen voor zichzelf.

Wij gaan van de regelmaat van de natuur uit omdat we haar zo beleven. Ik ben het wel met Anne eens wat betreft Popper en Kant en ook ik ga er van uit dat het water morgen bij 1 bar bij 100 graden Celsius kookt, maar in de eerste plaats zijn mensen wezens die overal structuur in willen zien. We zien nog structuur in ruis op een beeldscherm en om die reden hebben we natuurwetten ontdekt. Als de natuur minder regelmatig was zouden we nog regelmaat ontdekken; zo zijn we geprogrammeerd.

Als je er moeite mee hebt dat de natuur complex is en toch regelmatigheden bevat en je niet in god wilt geloven, zou je eens naar de leer van het intelligent design kunnen kijken. "Er bestaan natuurlijke systemen die niet voldoende kunnen worden verklaard in termen van ongeleide natuurlijke krachten en die eigenschappen hebben die we in elke andere omstandigheid aan intelligentie zouden toeschrijven." Ik denk zelf niet dat er intelligentie achter de natuur zit, maar geloof meer in de natuurwetten het overleven van levensvormen met aangepaste eigenschappen. Toch is het een interessante theorie.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Intelligent_design

Ik vind het een moeilijk te beantwoorden vraag, maar ik ga het proberen: Wellicht omdat alle voorwaarden telkens gelijk blijven. De wereld is op korte tijd niet onderhevig aan veranderingen. Veranderingen die ertoe leiden dat de natuur zoals wij die momenteel zouden beschrijven in al zijn eigenschappen zou meeveranderen. Water kookte gister onder dezelfde omstandigheden als vandaag. Alleen bij een hevige verandering op aarde (denk aan luchtdruk oid) zal water morgen op een ander moment kookpunt bereiken dan de dag ervoor. Zolang mensen niet verrast worden met veranderingen op aarde zullen zij ervan uitgaan dat alle handelingen, hoe bewust of onbewust zij die uitvoeren, gelijk blijven. De natuur is voorspelbaar omdat hij in een mensenleven geen schokkende verandering doormaakt, hooguit in decenia of nog langer, maar dat maken we in een mensenleven niet mee. Ik denk wel dat er veranderingen zijn, maar we meten nog niet zo lang alles zo wetenschappelijk. En die dingen die nog nooit veranderd zijn horen bij de eigenschap van de aarde. Net zoals een mens dus.. Hij'/Zij heeft een DNAsamenstelling waar je niets aan verandert er waar je dus vanuit kan gaan. En hij/zij heeft een gedrag dat wel met leeftijd verandert, maar dat zo geleidelijk gaat dat het als natuurlijk wordt ervaren. Zelfs de aarde gedraagt zich best ok.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100