Hoe kon de oerknal ontstaan?

Als de oerknal de oorsprong is van alles (volgens evolutiegelovigen), waar komt dan de materie vandaan die nodig was voor die knal?
Of geloven evolutionisten tóch in 'iets uit niets'?

Het gaat me vooral om de materie die nodig was voor de oerknal. Waar kwam dát vandaan!?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De oerknal is een leken woord voor het moment waarop alle opgehoopte energie (verondersteld uit een bepaalde dimensie, stringtheorie) zich heeft omgevormd tot materie (onze dimensie). Dit volgens het principe dat Einstein heeft uitgewerkt E=MC(kwadraat). Er was dus zeker geen materie nodig voor de Oerknal, maar wel heel veel energie. Evolutie'gelovigen' (eigenlijk EvolutieTheorici, het is geen 'geloof'), zijn mensen die het empirisch bewijs volgen dat blijkt uit de genetische en fysieke ontwikkeling van diersoorten. Zoiets als rekenen: 2 = 2 x 1 en 1 + 1, doe je daar 1 bij, krijg je 3. Als je 3 hebt en je weet dat 1 + 1 = 2 en je weet door 1 erbij je op 3 komt, dat je dus met nog eens 1 erbij op 4 komt. Terugrekenend (Evolutie is ontwikkeling van 4 uit 3 uit 2 uit 1), gaat men uit van natuurwetten. Zowel bij het dierenrijk (waar in tegenstelling tot Christelijk-, Katholieke en Islamitisch gelovigen, de Darwinisten wel geloven dat wij als mens ook onderdeel van zijn), als de ontwikkeling en uitdijing van materie, wordt gekeken naar natuurwetten en mogelijkheden tot reproductie van situaties en effecten. Om dus je vragen 1 op 1 te beantwoorden aan de hand van de bovenstaande aanvullende informatie: Hoe kon de oerknal ontstaan? - Door de plotselinge omzetting van veel energie in materie (God's geest naar materie? wie weet). Waar komt de materie vandaan die nodig was voor die knal? Uit een zeer hoge densiteit van energiedeeltjes die door een fusie tot materie zijn omgezet (kernfusie, LHC) Of geloven evolutionisten toch in 'iets uit niets'? Het 1 sluit het ander niet uit. Ook het aanhangen van de evolutietheorie hoeft geloof niet te ontkennen (helaas gebeurt dit andersom iets sterker). Waar kwam dat vandaan!? De materie en/of energie die de oorzaak van het onstaan van ons universum en daarmee onze realiteit is, is een van de grote mysteries tot op de dag van vandaag. Kunnen geloof in een god en de oerknal/evolutietheorie hand in hand gaan? Ik denk van wel. Het is echter afhankelijk van hoever je durft los te laten van het idee dat een van beide het absolute antwoord is. Wie zegt dat de knal niet van een god afkomstig is, wie zegt dat god niet alleen de aarde binnen deze realiteit heeft geschapen aan de hand van de tellende wetten (alwetend tenopzichte van ons, maar wellicht ook slechts een 'entiteit' binnen deze realiteit). Zolang de vraag gesteld mag en kan worden, zit het nog dik voorelkaar in ons universum.

volgens de wetenschappers is de oerknal een moment dat alle massa van ons heelal met oneindige dichtheid de grootte had van een speldeknop. de tijd was nul. er was dus nog geen tijd en geen ruimte. het is een dimensie (of juist geen dimensie) die wij als mens niet kunnen voorstellen, omdat het nu nergens meer voorkomt in het ons omringende. een zinnig antwoord is derhalve niet te formuleren.

Oerknal of Big Bang is de populaire benaming van de kosmologische theorie die op basis van de algemene relativiteitstheorie veronderstelt dat 13,7 miljard jaar geleden het heelal ontstond uit een enorm heet punt met een oneindig grote dichtheid, ofwel een singulariteit. Tegelijkertijd met de oerknal zouden ruimte en tijd zijn ontstaan. De theorie is onder meer gebaseerd op de waarneming van het voortdurend uitdijende heelal, in het bijzonder de roodverschuiving van de spectraallijn en van licht van verre sterrenstelsels, het dopplereffect. De algemene relativiteitstheorie is op dit punt echter nog niet volledig aangezien het idee van een oneindig grote dichtheid strijdig is met de fundamentele wetten van de natuurkunde. Dit was aanleiding voor de hypothese dat er een oerknal is geweest. In het verre verleden hebben de sterrenstelsels dus niet alleen dichter bij elkaar gelegen, maar bovendien is de uitdijing begonnen met een oerknal. Aan het begin van de oerknal was het hele heelal geconcentreerd in een enkel punt met oneindige dichtheid. Dit punt noemt men een singulariteit. De eerste theorie van het heelal dat met een geweldige explosie uit een oeratoom moet zijn ontstaan, werd in 1931 geformuleerd door Lemaître. Lemaître kwam ook tot een bijna juiste schatting van het moment waarop het heelal zou zijn ontstaan: ongeveer 15 miljard jaar geleden.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oerknal

Degene die hier het goede antwoord op geeft, kan zo in Oslo z'n Nobel Prijs ophalen. Maareh... De tijd en ruimte die we kennen zijn tijdens de oerknal ontstaan. De vraag wat ervoor bestond is dus irrelevant. Tijd bestond toen nog niet. Wij zijn voortgekomen uit dit heelal en zijn derhalve gebonden aan haar regels. Je kunt natuurlijk van alles gaan speculeren. Mijns inziens is dat speculeren over de oorsprong de bron van allerlei religies. Proberen te verklaren wat niet te verklaren valt...

