Waar komt ATP in de donkerreactie vandaan?

In mijn Binas staat dat bij de donkerreactie van fotosynthese, eerst 12 ATP wordt omgezet in 12 ADP, en later in de cyclus nog eens 6 ATP wordt omgezet in 6 ADP. Het is mij niet duidelijk waar die (in totaal 18) ATP moleculen vandaan komen.
Ik weet dat er ATP wordt gevormd in de voorafgaande lichtreactie (hoeveel?), maar dit zijn toch niet genoeg ATP moleculen voor de donkerreactie?

Ik hoop dat iemand mij kan helpen! Dank u wel!

Weet jij het antwoord?

/2500

In feite gaat het er om dat een plant , zonder licht , net als een dier een energieomzetting behoeft om te leven en te groeien. Tijdens licht maakt de plant dus de nodige ATP aan en dat wordt in het donker terug getransformeerd in ADP + de vrijgekomen energie. Dit gebeurt in stappen en is mogelijk daarom in het Binas niet -als reactie- kloppend gepresenteerd omdat het van elkaar losstaande processen zijn. Toegevoegd na 6 minuten: Overigens, wordt -bij voldoende licht en andere randvoorwaarden zoals o.a. water temperatuur , CO2 en oa stikstof(uit de grond)- echt voldoende ADT omgezet in ATP, anders stond er geen plant meer. In wezen geeft Binas hier alleen zeer beknopt hoofdprocessen weer, de biochemische achtergrond in veel ingewikkelder en daar word -logisch - even niet op ingegaan. Anders zou het Binasboekje niet te tillen zijn. Toegevoegd na 6 dagen: Op zich gebruikt de plant natuurlijk ook zelf energie wanneer het zonlicht, water en CO2 omzet in suiker, voor onderhoud, om te groeien en talloze andere (biochemische) processen. De zonne-energie zorgt er echter voor dat de plant op winst komt, er wordt meer energie opgeslagen dan verbruikt wanneer de plant voldoende licht vangt en de andere factoren gunstig genoeg zijn. Dat valt echter buiten het bestek van de vraagstelling

In plaats van donkerreactie zou je de reactie lichtonafhankelijk moeten noemen. De omzettingen kun je in de bron vinden. In feite vinden in een plant steeds min of meer continu plaats, behalve natuurlijk de lichtreactie, die door de hoeveelheid geschikte fotonen wordt beperkt. Bepaalde enzymen worden wel wat meer of minder gemaakt,(zie korte dag en lange nacht planten. Je kunt de plant misschien het best vergelijken met fabriek die draait op perslucht. 's Avonds gaat de stroom (licht) eraf, maar verder gaat alles gewoon door, de generatoren blijven stroom maken, aangedreven door het product en d Toegevoegd na 9 uur: De suikers die overdag gemaakt zijn worden afgebroken (net zoals overdag ook de afbraak van die suikers gewoon doorgaat. Die afbraak levert weer ATP op. Uiteindelijk zijn al die processen continu aan de gang en is het alleen de concentratie aan substraat en enzym die bepaalt wat er uiteindelijk gebeurt. Licht (fotonen) zou je voor het gemak als substraat kunnen beschouwen voor de lichtreactie. De Calvincyclus (donkerreactie) draait om het vastleggen van CO2 en belangrijk zijn CO2 concentratie en Rubisco. De fenomenen die ontstaan door de afwisseling van dag en nacht hebben invloed op het fytochrooom en bepalen het bloeien van planten, het vastleggen van voedsel, herfstbladeren, vergaan van waterplanten en dergelijke. Ook de productie van chlorofyl heeft licht nodig, terwijl de afbraak altijd doorgaat. De donkerreactie is echter iets van de zeer korte termijn, de verschuivingen door het jaar zijn lange termijn veranderingen, veroorzaakt door wisselende concentraties aan plantenhormoon en substraat. Er is geen centraal commandocentrum in de plant, het is meer de som van alle processen die bepaalt wat de plant op een bepaald moment aan het doen is.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100