Hoeveel asteroïden zijn er in de asteroïdengordel?

Er zijn er van 1 km doorsnede en ook van een paar meter dus er zijn er redelijk veel.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Wetenschappers schatten tussen de 700000 tot 1,7 miljoen asteroïden zijn in de gordel Bron US wiki Toegevoegd na 5 minuten: In tegenstelling tot de populaire verbeelding, de asteroïdengordel is meestal leeg. The asteroids are spread over such a large volume that it would be improbable to reach an asteroid without aiming carefully. De asteroïden zijn verdeeld over een dergelijk groot volume dat het onwaarschijnlijk zou zijn om een asteroïde te bereiken zonder het oog zorgvuldig. Nonetheless, hundreds of thousands of asteroids are currently known, and the total number ranges in the millions or more, depending on the lower size cutoff. Toch zijn honderdduizenden asteroïden momenteel bekend, en het totale aantal reeksen in de miljoenen of meer, afhankelijk van de grootte van lagere cutoff. Over 200 asteroids are known to be larger than 100 km, [ 36 ] while a survey in the infrared wavelengths shows that the main belt has 700,000 to 1.7 million asteroids with a diameter of 1 km or more. [ 37 ] The apparent magnitudes of most of the known asteroids are 11–19, with the median at about 16. [ 38 ] Meer dan 200 planetoïden waarvan bekend is, groter zijn dan 100 km [36] , terwijl een enquête in het infrarode golflengten blijkt dat de belangrijkste band meer heeft 700.000 tot 1,7 miljoen asteroïden met een diameter van 1 km of. [37] De schijnbare magnitudes van de meeste van de bekende asteroïden zijn 11-19, met de mediaan op ongeveer 16. [38] The total mass of the asteroid belt is estimated to be 3.0×10 21 to 3.6×10 21 kilograms, which is just 4% of the Moon . [ 1 ] [ 2 ] The four largest objects, Ceres , 4 Vesta , 2 Pallas and 10 Hygiea , account for half of the belt's total mass, with almost one-third accounted for by Ceres alone. [ 3 ] [ 4 ] Ceres's orbital distance, 2.766 AU, is also very close to the location of the belt's center of mass , 2.8 AU. [ 39 ] De totale massa van de asteroïdengordel wordt geschat op 3,0 × 10 21 tot 3,6 × 10 21 kg, dat is slechts 4% van de maan . [1] [2] De vier grootste objecten, Ceres , 4 Vesta , Pallas 2 en 10 Hygiea , goed voor de helft van de band is de totale massa, met bijna een derde voor rekening van Ceres alleen. [3] [4] orbitale afstand Ceres's, 2,766 AU, is ook heel dicht bij de locatie van de gordel centrum van de massa , 2,8 AU. [39]

Een exacte hoeveelheid is niet bekend, maar de huidige schattingen lopen in de miljoenen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100