Er zijn verschillende theorieen, maar het is moeilijk na te gaan hoe een oerknal ontstaan is. Als alle materie uit één punt ontstaan is betekent dat dat theoretische punt een oneindig hoge dichtheid heeft, op een manier dat huidige natuurwetten niet gelden. De LHC deeltjesversneller probeert onderzoek te plegen om verklaringen te vinden. Een van die onderzoeken is om het Hux deeltje te vinden. Dit zou een fenomeen zijn die materie massa geeft. Vanuit een bepaald punt zou er een golf door de ruimte heen gegaan zijn die de elementairste deeltjes massa heeft gegeven. Energie zou gecondenseerd zijn in massa. Waar de golf vandaan komt is natuurlijk ook een raadsel. Een mooie theorie zelf vind ik dat 2 dimensievlakken (snaarvlakken) elkaar hebben aangeraakt waardoor ripple ontstaan is.

Ten eerste, de evolutietheorie is GEEN geloof. De evolutietheorie heeft ook niets te maken met de oerknal. Evolusionisten "geloven" niet in iets uit niets maar in evolutie van de soorten (The origin of spices: Darwin) De oerknal is de populaire benaming van de kosmologische theorie op basis van de algemen relativiteitstheorie die er van uitgaat dat het heelal 13,7 miljiard jaar ontstond uit een enorm heet punt met een oneindige grote dichtheid Voor meer uitleg zie bron

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oerknal

Goed beschouwd is allles op natuurkundige en daarna ook Darwinistische wijze te verklaren vanaf een fractie van een seconde NA het allereerste begin van de oerknal. Alleen dat allereerste moment, dus t=0, daar is gewoon niets over bekend. Helemaal niets. Dus ruimte (onbeperkte ruimte:) ) voor filosofie-en en al zeker religie-en. Op dit _ene moment_ is, zelfs wetenschappelijk, NIETS te bewijzen of te verklaren. Speculeren erover is heel mooi en leuk. En tevens niet erg zinvol, want _niets_ is te ondersteunen met bewijsvoering.

Mogelijk was er voor de oerknal een oneindig geordende structuur van materie, ik stel het mezelf maar even voor als bijvoorbeeld een bos met bomen. Op een gegeven moment ontstaat er een vonkje en het vuur verspreid zich door het bos, in het begin is het vuur nog klein en de snelheid van de verspreiding niet heel groot, maar naarmate de kring van het vuur steeds groter wordt gaat de verspreiding steeds sneller en omdat de structuur oneindig is blijft de versnelling aanhouden. Oerknal is misschien niet de juiste bewoording maar deze is nog steeds aan de gang. En binnen deze zee van vuur ontstaat een vacuüm of wel leegte. Omdat de oerknal nog steeds bezig is wordt er ook nog steeds aan het ons bekende ruimte getrokken. Daarom breidt het universum nog steeds versneld uit. De resten van de verbranding hebben in de loop der tijd ons universum gevormd zoals wij dat nu kennen. Willen we weten waar de oerknal begonnen is dan moeten we zoeken naar de plek in het universum waar de uitdijing van het heelal het minst is,

Voor de oerknal was er een zwart gat dat evenveel materie bevatte als een heel universum. Door neerstorten van materie die om het zwarte gat draaide bereikte temperatuur en druk in de kern van het zwarte gat de kritieke waarde waardoor de reactie voor de oerknal ontstak. De ruimte is oneindig groot, ons universum is daarin de straling en de materie die door de oerknal de ruimte in geslingerd werd. Omdat de ruimte oneindig groot is, is het logisch dat er oneindig veel universums zijn. Er komt steeds materie samen zodat oerknallen blijven optreden. zie ook: http://oerknal.info Voor de oorsprong van materie, zijn er In principe twee mogelijkheden: 1. De materie is op een bepaalde manier ontstaan en kan verdwijnen 2. De materie is er altijd geweest en zal er altijd blijven. Vanwege de wet van behoud van energie is mogelijkheid 2 de juiste. De wet van behoud van energie betekend dat energie niet uit het niets kan ontstaan en niet kan verdwijnen. Volgens E=mc^2 kan materie in energie omgezet worden en omgekeerd. Even als het onmogelijk is een perpetuum mobilé te maken, is het onmogelijk dat materie uit het niets ontstaat. Het betekent ook dat als we terugkijken, dat er een oneindige tijd verstreken is en als we vooruit kijken, dat er nog een oneindige tijd gaat komen. En dit is waar voor ieder tijdstip.

Bronnen:
http://oerknal.info

De oerknal heeft al vaker plaatsgevonden, mijn theorie is dat een enorm sterk zwart dat nog veel meer materie opgezogen heeft, veel groter en zwaarder is dan ooit gezien. zoiets verliest kracht na miljarden jaren aangezien het heelal nog nieuw is hebben wij zoiets nog nooit gezien. Als het krimpt worden alle eerst opgezogen materie tot elkaar samen geduwd. Tot er niet meer genoeg kracht is om deze bij elkaar te houden. vind er een explosie plaats waar materie allerlei kanten op gaat. Dit verklaart ook waarom veel sterrenstelsels verschillend zijn. De materie zou bij zo'n explosie niet eerlijk verdeeld worden. Geen speciale bron. Anoniem persoon

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100