Waarom leren we maar 5 zintuigen?

Ik ben bekend met 9 zintuigen, maar op school heb ik altijd te horen gekregen dat we er 5 hebben (zicht, gehoor, reukzin, tastzin en smaakzin), maar buiten die zijn er ook nog thermoceptie (temperatuur), nociceptie (pijn), evenwichtszin en proprioceptie (beweging/stand van het lichaam).

Waarom leert nagenoeg iedereen op school enkel de 5 die ik als eerste noemde, en worden de andere 4 weggelaten?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Andere GV'ers gaan in in de kwestie van de definitie van wat een zintuig is, en ik lees al dat je weet dat er in feite meer dan 5 zintuigen zijn, dus dat ga ik niet nog eens herhalen. Daarnaast heb je een historische reden, die afstamt van Aristoteles, die de 5 "basis zintuigen" definieerde. Sindsdien worden deze steeds geciteerd in de basisboeken, en het is onwijs moeilijk om verandering hierin te brengen. Het punt is dat je wat lastiger kan uitleggen aan een basisscholier dat er andere zintuigen zijn buiten de zintuigen die zo'n klein kind makkelijk kan herkennen en zelf ervaren. Over zien, horen, proeven en ruiken hoef ik je niet te overtuigen, hoop ik. De vraag is dus waarom krijg een kind niet aangeleerd dat het tastzin gesplitst kan worden in meerdere: temperatuur, druk en pijn. Het antwoord is simpel: omdat dit te ingewikkeld is voor een klein kind. Mijn eigen kind heeft dat van mij geleerd, maar toen ik hetzelfde probeerde uit te leggen aan twee andere kinderen van de klas (toen in groep 3) was dat behoorlijk hopeloos. Eerst moet je uitleggen wat "druk" is, en toch, zonder een beetje uitleg over het bestaan van zenuwen, zenuwbanen en het verwerken van de signalen, krijg je het niet écht goed uitgelegd... en dan maar om niet te beginnen over het evenwichtszin en proprioceptie! Dat krijg je bij een klein kind in die leeftijd écht niet uitgelegd. Wat ik wel denk, is dat het complete uitleg wel wat eerder zou kunnen. Ik weet niet meer precies op welk moment ik dat geleerd heb in een klaslokaal, maar waarschijnlijk pas op de middelbare school, terwijl ik denk dat een kind in groep 5-6 al prima in staat is om dat te begrijpen. De vraag is natuurlijk of dat ten koste moet gaan van andere kennis. Misschien zou het volstaan met een oppervlakkig uitleg waar alle zintuigen slechts genoemd worden, maar dat vind ik niet echt handig: als je iets uitlegt aan een kind, moet het in staat zijn om te begrijpen hoe het werkt.

Er is onder neurologen geen algemene overeenstemming over de definitie van een zintuig. Dit betekent dat het aantal erkende zintuigen afhangt van welke definitie men hanteert. Schoolboeken noemen vaak enkel de vijf klassieke gewaarwordingen zien, horen, proeven, ruiken en voelen, als benoemd door Aristoteles. Toegevoegd na 1 minuut: Het is dus eigenlijk gewoon een kwestie van verschillende definities. Thermoceptie en nociceptie kan je natuurlijk ook onder de tastzin scharen.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zintuig

Een zintuig is een gespecialiseerd orgaansysteem dat een organisme in staat stelt tot perceptie van bepaalde voor het zintuig specifieke stimuli. Eenvoudiger gezegd is het een orgaan dat een mens of dier de mogelijkheid geeft een bepaald gedeelte van de werkelijkheid waar te nemen. De zintuigen zijn belangrijke studiegebieden van de neurowetenschappen en de cognitieve psychologie. Er is onder neurologen geen algemene overeenstemming over de definitie van een zintuig. Dit betekent dat het aantal erkende zintuigen afhangt van welke definitie men hanteert. Schoolboeken noemen vaak enkel de vijf klassieke gewaarwordingen zien, horen, proeven, ruiken en voelen, als benoemd door Aristoteles. Zintuigen zijn weliswaar betrokken bij gewaarwordingen, maar niet identiek aan die gewaarwording. De gewaarwording is een bewuste interpretatie van de signalen van een zintuig, die eerst door allerlei neurale circuits gemodificeerd zijn, voordat ze de met het bewustzijn geassocieerde hersengedeeltes in de cortex bereiken. Een fysiologische definitie van een zintuig is: "Een systeem met sensorische cellen die reageren op een specifieke vorm van fysische energie en dat overeenstemt met een bepaalde regio (of groep van regio's) in de hersenen waar de signalen ontvangen en verwerkt worden." De eerste vier: gezichtsvermogen, gehoor, reukzin en de smaakzin vormen samen de speciale zintuigen. Voelen kan men onderverdelen in drie aparte zintuigen, alle drie voornamelijk gelegen in de huid. Dit zijn tastzin (aanraking/druk), thermoceptie (warmte en kou) en nociceptie (pijn). Deze drie vormen de somatische zintuigen. Daarnaast heb je dus nog het evenwichtszin en proprioceptie Rondom de neurologische kern is vaak ook een arrangement van allerlei ondersteunende weefsels aanwezig, zoals slakkenhuis, ooglens, die het zintuig in staat stellen meer gedetailleerde en ruimtelijke informatie te verzamelen. Deze weefsels worden vaak ook tot het zintuig gerekend. Het smaakzintuig is een uitzondering op de andere omdat het neurale gedeelte reageert op veranderingen in receptorcellen, die geen deel uitmaken van het neurale systeem.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zintuig

Omdat je de andere 4 kunt onderbrengen bij de 5 andere. Temperatuur en pijn kun je allebei waarnemen via het orgaan "de huid", de rest doen de hersenen. Doe de test. Neem drie kommen met water, ijskoud, kamertemperatuur en warm. Steek uw hand in het warm water en wacht eventjes. Steek nu uw hand in het water bij kamertemp. Het water op kamertemperatuur zal nu koud aanvoelen. Herhaal dat nu met het ijskoude water en het water op kamertemperatuur zal nu warm aanvoelen. Dus warmte, koude en pijn zijn signalen die onze hersenen uitzenden Nadat ze signalen hebben ontvangen van onze huid. Daarmee kan je dit onderbrengen bij de tastzin (iets voelen wat ook koude en pijn is) Evenwichtszin en proprioceptie (beweging/stand van het lichaam), wordt geregeld in het oor. Robby BB

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100